Upgrade کردن DCوسایر سرورها

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

2تا DC (اصلی و additional) داریم که هر دو2008R2 میباشند

2تا DNS داریم که آنها هم 2008R2 میباشند

و 1 سرور DHCP 2012 داریم

میخواهیم تمام این ها را Upgrade کنیم به 2016

چون یک سرویس live مهم داریم که نمیخواهیم قطع شه

و هیچ کدام از سرور ها هم نباید قطع شود

بر روی هر سرور دسترسی های خاص اعمال شده و محدودیت تغییر ip داریم

آیا upgrade کردن DC بدون عوض کردن ip ممکنه؟؟؟؟

بهترین راه چیه برای upgrade کردن این سرورها؟؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است