تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه
TOSINSO King
حسین احمدی cover حسین احمدی

حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب
ایران
البرز
کرج
352 Connections
وب سایت 1car
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
About
حسین احمدی ، بنیانگذار TOSINSO ، توسعه دهنده وب و برنامه نویس ، بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای در سطح کلان ، مشاور ، مدیر پروژه و مدرس نهادهای مالی و اعتباری ، تخصص در پلتفرم دات نت و زبان سی شارپ ، طراحی و توسعه وب ، امنیت نرم افزار ، تحلیل سیستم های اطلاعاتی و داده کاوی ...
284
Content
352
Video & Podcast
370
Solutions
1192
Comments and Posts
Activity Panel
21 Mar 2019

3 Comment: 60 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 80

22 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

23 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

24 Mar 2019

No activity

25 Mar 2019

No activity

26 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

27 Mar 2019

No activity

28 Mar 2019

3 Comment: 60 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 100

29 Mar 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

30 Mar 2019

No activity

31 Mar 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

01 Apr 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

02 Apr 2019

No activity

03 Apr 2019

No activity

04 Apr 2019

No activity

05 Apr 2019

No activity

06 Apr 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

07 Apr 2019

No activity

08 Apr 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

09 Apr 2019

No activity

10 Apr 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

11 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

12 Apr 2019

No activity

13 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

14 Apr 2019

No activity

15 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

16 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

17 Apr 2019

3 Comment: 60 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 160

18 Apr 2019

4 Comment: 80 Points

Total points: 80

19 Apr 2019

No activity

20 Apr 2019

No activity

21 Apr 2019

No activity

22 Apr 2019

No activity

23 Apr 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

24 Apr 2019

1 Comment: 20 Points

4 Question post: 80 Points

Total points: 100

25 Apr 2019

No activity

26 Apr 2019

No activity

27 Apr 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

28 Apr 2019

No activity

29 Apr 2019

No activity

30 Apr 2019

No activity

01 May 2019

No activity

02 May 2019

No activity

03 May 2019

No activity

04 May 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

05 May 2019

1 Comment: 20 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 120

06 May 2019

No activity

07 May 2019

No activity

08 May 2019

No activity

09 May 2019

No activity

10 May 2019

No activity

11 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

12 May 2019

No activity

13 May 2019

No activity

14 May 2019

No activity

15 May 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

16 May 2019

No activity

17 May 2019

No activity

18 May 2019

No activity

19 May 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

20 May 2019

No activity

21 May 2019

No activity

22 May 2019

No activity

23 May 2019

No activity

24 May 2019

No activity

25 May 2019

4 Comment: 80 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 100

26 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

27 May 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

28 May 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

29 May 2019

No activity

30 May 2019

No activity

31 May 2019

No activity

01 Jun 2019

2 Comment: 40 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 80

02 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

03 Jun 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

04 Jun 2019

No activity

05 Jun 2019

No activity

06 Jun 2019

No activity

07 Jun 2019

No activity

08 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

09 Jun 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

10 Jun 2019

2 Comment: 40 Points

11 Question post: 220 Points

Total points: 260

11 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 140

12 Jun 2019

4 Comment: 80 Points

11 Question post: 220 Points

Total points: 300

13 Jun 2019

2 Comment: 40 Points

13 Question post: 260 Points

Total points: 300

14 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 120

15 Jun 2019

No activity

16 Jun 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

17 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

18 Jun 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

19 Jun 2019

9 Question post: 180 Points

Total points: 180

20 Jun 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

21 Jun 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

22 Jun 2019

No activity

23 Jun 2019

5 Comment: 100 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 120

24 Jun 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

25 Jun 2019

No activity

26 Jun 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

27 Jun 2019

No activity

28 Jun 2019

No activity

29 Jun 2019

No activity

30 Jun 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

2 Article: 200 Points

Total points: 240

01 Jul 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

02 Jul 2019

No activity

03 Jul 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

04 Jul 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

05 Jul 2019

No activity

06 Jul 2019

1 Video: 100 Points

Total points: 100

07 Jul 2019

No activity

