تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه
TOSINSO King
پویان عارف پور cover پویان عارف پور

پویان عارف پور

هنرمند ، گرافیست و Gamer
ایران
البرز
کرج
65 ارتباط
درباره من
پویان عارف پور ، مهندس الکترونیک ، گرافیست و نقاش حرفه ای ، سابقه برگزاری چندین نمایشگاه طراحی و نقاشی و شرکت در حراجیهای آثار هنری در خارج از کشور ، دارای مدرک MCSE از شرکت مایکروسافت ، تخصص در حوزه Photoshop ، After Effects ، Corel ، Premiere دارای مدرک Security از مایکروسافت ، مدرس دوره CSCU , ICDL. سرپرست اسبق واحد انفورماتیک مرکز بهداشت جنوب تهران ، سرگروه تیم مهندسی آی تی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مدرس کسب درآمد اینترنتی در آریاگسترنت ، مدرس دوره Network+ در دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دارنده مدرک بازارهای مالی Forex از موسسه Emoney. نویسنده کتاب "می خواهی از خیابان عبور کنی".
315
مطلب
616
ویدیو و پادکست
152
راهکار
921
نظر و پست
پنل فعالیت
01 فروردین 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

6 نکته: 300 امتیاز

2 آموزش: 150 امتیاز

جمع امتیازات: 470

02 فروردین 1398

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

4 نکته: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 280

03 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 نکته: 50 امتیاز

جمع امتیازات: 70

04 فروردین 1398

3 نظر: 60 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

5 نکته: 250 امتیاز

2 آموزش: 150 امتیاز

جمع امتیازات: 500

05 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 فروردین 1398

3 آموزش: 225 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 325

07 فروردین 1398

1 معرفی لینک: 20 امتیاز

2 نکته: 100 امتیاز

6 آموزش: 450 امتیاز

جمع امتیازات: 570

08 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 فروردین 1398

بدون فعالیت

10 فروردین 1398

5 نظر: 100 امتیاز

8 آموزش: 600 امتیاز

جمع امتیازات: 700

11 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

6 آموزش: 450 امتیاز

جمع امتیازات: 470

12 فروردین 1398

بدون فعالیت

13 فروردین 1398

بدون فعالیت

14 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

5 آموزش: 375 امتیاز

جمع امتیازات: 415

15 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 فروردین 1398

6 آموزش: 450 امتیاز

جمع امتیازات: 450

18 فروردین 1398

4 آموزش: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

19 فروردین 1398

3 نظر: 60 امتیاز

1 نکته: 50 امتیاز

4 آموزش: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 410

20 فروردین 1398

3 نظر: 60 امتیاز

4 آموزش: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 360

21 فروردین 1398

2 نظر: 40 امتیاز

4 آموزش: 300 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 440

22 فروردین 1398

بدون فعالیت

23 فروردین 1398

بدون فعالیت

24 فروردین 1398

بدون فعالیت

25 فروردین 1398

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

6 آموزش: 450 امتیاز

جمع امتیازات: 530

26 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

4 آموزش: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 340

27 فروردین 1398

1 آموزش: 75 امتیاز

جمع امتیازات: 75

28 فروردین 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 فروردین 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 فروردین 1398

بدون فعالیت

01 اردیبهشت 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 اردیبهشت 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 اردیبهشت 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

08 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

09 اردیبهشت 1398

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

16 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

23 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

24 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

28 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

29 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

30 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1398

بدون فعالیت

01 خرداد 1398

بدون فعالیت

02 خرداد 1398

بدون فعالیت

03 خرداد 1398

بدون فعالیت

04 خرداد 1398

بدون فعالیت

05 خرداد 1398

بدون فعالیت

06 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 خرداد 1398

بدون فعالیت

08 خرداد 1398

بدون فعالیت

09 خرداد 1398

بدون فعالیت

10 خرداد 1398

بدون فعالیت

11 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 خرداد 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

