تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
فیلتر مطالب
21 دی 1395
در ادامه توضیحات قواعد SOLID، قاعده LSP یا Liskov Substitution Principal را بررسی می کنیم. اگر بخواهیم این قاعده رو توضیح دهیم اینطور می توان توضیح داد: «فرض کنید کلاس C از کلاس B مشتق شده است، بر اساس قاعده LSP، در هر قسمت از برنامه که شئ ای از نوع B استفاده شده است، باید بتوان شئ ای از نوع C ...
منظورم این هست که اگر ما یک کلاس داشته باشیم به نام A که متدهایی virtual داشته باشه و کلاسهای B,C فرزندهای کلاس A باشند ومتدهای کلاس A را override کرده باشند این اصل Liskov substitution را نقض می کند؟
21 دی 1395
در ادامه توضیحات قواعد SOLID، قاعده LSP یا Liskov Substitution Principal را بررسی می کنیم. اگر بخواهیم این قاعده رو توضیح دهیم اینطور می توان توضیح داد: «فرض کنید کلاس C از کلاس B مشتق شده است، بر اساس قاعده LSP، در هر قسمت از برنامه که شئ ای از نوع B استفاده شده است، باید بتوان شئ ای از نوع C ...
با سلام اصل Liskov substitution که می گوید یک شی در برنامه شما باید قابلیت جایگزینی با شی‌ از کلاسی که از آن مشتق شده است را بدون ایجاد مشکل در برنامه داشته باشد. به نظر میاد قضیه polymorphism را نقض می کند. آیا طبق این اصل کلاس هایی که به صورت polymorphism هستن و override شده اند با اصل Liskov s...
بارگذاری تصویر