ساخت Page Preview

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان ،

یه سایت نسبتا ساده طراحی کردیم ، برام جالبه بدونم چطور وقنی لینک برخی سایت ها رو توی تلگرام یا فیسبوک می زارم ، از اونها یک preview مثل عکس اول نشون میده ، اما از سایت ما عکسی رو نمیاره و فقط انگار Title رو میاره آدرس سایت http://deltashippingco.com هستش.

نمونه سایت های دیگر :

سلام دوستان ، 

یه سایت نسبتا ساده طراحی کردیم ، برام جالبه بدونم چطور وقنی لینک برخی سایت ها رو توی تلگرام یا فیسبوک می زارم ، از اونها یک preview مثل عکس اول نشون میده ، اما از سایت ما عکسی رو نمیاره و فقط انگار Title رو میاره آدرس سایت |http://deltashippingco.com::http://deltashippingco.com| هستش.

نمونه سایت های دیگر :
||https://tosinso.com/files/get/4073db33-e9c6-43c0-85b2-e400d5cb5f1c||

||https://tosinso.com/files/get/5f32e051-9ecf-4f75-903f-f03b08861e46||

نمونه سایت ما :
||https://tosinso.com/files/get/e49ebb48-931b-4f23-b17e-9a2b330723ac||

سلام دوستان ، 

یه سایت نسبتا ساده طراحی کردیم ، برام جالبه بدونم چطور وقنی لینک برخی سایت ها رو توی تلگرام یا فیسبوک می زارم ، از اونها یک preview مثل عکس اول نشون میده ، اما از سایت ما عکسی رو نمیاره و فقط انگار Title رو میاره آدرس سایت |http://deltashippingco.com::http://deltashippingco.com| هستش.

نمونه سایت های دیگر :
||https://tosinso.com/files/get/4073db33-e9c6-43c0-85b2-e400d5cb5f1c||

||https://tosinso.com/files/get/5f32e051-9ecf-4f75-903f-f03b08861e46||

نمونه سایت ما :
||https://tosinso.com/files/get/e49ebb48-931b-4f23-b17e-9a2b330723ac||

نمونه سایت ما :

سلام دوستان ، 

یه سایت نسبتا ساده طراحی کردیم ، برام جالبه بدونم چطور وقنی لینک برخی سایت ها رو توی تلگرام یا فیسبوک می زارم ، از اونها یک preview مثل عکس اول نشون میده ، اما از سایت ما عکسی رو نمیاره و فقط انگار Title رو میاره آدرس سایت |http://deltashippingco.com::http://deltashippingco.com| هستش.

نمونه سایت های دیگر :
||https://tosinso.com/files/get/4073db33-e9c6-43c0-85b2-e400d5cb5f1c||

||https://tosinso.com/files/get/5f32e051-9ecf-4f75-903f-f03b08861e46||

نمونه سایت ما :
||https://tosinso.com/files/get/e49ebb48-931b-4f23-b17e-9a2b330723ac||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است