4 مقاله: 400 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 520

14 خرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

4 مقاله: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 480

15 خرداد 1398

بدون فعالیت

16 خرداد 1398

بدون فعالیت

17 خرداد 1398

بدون فعالیت

18 خرداد 1398

5 مقاله: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

19 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

8 مقاله: 800 امتیاز

جمع امتیازات: 820

20 خرداد 1398

5 مقاله: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

21 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

4 مقاله: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 420

22 خرداد 1398

5 مقاله: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

23 خرداد 1398

بدون فعالیت

24 خرداد 1398

بدون فعالیت

25 خرداد 1398

بدون فعالیت

26 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 خرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 خرداد 1398

بدون فعالیت

29 خرداد 1398

بدون فعالیت

30 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 خرداد 1398

بدون فعالیت

01 تیر 1398

بدون فعالیت

02 تیر 1398

بدون فعالیت

03 تیر 1398

بدون فعالیت

04 تیر 1398

بدون فعالیت

05 تیر 1398

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

06 تیر 1398

بدون فعالیت

07 تیر 1398

بدون فعالیت

08 تیر 1398

بدون فعالیت

09 تیر 1398

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

10 تیر 1398

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 تیر 1398

4 نظر: 80 امتیاز

3 مقاله: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 380

12 تیر 1398

5 مقاله: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

13 تیر 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

14 تیر 1398

بدون فعالیت

15 تیر 1398

بدون فعالیت

16 تیر 1398

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 تیر 1398

4 نظر: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

18 تیر 1398

بدون فعالیت

19 تیر 1398

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

20 تیر 1398

بدون فعالیت

21 تیر 1398

بدون فعالیت

22 تیر 1398

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

23 تیر 1398

بدون فعالیت

24 تیر 1398

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

25 تیر 1398

بدون فعالیت

26 تیر 1398

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

27 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 تیر 1398

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

29 تیر 1398

بدون فعالیت

30 تیر 1398

بدون فعالیت

31 تیر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

01 مرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

02 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 240

03 مرداد 1398

بدون فعالیت

04 مرداد 1398

بدون فعالیت

05 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

06 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

07 مرداد 1398

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

08 مرداد 1398

بدون فعالیت

09 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 280

10 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

13 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

14 مرداد 1398

بدون فعالیت

15 مرداد 1398

بدون فعالیت

16 مرداد 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مرداد 1398

بدون فعالیت

18 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 120

19 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 240

20 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 مرداد 1398

بدون فعالیت

22 مرداد 1398

بدون فعالیت

23 مرداد 1398

بدون فعالیت

24 مرداد 1398

بدون فعالیت

25 مرداد 1398

بدون فعالیت

26 مرداد 1398

بدون فعالیت

27 مرداد 1398

بدون فعالیت

28 مرداد 1398