08 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 120

09 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

10 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

11 Jul 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

12 Jul 2019

No activity

13 Jul 2019

2 Comment: 40 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 140

14 Jul 2019

No activity

15 Jul 2019

1 Article: 100 Points

Total points: 100

16 Jul 2019

No activity

17 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

18 Jul 2019

No activity

19 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

20 Jul 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

21 Jul 2019

2 Comment: 40 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 60

22 Jul 2019

No activity

23 Jul 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

24 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

25 Jul 2019

No activity

26 Jul 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

27 Jul 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

28 Jul 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

29 Jul 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 140

30 Jul 2019

No activity

31 Jul 2019

No activity

01 Aug 2019

No activity

02 Aug 2019

No activity

03 Aug 2019

5 Comment: 100 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 200

04 Aug 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

05 Aug 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

06 Aug 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

07 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

08 Aug 2019

No activity

09 Aug 2019

1 Video: 100 Points

Total points: 100

10 Aug 2019

4 Comment: 80 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 140

11 Aug 2019

No activity

12 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

13 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

14 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

15 Aug 2019

No activity

16 Aug 2019

No activity

17 Aug 2019

2 Comment: 40 Points

7 Question post: 140 Points

Total points: 180

18 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

19 Aug 2019

No activity

20 Aug 2019

No activity

21 Aug 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

22 Aug 2019

No activity

23 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

24 Aug 2019

No activity

25 Aug 2019

No activity

26 Aug 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

27 Aug 2019

No activity

28 Aug 2019

No activity

29 Aug 2019

No activity

30 Aug 2019

No activity

31 Aug 2019

2 Comment: 40 Points

8 Question post: 160 Points

Total points: 200

01 Sep 2019

No activity

02 Sep 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

03 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

04 Sep 2019

No activity

05 Sep 2019

No activity

06 Sep 2019

No activity

07 Sep 2019

4 Comment: 80 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 200

08 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

09 Sep 2019

No activity

10 Sep 2019

No activity

11 Sep 2019

No activity

12 Sep 2019

3 Comment: 60 Points

Total points: 60

13 Sep 2019

No activity

14 Sep 2019

1 Question post: 20 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 120

15 Sep 2019

1 Article: 100 Points

Total points: 100

16 Sep 2019

1 Article: 100 Points

Total points: 100

17 Sep 2019

3 Comment: 60 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 120

18 Sep 2019

2 Comment: 40 Points

6 Question post: 120 Points

Total points: 160

19 Sep 2019

No activity

20 Sep 2019

No activity

21 Sep 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

22 Sep 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

23 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

3 Question post: 60 Points

Total points: 80

24 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

25 Sep 2019

No activity

26 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

27 Sep 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

28 Sep 2019

2 Comment: 40 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 60

29 Sep 2019

No activity

30 Sep 2019

No activity

01 Oct 2019

2 Comment: 40 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 140

02 Oct 2019

2 Comment: 40 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 60

03 Oct 2019

No activity

04 Oct 2019

No activity

05 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 120

06 Oct 2019

1 Article: 100 Points

Total points: 100

07 Oct 2019

No activity

08 Oct 2019

3 Question post: 60 Points

1 Podcast: 100 Points

Total points: 160

09 Oct 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

10 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

11 Oct 2019

No activity

12 Oct 2019

No activity

13 Oct 2019

5 Question post: 100 Points

Total points: 100

14 Oct 2019

4 Question post: 80 Points

1 Article: 100 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 280

15 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

16 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

17 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

18 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

19 Oct 2019

No activity

20 Oct 2019

4 Comment: 80 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 180

21 Oct 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

22 Oct 2019

4 Question post: 80 Points

Total points: 80

23 Oct 2019

No activity

24 Oct 2019

No activity

25 Oct 2019

No activity

26 Oct 2019

No activity

27 Oct 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

28 Oct 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

