تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
فیلتر مطالب
11 مرداد 1399
در این قسمت نحوه ی طراحی فنر با استفاده از دستورهای Helix و Swept را به شما آموزش می دهیم.
09 مرداد 1399
در این قسمت یک تمرین آموزشی برای شما تهیه کردیم که در آن علاوه بر تمرین دستور Swept ، دستور Dome نیز آموزش داده شده است.
05 مرداد 1399
در این قسمت دستور swept boss و swept cut را به شما آموزش می دهیم.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت برای شما یک تمرین آموزشی تهیه کردیم که بیشتر با دستور Revolve آشنا بشید.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت یک تمرین آموزشی برای شما تهیه کردیم ، شما در این تمرین دستورهای حجم مستقیم یا همان Extruded boss  و Extruded cut را بهتر یاد می گیرید.
28 اردیبهشت 1399
در این جا فصل سوم را شروع کردیم که در قسمت اول این فصل به شما دستورات Extruded Boss ، Extruded Cut ، Revolved Boss و Revolved Cut را آموزش می دهیم. شما با کمک این دستورات می توانید حجم هایی را به صورت مستقیم یا دورانی ایجاد کنید یا اینکه از حجم اصلی ، حجم هایی را به صورت مستقیم یا دورانی کم کنید.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت برای شما یک تمرین خوب تهیه کردیم که نسبت به دو تمرین قسمت قبل کمی سخت تر می باشد.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت دو تمرین آموزشی برای شما تهیه کردیم تا بتوانید با کمک این دو تمرین تسلط بیشتری بر این محیط پیدا کنید.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت ما به شما نحوه ی تثبیت کردن شکل ها را در صفحه آموزش می دهیم.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت شما یاد می گیرید که چگونه به کمک قیدگذاری ، شکل های مختلف را نسبت به هم مقید کنید.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت به شما نحوه ی اندازه دادن به شکل های مختلف با استفاده از ابزار Smart Dimension را آموزش می دهیم.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت به ادامه ی آموزش دستورهای رسم از قبیل Trim ، قرینه ، Offset و ... می پردازیم.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت شما با مفهوم محیط Sketch آشنا می شوید و پس از آن دستورات ترسیم از قبیل خط ، دایره ، پخ و ... در این محیط را آموزش می بینید.
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت به ادامه مباحث آشنایی با محیط نرم افزار پرداختیم  
28 اردیبهشت 1399
در این قسمت شما با نحوه ی ورود به نرم افزار و محیط های مختلف نرم افزار آشنا خواهید شد.
28 اردیبهشت 1399
نرم افزار solidworks از جمله نرم افزارهای طراحی قطعات صنعتی می باشد که در بسیاری از شرکت ها و کارخانجات طراحی ، تعمیر و ساخت قطعه مورد استفاده مهندسین طراح قرار می گیرد.
بارگذاری تصویر