2 نظر: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 240

29 مرداد 1398

بدون فعالیت

30 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 مرداد 1398

بدون فعالیت

01 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 شهریور 1398

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 شهریور 1398

بدون فعالیت

05 شهریور 1398

بدون فعالیت

06 شهریور 1398

بدون فعالیت

07 شهریور 1398

بدون فعالیت

08 شهریور 1398

بدون فعالیت

09 شهریور 1398

بدون فعالیت

10 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 شهریور 1398

بدون فعالیت

12 شهریور 1398

بدون فعالیت

13 شهریور 1398

بدون فعالیت

14 شهریور 1398

بدون فعالیت

15 شهریور 1398

بدون فعالیت

16 شهریور 1398

بدون فعالیت

17 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 شهریور 1398

بدون فعالیت

19 شهریور 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 شهریور 1398

بدون فعالیت

21 شهریور 1398

بدون فعالیت

22 شهریور 1398

بدون فعالیت

23 شهریور 1398

بدون فعالیت

24 شهریور 1398

بدون فعالیت

25 شهریور 1398

بدون فعالیت

26 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 شهریور 1398

بدون فعالیت

28 شهریور 1398

بدون فعالیت

29 شهریور 1398

بدون فعالیت

30 شهریور 1398

بدون فعالیت

31 شهریور 1398

بدون فعالیت

01 مهر 1398

بدون فعالیت

02 مهر 1398

بدون فعالیت

03 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 مهر 1398

بدون فعالیت

06 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 مهر 1398

بدون فعالیت

08 مهر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 مهر 1398

بدون فعالیت

11 مهر 1398

بدون فعالیت

12 مهر 1398

بدون فعالیت

13 مهر 1398

بدون فعالیت

14 مهر 1398

بدون فعالیت

15 مهر 1398

بدون فعالیت

16 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مهر 1398

بدون فعالیت

18 مهر 1398

بدون فعالیت

19 مهر 1398

بدون فعالیت

20 مهر 1398

بدون فعالیت

21 مهر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 مهر 1398

بدون فعالیت

24 مهر 1398

بدون فعالیت

25 مهر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 مهر 1398

بدون فعالیت

27 مهر 1398

بدون فعالیت

28 مهر 1398

بدون فعالیت

29 مهر 1398

بدون فعالیت

30 مهر 1398

بدون فعالیت

01 آبان 1398

بدون فعالیت

02 آبان 1398

بدون فعالیت

03 آبان 1398

بدون فعالیت

04 آبان 1398

بدون فعالیت

05 آبان 1398

بدون فعالیت

06 آبان 1398

بدون فعالیت

07 آبان 1398

بدون فعالیت

08 آبان 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 آبان 1398

بدون فعالیت

10 آبان 1398

بدون فعالیت

11 آبان 1398

بدون فعالیت

12 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 آبان 1398

بدون فعالیت

14 آبان 1398

بدون فعالیت

15 آبان 1398

بدون فعالیت

16 آبان 1398

بدون فعالیت

17 آبان 1398

بدون فعالیت

18 آبان 1398

بدون فعالیت

19 آبان 1398

بدون فعالیت

20 آبان 1398

بدون فعالیت

21 آبان 1398

بدون فعالیت

22 آبان 1398

بدون فعالیت

23 آبان 1398

بدون فعالیت

24 آبان 1398

بدون فعالیت

25 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 آبان 1398

بدون فعالیت

27 آبان 1398

بدون فعالیت

28 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 آبان 1398

بدون فعالیت

01 آذر 1398

بدون فعالیت

02 آذر 1398

بدون فعالیت

03 آذر 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 آذر 1398

بدون فعالیت

05 آذر 1398

بدون فعالیت

06 آذر 1398

بدون فعالیت

07 آذر 1398

بدون فعالیت

08 آذر 1398

بدون فعالیت

09 آذر 1398

بدون فعالیت

10 آذر 1398

بدون فعالیت

11 آذر 1398

بدون فعالیت

12 آذر 1398

بدون فعالیت

13 آذر 1398

بدون فعالیت

14 آذر 1398

بدون فعالیت

15 آذر 1398

بدون فعالیت

16 آذر 1398

بدون فعالیت

17 آذر 1398

بدون فعالیت

18 آذر 1398

بدون فعالیت

19 آذر 1398

بدون فعالیت

20 آذر 1398

بدون فعالیت

21 آذر 1398

بدون فعالیت

22 آذر 1398

بدون فعالیت

23 آذر 1398

