علیرضا عابدینی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

روند رو به رشد وب سایت های آلوده

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
||http://tosinso.com/files/get/d026bfdd-1d60-4845-bcbf-229b9d68d665||

!!! وب سایت های آلوده حاصل از جستجوی موتورهای جستجوگر
--
تا چه حد اطمینان دارید، نتایج جستجوهایی که با موتورهای جستجوگر پیشرفته ای مانند گوگل، یاهو، bing ، msn، aol و.... انجام می دهید، حاوی تهدیدات بدافزاری و تروجان ها و جاسوس افزارها نباشد.
علیرغم اینکه کلیه شرکت هایی که خدمات جستجو و کاوش را انجام میدهند تا اینکه نتایج پاک و بدور از آلودگی ویروسی را به شما نشان بدهند، اما همچنان شاهد هستیم که این اتفاق بارها و بارها پیش می آید و لینک های نتایج حاصله از جستجو حاوی بدافزار می باشند.
جالب توجه است که از سال 2013 به الان، علیرغم تمام ابزارهای طراحی شده، همچنان روند رو به رشدی را در نتایج آلوده داریم.   

||http://tosinso.com/files/get/64434f88-58bd-4b98-8de7-0413a3936dc4||

*سایت AV-TEST.org *در سال گذشته تعداد ۸۰ میلیون سایت را مورد بررسی امنیتی قرار داد که نتیجه حاصله کشف ۱۸،۲۸۰ وب آلوده بوده و نتیجه بررسی این سایت در ماه آگوست 2016 چیزی در حدود ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی وب آلوده بود، که نشان از روند رو به رشد 60 درصدی صفحات وب آلوده را نشان می دهد (نتیجه حاصل شده زمانی حاصل شده که قابلیتSafe Browsing گوگل غیرفعال بوده) که با فعال کردن این گزینه در گوگل، نتایج حاصله از صفحات آلوده به تهدیدهای بدافزاری توسط وب سایت AV-TEST مقدار کمی کاهش پیدا کرده بود.فقط مقدار کمی!
در گزارش دیگر که در سال ۲۰۱۵ ارائه شد ، گوگل تنها موفق به شناسایی و اعلام هشدار نسبت به 555 صفحه آلوده به تهدیدهای بدافزاری از میان ۱۸،۲۸۰ صفحه‌ی آلوده شد. و این تعداد در ماه آگوست سال 2016 ، به تعداد 1337  صفحه از بین ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی آلوده به تروجان شد.
لینک های موجود در توییت‌های فیلترشده توسط گوگل اکثرا آلوده هستند.
طبق نمودار زیر که در مقاله |Angler Exploit Kit Continues to Evade Detection: Over 90,000 Websites Compromised::http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2016/01/angler-exploit-kit-continues-to-evade-detection-over-90000-websites-compromised/| منتشر شده، می توان به وضوح وضعیت رو به رشد تعدادوب سایت های در معرض خطر را مشاهده کرد.

||http://tosinso.com/files/get/db9e5bd8-1893-432a-bb55-758db44a7121||

*نکته *جالب اینکه، جستجوگرهایی مانند گوگل و بینگ در فواصل زمانی مشخصی که ما نمی دانیم وب سایت ها را برای کشف آلودگی پایش می کنند و حال ممکن است که بدافزار در بازه زمانی ای که موتورهای جستجو گر فعالیت پایشی انجام نمی دهند ، اقدام به تزریق بدافزار کرده باشند.
در شکل زیر وضعیت تعداد وب سایت های آلوده شده بوضوح در تعدادی از کشورها نمایش داده شده است.

||http://tosinso.com/files/get/a1163408-9f2b-44f0-ab30-ac651c51a268||

سرانجام اینکه با تمام تلاشهایی که در حوزه اینترنت توسط حتی جستجوگرها، انجام می گیرد تا سایت پاکی را در اختیار شما قرار دهند، همچنان مشاهده می کنیم که طبق آمار روند سایتهای آلوده شده به بدافزار ، رو به افزایش است و تنها راه مقاوت و آلوده نشدن به تروجان ها و بدافزارها شاید علاوه بر نصب آنتی ویروس، آنتی اسپای بر روی سیستم ، عدم اتصال فلش نا مطمئن به سیستم ها و موارد مشابه توجه به یک نکته مهم است و آن اینکه سعی کنیم در اینترنت با احتیاط قدم بزنیم و این یعنی اینکه از بازکردن لینک های ناشناس پرهیز کنیم.


نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع:ITPRO(|Search engine results increasingly poisoned with malicious links::http://www.theregister.co.uk/2016/10/28/search_results_malware_contamination_growing/|)
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

وب سایت های آلوده حاصل از جستجوی موتورهای جستجوگر


تا چه حد اطمینان دارید، نتایج جستجوهایی که با موتورهای جستجوگر پیشرفته ای مانند گوگل، یاهو، bing ، msn، aol و.... انجام می دهید، حاوی تهدیدات بدافزاری و تروجان ها و جاسوس افزارها نباشد.

علیرغم اینکه کلیه شرکت هایی که خدمات جستجو و کاوش را انجام میدهند تا اینکه نتایج پاک و بدور از آلودگی ویروسی را به شما نشان بدهند، اما همچنان شاهد هستیم که این اتفاق بارها و بارها پیش می آید و لینک های نتایج حاصله از جستجو حاوی بدافزار می باشند.

جالب توجه است که از سال 2013 به الان، علیرغم تمام ابزارهای طراحی شده، همچنان روند رو به رشدی را در نتایج آلوده داریم.

||http://tosinso.com/files/get/d026bfdd-1d60-4845-bcbf-229b9d68d665||

!!! وب سایت های آلوده حاصل از جستجوی موتورهای جستجوگر
--
تا چه حد اطمینان دارید، نتایج جستجوهایی که با موتورهای جستجوگر پیشرفته ای مانند گوگل، یاهو، bing ، msn، aol و.... انجام می دهید، حاوی تهدیدات بدافزاری و تروجان ها و جاسوس افزارها نباشد.
علیرغم اینکه کلیه شرکت هایی که خدمات جستجو و کاوش را انجام میدهند تا اینکه نتایج پاک و بدور از آلودگی ویروسی را به شما نشان بدهند، اما همچنان شاهد هستیم که این اتفاق بارها و بارها پیش می آید و لینک های نتایج حاصله از جستجو حاوی بدافزار می باشند.
جالب توجه است که از سال 2013 به الان، علیرغم تمام ابزارهای طراحی شده، همچنان روند رو به رشدی را در نتایج آلوده داریم.   

||http://tosinso.com/files/get/64434f88-58bd-4b98-8de7-0413a3936dc4||

*سایت AV-TEST.org *در سال گذشته تعداد ۸۰ میلیون سایت را مورد بررسی امنیتی قرار داد که نتیجه حاصله کشف ۱۸،۲۸۰ وب آلوده بوده و نتیجه بررسی این سایت در ماه آگوست 2016 چیزی در حدود ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی وب آلوده بود، که نشان از روند رو به رشد 60 درصدی صفحات وب آلوده را نشان می دهد (نتیجه حاصل شده زمانی حاصل شده که قابلیتSafe Browsing گوگل غیرفعال بوده) که با فعال کردن این گزینه در گوگل، نتایج حاصله از صفحات آلوده به تهدیدهای بدافزاری توسط وب سایت AV-TEST مقدار کمی کاهش پیدا کرده بود.فقط مقدار کمی!
در گزارش دیگر که در سال ۲۰۱۵ ارائه شد ، گوگل تنها موفق به شناسایی و اعلام هشدار نسبت به 555 صفحه آلوده به تهدیدهای بدافزاری از میان ۱۸،۲۸۰ صفحه‌ی آلوده شد. و این تعداد در ماه آگوست سال 2016 ، به تعداد 1337  صفحه از بین ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی آلوده به تروجان شد.
لینک های موجود در توییت‌های فیلترشده توسط گوگل اکثرا آلوده هستند.
طبق نمودار زیر که در مقاله |Angler Exploit Kit Continues to Evade Detection: Over 90,000 Websites Compromised::http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2016/01/angler-exploit-kit-continues-to-evade-detection-over-90000-websites-compromised/| منتشر شده، می توان به وضوح وضعیت رو به رشد تعدادوب سایت های در معرض خطر را مشاهده کرد.

||http://tosinso.com/files/get/db9e5bd8-1893-432a-bb55-758db44a7121||

*نکته *جالب اینکه، جستجوگرهایی مانند گوگل و بینگ در فواصل زمانی مشخصی که ما نمی دانیم وب سایت ها را برای کشف آلودگی پایش می کنند و حال ممکن است که بدافزار در بازه زمانی ای که موتورهای جستجو گر فعالیت پایشی انجام نمی دهند ، اقدام به تزریق بدافزار کرده باشند.
در شکل زیر وضعیت تعداد وب سایت های آلوده شده بوضوح در تعدادی از کشورها نمایش داده شده است.