29 Oct 2019

No activity

30 Oct 2019

No activity

31 Oct 2019

No activity

01 Nov 2019

No activity

02 Nov 2019

No activity

03 Nov 2019

No activity

04 Nov 2019

No activity

05 Nov 2019

No activity

06 Nov 2019

No activity

07 Nov 2019

No activity

08 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

09 Nov 2019

2 Comment: 40 Points

6 Question post: 120 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 260

10 Nov 2019

1 Article: 100 Points

Total points: 100

11 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

5 Question post: 100 Points

Total points: 120

12 Nov 2019

No activity

13 Nov 2019

7 Question post: 140 Points

Total points: 140

14 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

15 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

16 Nov 2019

No activity

17 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

18 Nov 2019

No activity

19 Nov 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

20 Nov 2019

2 Question post: 40 Points

Total points: 40

21 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

22 Nov 2019

No activity

23 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

24 Nov 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

25 Nov 2019

No activity

26 Nov 2019

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

27 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

28 Nov 2019

No activity

29 Nov 2019

No activity

30 Nov 2019

1 Comment: 20 Points

10 Question post: 200 Points

Total points: 220

01 Dec 2019

No activity

02 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

03 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

04 Dec 2019

No activity

05 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

06 Dec 2019

No activity

07 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 60

08 Dec 2019

No activity

09 Dec 2019

No activity

10 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

11 Dec 2019

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

12 Dec 2019

No activity

13 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

14 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 120

15 Dec 2019

No activity

16 Dec 2019

No activity

17 Dec 2019

2 Article: 200 Points

Total points: 200

18 Dec 2019

2 Question post: 40 Points

2 Article: 200 Points

Total points: 240

19 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

20 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

21 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

1 Question post: 20 Points

Total points: 40

22 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

23 Dec 2019

No activity

24 Dec 2019

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

25 Dec 2019

No activity

26 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

27 Dec 2019

No activity

28 Dec 2019

No activity

29 Dec 2019

2 Comment: 40 Points

1 Question post: 20 Points

1 Article: 100 Points

Total points: 160

30 Dec 2019

No activity

31 Dec 2019

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

01 Jan 2020

No activity

02 Jan 2020

No activity

03 Jan 2020

No activity

04 Jan 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

05 Jan 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

06 Jan 2020

No activity

07 Jan 2020

No activity

08 Jan 2020

No activity

09 Jan 2020

No activity

10 Jan 2020

No activity

11 Jan 2020

2 Comment: 40 Points

Total points: 40

12 Jan 2020

No activity

13 Jan 2020

1 Article: 100 Points

Total points: 100

14 Jan 2020

1 Comment: 20 Points

Total points: 20

15 Jan 2020

No activity

16 Jan 2020

No activity

17 Jan 2020

No activity

18 Jan 2020

No activity

19 Jan 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

20 Jan 2020

No activity

21 Jan 2020

No activity

22 Jan 2020

No activity

23 Jan 2020

No activity

24 Jan 2020

No activity

25 Jan 2020

No activity

26 Jan 2020

No activity

27 Jan 2020

No activity

28 Jan 2020

No activity

29 Jan 2020

No activity

30 Jan 2020

No activity

31 Jan 2020

No activity

01 Feb 2020

1 Video: 100 Points

Total points: 100

02 Feb 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

03 Feb 2020

No activity

04 Feb 2020

No activity

05 Feb 2020

No activity

06 Feb 2020

No activity

07 Feb 2020

No activity

08 Feb 2020

No activity

09 Feb 2020

No activity

10 Feb 2020

No activity

11 Feb 2020

No activity

12 Feb 2020

1 Question post: 20 Points

Total points: 20

13 Feb 2020

2 Question post: 40 Points

1 Video: 100 Points

Total points: 140

14 Feb 2020

No activity

15 Feb 2020

2 Comment: 40 Points

2 Question post: 40 Points

Total points: 80

16 Feb 2020

3 Question post: 60 Points

Total points: 60

17 Feb 2020

No activity

18 Feb 2020

No activity

19 Feb 2020

No activity

20 Feb 2020

No activity

21 Feb 2020

No activity

22 Feb 2020

No activity

23 Feb 2020

No activity

24 Feb 2020

No activity

25 Feb 2020

No activity

26 Feb 2020

No activity

27 Feb 2020

No activity

28 Feb 2020

No activity

29 Feb 2020

No activity

01 Mar 2020

No activity

02 Mar 2020

No activity

03 Mar 2020

No activity

04 Mar 2020

No activity

05 Mar 2020

No activity

06 Mar 2020

No activity

07 Mar 2020

No activity

08 Mar 2020

No activity

09 Mar 2020

No activity

10 Mar 2020

No activity

11 Mar 2020

No activity

12 Mar 2020

No activity

13 Mar 2020

No activity

14 Mar 2020

No activity

15 Mar 2020

No activity

16 Mar 2020

No activity

17 Mar 2020

No activity

18 Mar 2020

No activity

19 Mar 2020

No activity

All points are based on total submited contents per day and is not related to website points.