بدون فعالیت

24 آذر 1398

بدون فعالیت

25 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 آذر 1398

بدون فعالیت

27 آذر 1398

بدون فعالیت

28 آذر 1398

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 آذر 1398

بدون فعالیت

30 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 دی 1398

بدون فعالیت

02 دی 1398

بدون فعالیت

03 دی 1398

بدون فعالیت

04 دی 1398

بدون فعالیت

05 دی 1398

بدون فعالیت

06 دی 1398

بدون فعالیت

07 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 دی 1398

بدون فعالیت

09 دی 1398

بدون فعالیت

10 دی 1398

بدون فعالیت

11 دی 1398

بدون فعالیت

12 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 دی 1398

بدون فعالیت

14 دی 1398

بدون فعالیت

15 دی 1398

بدون فعالیت

16 دی 1398

بدون فعالیت

17 دی 1398

بدون فعالیت

18 دی 1398

بدون فعالیت

19 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 دی 1398

بدون فعالیت

21 دی 1398

بدون فعالیت

22 دی 1398

بدون فعالیت

23 دی 1398

بدون فعالیت

24 دی 1398

بدون فعالیت

25 دی 1398

بدون فعالیت

26 دی 1398

بدون فعالیت

27 دی 1398

بدون فعالیت

28 دی 1398

بدون فعالیت

29 دی 1398

بدون فعالیت

30 دی 1398

بدون فعالیت

01 بهمن 1398

بدون فعالیت

02 بهمن 1398

بدون فعالیت

03 بهمن 1398

بدون فعالیت

04 بهمن 1398

بدون فعالیت

05 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 بهمن 1398

بدون فعالیت

07 بهمن 1398

بدون فعالیت

08 بهمن 1398

بدون فعالیت

09 بهمن 1398

بدون فعالیت

10 بهمن 1398

بدون فعالیت

11 بهمن 1398

بدون فعالیت

12 بهمن 1398

بدون فعالیت

13 بهمن 1398

بدون فعالیت

14 بهمن 1398

بدون فعالیت

15 بهمن 1398

بدون فعالیت

16 بهمن 1398

بدون فعالیت

17 بهمن 1398

بدون فعالیت

18 بهمن 1398

بدون فعالیت

19 بهمن 1398

بدون فعالیت

20 بهمن 1398

بدون فعالیت

21 بهمن 1398

بدون فعالیت

22 بهمن 1398

بدون فعالیت

23 بهمن 1398

بدون فعالیت

24 بهمن 1398

بدون فعالیت

25 بهمن 1398

بدون فعالیت

26 بهمن 1398

بدون فعالیت

27 بهمن 1398

بدون فعالیت

28 بهمن 1398

بدون فعالیت

29 بهمن 1398

بدون فعالیت

30 بهمن 1398

بدون فعالیت

01 اسفند 1398

بدون فعالیت

02 اسفند 1398

بدون فعالیت

03 اسفند 1398

بدون فعالیت

04 اسفند 1398

بدون فعالیت

05 اسفند 1398

بدون فعالیت

06 اسفند 1398

بدون فعالیت

07 اسفند 1398

بدون فعالیت

08 اسفند 1398

بدون فعالیت

09 اسفند 1398

بدون فعالیت

10 اسفند 1398

بدون فعالیت

11 اسفند 1398

بدون فعالیت

12 اسفند 1398

بدون فعالیت

13 اسفند 1398

بدون فعالیت

14 اسفند 1398

بدون فعالیت

15 اسفند 1398

بدون فعالیت

16 اسفند 1398

بدون فعالیت

17 اسفند 1398

بدون فعالیت

18 اسفند 1398

بدون فعالیت

19 اسفند 1398

بدون فعالیت

20 اسفند 1398

بدون فعالیت

21 اسفند 1398

بدون فعالیت

22 اسفند 1398

بدون فعالیت

23 اسفند 1398

بدون فعالیت

24 اسفند 1398

بدون فعالیت

25 اسفند 1398

بدون فعالیت

26 اسفند 1398

بدون فعالیت

27 اسفند 1398

بدون فعالیت

28 اسفند 1398

بدون فعالیت

29 اسفند 1398

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دست آورد ها
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
سوابق کاری
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تحصیلات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تخصص ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
مدارک تخصصی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
پروژه ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
علاقه مندی ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
بازدیدکنندگان پروفایل
peymanz66

predators

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت ، برنامه نویس و مدیر جزیره ورزش توسینسو

mMm125

امیرحسین کریم پور

مدیر ارشد توسینسو و متخصص سرویس های مایکروسافت و سیستم عامل لینوکس

Mohammad Kazemi

حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب

تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×