||http://tosinso.com/files/get/a1163408-9f2b-44f0-ab30-ac651c51a268||

سرانجام اینکه با تمام تلاشهایی که در حوزه اینترنت توسط حتی جستجوگرها، انجام می گیرد تا سایت پاکی را در اختیار شما قرار دهند، همچنان مشاهده می کنیم که طبق آمار روند سایتهای آلوده شده به بدافزار ، رو به افزایش است و تنها راه مقاوت و آلوده نشدن به تروجان ها و بدافزارها شاید علاوه بر نصب آنتی ویروس، آنتی اسپای بر روی سیستم ، عدم اتصال فلش نا مطمئن به سیستم ها و موارد مشابه توجه به یک نکته مهم است و آن اینکه سعی کنیم در اینترنت با احتیاط قدم بزنیم و این یعنی اینکه از بازکردن لینک های ناشناس پرهیز کنیم.


نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع:ITPRO(|Search engine results increasingly poisoned with malicious links::http://www.theregister.co.uk/2016/10/28/search_results_malware_contamination_growing/|)
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

سایت AV-TEST.org در سال گذشته تعداد ۸۰ میلیون سایت را مورد بررسی امنیتی قرار داد که نتیجه حاصله کشف ۱۸،۲۸۰ وب آلوده بوده و نتیجه بررسی این سایت در ماه آگوست 2016 چیزی در حدود ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی وب آلوده بود، که نشان از روند رو به رشد 60 درصدی صفحات وب آلوده را نشان می دهد (نتیجه حاصل شده زمانی حاصل شده که قابلیتSafe Browsing گوگل غیرفعال بوده) که با فعال کردن این گزینه در گوگل، نتایج حاصله از صفحات آلوده به تهدیدهای بدافزاری توسط وب سایت AV-TEST مقدار کمی کاهش پیدا کرده بود.فقط مقدار کمی!

در گزارش دیگر که در سال ۲۰۱۵ ارائه شد ، گوگل تنها موفق به شناسایی و اعلام هشدار نسبت به 555 صفحه آلوده به تهدیدهای بدافزاری از میان ۱۸،۲۸۰ صفحه‌ی آلوده شد. و این تعداد در ماه آگوست سال 2016 ، به تعداد 1337 صفحه از بین ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی آلوده به تروجان شد.

لینک های موجود در توییت‌های فیلترشده توسط گوگل اکثرا آلوده هستند.

طبق نمودار زیر که در مقاله "Angler Exploit Kit Continues to Evade Detection: Over 90,000 Websites Compromised" منتشر شده، می توان به وضوح وضعیت رو به رشد تعدادوب سایت های در معرض خطر را مشاهده کرد.

||http://tosinso.com/files/get/d026bfdd-1d60-4845-bcbf-229b9d68d665||

!!! وب سایت های آلوده حاصل از جستجوی موتورهای جستجوگر
--
تا چه حد اطمینان دارید، نتایج جستجوهایی که با موتورهای جستجوگر پیشرفته ای مانند گوگل، یاهو، bing ، msn، aol و.... انجام می دهید، حاوی تهدیدات بدافزاری و تروجان ها و جاسوس افزارها نباشد.
علیرغم اینکه کلیه شرکت هایی که خدمات جستجو و کاوش را انجام میدهند تا اینکه نتایج پاک و بدور از آلودگی ویروسی را به شما نشان بدهند، اما همچنان شاهد هستیم که این اتفاق بارها و بارها پیش می آید و لینک های نتایج حاصله از جستجو حاوی بدافزار می باشند.
جالب توجه است که از سال 2013 به الان، علیرغم تمام ابزارهای طراحی شده، همچنان روند رو به رشدی را در نتایج آلوده داریم.   

