بازنشدن بعضی وب سایت های HTTPS

بپرسید
  • nasseh nasseh
  • 118 ماه قبل
  • 26 ماه قبل
  • 2923 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

نمی دونم چراچندروزیه که وقتی به بعضی سایت ها مانندwww.google.comمیروم باخطای زیر مواجه می شوم

نمی دونم چراچندروزیه که وقتی به بعضی سایت ها مانندwww.google.comمیروم باخطای زیر مواجه می شوم

||http://tosinso.com/files/get/5bd4dd38-c369-477f-b359-16dafe1959b3||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است