  • Low
  • High
Achievements
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
Content
Video
Podcast
Solution
Employments
مدیر پروژه و برنامه نویس
وب سایت 1car
23 Aug 2015 - 22 Nov 2015
کار بر روی وب سایت 1car.ir
مدیر پروژه و برنامه نویس
ایمن ارقام پارسه البرز
22 Jun 2015 - Now
عضو هیئت مدیره، مدیر واحد نرم افزار و سرپرست تیم توسعه وب سایت ITPro
برنامه نویس
گروه فناوری اطلاعات ایلیاتک
22 Jun 2014 - 21 Jun 2016
کار بر روی سیستم ها و پرتال های تحت وب
مدیر پروژه و برنامه نویس
مهندسی مهران رایانه
20 Jan 2013 - 21 Jan 2016
سرپرست واحد توسعه نرم افزار (وب و ویندوز)
برنامه نویس
خدمات فنی رنا
21 Apr 2011 - 22 Nov 2011
کار بر روی پروژه پرتال نمایندگی ها و مشتریان شرکت خدمات فنی رنا (نمایندگی پس از فروش ماشین های سنگین شرکت سایپا دیزل)
برنامه نویس
انتشارات مبتکران
20 Jan 2009 - 22 Nov 2011
کار بر روی سیستم هوشمند آزمون های تشریحی و چهار گزینه ای
برنامه نویس
مهندسی نرم افزار رایورز
22 Oct 2008 - 11 Dec 2011
برنامه نویس در واحد تحقیق و توسعه (R&D)
برنامه نویس
افراز سیستم
23 Oct 2007 - 20 Apr 2008
برنامه نویس وب و ویندوز
برنامه نویس
پرسیت
21 Jun 2004 - 23 Aug 2007
کار بر روی سیستم های مالی و انبار داری
View 7 more
Educations
مهندسی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
20 Jan 2009 - 23 Sep 2011
کاربرد کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
20 Jan 2005 - 22 Sep 2008
Professions
word
visual studio
photoshop
linq
jquery
javascript
html
entity framework
design patterns
css
csharp
bootstrap
asp.net web api
asp.net mvc
angularjs
agile
ado.net
access
View 16 more
Certificates
No item
Projects
وب سایت کرانمند
22 Dec 2015 - 21 May 2016
پیاده سازی وب سایت کرانمند متعلق به مجموعه شزان (http://karanmand.com)
وب سایت ایران فان
23 Aug 2015 - 11 Sep 2015
پیاده سازی وب سایت مجموعه تفریحی ایران فان (http://iran-fun.ir)
وب سایت فان هالیدی
ایمن ارقام پارسه البرز
21 Apr 2015 - 23 Jul 2015
طراحی و پیاده سازی وب سایت فان هالیدی (http://funholiday.ir)
وب سایت گردپا
22 Jun 2014 - 23 Aug 2014
پیاده سازی و بهینه سازی وب سایت فوتبالی گرپا (http://gerdpa.ir)
سیستم حسابداری محراب
مهندسی مهران رایانه
22 Jun 2014 - 22 Nov 2014
سیستم حسابداری مساجد استان تهران
وب سایت فروشگاه تراکی
21 Apr 2014 - 22 Jun 2014
طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه تراکی (http://traki.ir)
پرتال نمایندگی های شرکت رنا
خدمات فنی رنا
21 Apr 2011 - 22 Nov 2011
طراحی و پیاده سازی پرتال نمایندگی ها و مشتریان شرکت خدمات فنی رنا با قابلیت ارتباط با سیستم فروش همکاران سیستم
وب سایت ITPro
ایمن ارقام پارسه البرز
21 Mar 2011 - Now
طراحی، پیاده سازی و مدیریت پروژه وب سایت ITPro
سیستم هوشمند آزمون های تشریحی و چهار گزینه
انتشارات مبتکران
20 Jan 2009 - 22 Nov 2011
پیاده سازی سیستم هوشمند برگزاری آزمون های تشریحی و چهار گزینه ای انتشارات مبتکران
سیستم حسابداری و بودجه دهداری آدران
- Now
طراحی و پیاده سازی سیستم های حسابداری و بودجه تحت ویندوز دهداری آدران
پروژه FluentMvc
- Now
پروژه ای برای راحتی مکانیزم Validation در ASP.NET MVC که در آدرس http://fluentmvc.codeplex.com قرار داده شده است.
پیاده سازی سیستم مدیریت محتوای ایلیاتک
گروه فناوری اطلاعات ایلیاتک
- Now
سیستم مدیریت محتوا با قابلیت پیاده سازی ماژول های مختلف
سیستم انبارداری شرکت پرسیت
پرسیت
- Now
پیاده سازی سیستم انبارداری دفتر مرکزی و کارخانجات شرکت پرسیت با زبان FoxPro
View 11 more
Patents
No item
Training Courses
No item
Favorites
موسیقی
مطالعه
فیلم های کلاسیک
View 1 more
Languages
فارسی (Proficiency: Medium)
انگلیسی (Proficiency: Medium)
Writtings
No item
Profile visitors
حامد

کارشناس شبکه

+9****+31

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن

alisasa123

msp

Privacy settings
Accept Cancel
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....