||http://tosinso.com/files/get/64434f88-58bd-4b98-8de7-0413a3936dc4||

*سایت AV-TEST.org *در سال گذشته تعداد ۸۰ میلیون سایت را مورد بررسی امنیتی قرار داد که نتیجه حاصله کشف ۱۸،۲۸۰ وب آلوده بوده و نتیجه بررسی این سایت در ماه آگوست 2016 چیزی در حدود ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی وب آلوده بود، که نشان از روند رو به رشد 60 درصدی صفحات وب آلوده را نشان می دهد (نتیجه حاصل شده زمانی حاصل شده که قابلیتSafe Browsing گوگل غیرفعال بوده) که با فعال کردن این گزینه در گوگل، نتایج حاصله از صفحات آلوده به تهدیدهای بدافزاری توسط وب سایت AV-TEST مقدار کمی کاهش پیدا کرده بود.فقط مقدار کمی!
در گزارش دیگر که در سال ۲۰۱۵ ارائه شد ، گوگل تنها موفق به شناسایی و اعلام هشدار نسبت به 555 صفحه آلوده به تهدیدهای بدافزاری از میان ۱۸،۲۸۰ صفحه‌ی آلوده شد. و این تعداد در ماه آگوست سال 2016 ، به تعداد 1337  صفحه از بین ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی آلوده به تروجان شد.
لینک های موجود در توییت‌های فیلترشده توسط گوگل اکثرا آلوده هستند.
طبق نمودار زیر که در مقاله |Angler Exploit Kit Continues to Evade Detection: Over 90,000 Websites Compromised::http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2016/01/angler-exploit-kit-continues-to-evade-detection-over-90000-websites-compromised/| منتشر شده، می توان به وضوح وضعیت رو به رشد تعدادوب سایت های در معرض خطر را مشاهده کرد.

||http://tosinso.com/files/get/db9e5bd8-1893-432a-bb55-758db44a7121||

*نکته *جالب اینکه، جستجوگرهایی مانند گوگل و بینگ در فواصل زمانی مشخصی که ما نمی دانیم وب سایت ها را برای کشف آلودگی پایش می کنند و حال ممکن است که بدافزار در بازه زمانی ای که موتورهای جستجو گر فعالیت پایشی انجام نمی دهند ، اقدام به تزریق بدافزار کرده باشند.
در شکل زیر وضعیت تعداد وب سایت های آلوده شده بوضوح در تعدادی از کشورها نمایش داده شده است.

||http://tosinso.com/files/get/a1163408-9f2b-44f0-ab30-ac651c51a268||

سرانجام اینکه با تمام تلاشهایی که در حوزه اینترنت توسط حتی جستجوگرها، انجام می گیرد تا سایت پاکی را در اختیار شما قرار دهند، همچنان مشاهده می کنیم که طبق آمار روند سایتهای آلوده شده به بدافزار ، رو به افزایش است و تنها راه مقاوت و آلوده نشدن به تروجان ها و بدافزارها شاید علاوه بر نصب آنتی ویروس، آنتی اسپای بر روی سیستم ، عدم اتصال فلش نا مطمئن به سیستم ها و موارد مشابه توجه به یک نکته مهم است و آن اینکه سعی کنیم در اینترنت با احتیاط قدم بزنیم و این یعنی اینکه از بازکردن لینک های ناشناس پرهیز کنیم.


نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع:ITPRO(|Search engine results increasingly poisoned with malicious links::http://www.theregister.co.uk/2016/10/28/search_results_malware_contamination_growing/|)
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

نکته جالب اینکه، جستجوگرهایی مانند گوگل و بینگ در فواصل زمانی مشخصی که ما نمی دانیم وب سایت ها را برای کشف آلودگی پایش می کنند و حال ممکن است که بدافزار در بازه زمانی ای که موتورهای جستجو گر فعالیت پایشی انجام نمی دهند ، اقدام به تزریق بدافزار کرده باشند.

در شکل زیر وضعیت تعداد وب سایت های آلوده شده بوضوح در تعدادی از کشورها نمایش داده شده است.

||http://tosinso.com/files/get/d026bfdd-1d60-4845-bcbf-229b9d68d665||

!!! وب سایت های آلوده حاصل از جستجوی موتورهای جستجوگر
--
تا چه حد اطمینان دارید، نتایج جستجوهایی که با موتورهای جستجوگر پیشرفته ای مانند گوگل، یاهو، bing ، msn، aol و.... انجام می دهید، حاوی تهدیدات بدافزاری و تروجان ها و جاسوس افزارها نباشد.
علیرغم اینکه کلیه شرکت هایی که خدمات جستجو و کاوش را انجام میدهند تا اینکه نتایج پاک و بدور از آلودگی ویروسی را به شما نشان بدهند، اما همچنان شاهد هستیم که این اتفاق بارها و بارها پیش می آید و لینک های نتایج حاصله از جستجو حاوی بدافزار می باشند.
جالب توجه است که از سال 2013 به الان، علیرغم تمام ابزارهای طراحی شده، همچنان روند رو به رشدی را در نتایج آلوده داریم.   

||http://tosinso.com/files/get/64434f88-58bd-4b98-8de7-0413a3936dc4||

*سایت AV-TEST.org *در سال گذشته تعداد ۸۰ میلیون سایت را مورد بررسی امنیتی قرار داد که نتیجه حاصله کشف ۱۸،۲۸۰ وب آلوده بوده و نتیجه بررسی این سایت در ماه آگوست 2016 چیزی در حدود ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی وب آلوده بود، که نشان از روند رو به رشد 60 درصدی صفحات وب آلوده را نشان می دهد (نتیجه حاصل شده زمانی حاصل شده که قابلیتSafe Browsing گوگل غیرفعال بوده) که با فعال کردن این گزینه در گوگل، نتایج حاصله از صفحات آلوده به تهدیدهای بدافزاری توسط وب سایت AV-TEST مقدار کمی کاهش پیدا کرده بود.فقط مقدار کمی!
در گزارش دیگر که در سال ۲۰۱۵ ارائه شد ، گوگل تنها موفق به شناسایی و اعلام هشدار نسبت به 555 صفحه آلوده به تهدیدهای بدافزاری از میان ۱۸،۲۸۰ صفحه‌ی آلوده شد. و این تعداد در ماه آگوست سال 2016 ، به تعداد 1337  صفحه از بین ۲۹،۶۳۲ صفحه‌ی آلوده به تروجان شد.
لینک های موجود در توییت‌های فیلترشده توسط گوگل اکثرا آلوده هستند.
طبق نمودار زیر که در مقاله |Angler Exploit Kit Continues to Evade Detection: Over 90,000 Websites Compromised::http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2016/01/angler-exploit-kit-continues-to-evade-detection-over-90000-websites-compromised/| منتشر شده، می توان به وضوح وضعیت رو به رشد تعدادوب سایت های در معرض خطر را مشاهده کرد.

||http://tosinso.com/files/get/db9e5bd8-1893-432a-bb55-758db44a7121||

*نکته *جالب اینکه، جستجوگرهایی مانند گوگل و بینگ در فواصل زمانی مشخصی که ما نمی دانیم وب سایت ها را برای کشف آلودگی پایش می کنند و حال ممکن است که بدافزار در بازه زمانی ای که موتورهای جستجو گر فعالیت پایشی انجام نمی دهند ، اقدام به تزریق بدافزار کرده باشند.
در شکل زیر وضعیت تعداد وب سایت های آلوده شده بوضوح در تعدادی از کشورها نمایش داده شده است.

||http://tosinso.com/files/get/a1163408-9f2b-44f0-ab30-ac651c51a268||

سرانجام اینکه با تمام تلاشهایی که در حوزه اینترنت توسط حتی جستجوگرها، انجام می گیرد تا سایت پاکی را در اختیار شما قرار دهند، همچنان مشاهده می کنیم که طبق آمار روند سایتهای آلوده شده به بدافزار ، رو به افزایش است و تنها راه مقاوت و آلوده نشدن به تروجان ها و بدافزارها شاید علاوه بر نصب آنتی ویروس، آنتی اسپای بر روی سیستم ، عدم اتصال فلش نا مطمئن به سیستم ها و موارد مشابه توجه به یک نکته مهم است و آن اینکه سعی کنیم در اینترنت با احتیاط قدم بزنیم و این یعنی اینکه از بازکردن لینک های ناشناس پرهیز کنیم.


نویسنده : علیرضا(ARAF)
منبع:ITPRO(|Search engine results increasingly poisoned with malicious links::http://www.theregister.co.uk/2016/10/28/search_results_malware_contamination_growing/|)
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

سرانجام اینکه با تمام تلاشهایی که در حوزه اینترنت توسط حتی جستجوگرها، انجام می گیرد تا سایت پاکی را در اختیار شما قرار دهند، همچنان مشاهده می کنیم که طبق آمار روند سایتهای آلوده شده به بدافزار ، رو به افزایش است و تنها راه مقاوت و آلوده نشدن به تروجان ها و بدافزارها شاید علاوه بر نصب آنتی ویروس، آنتی اسپای بر روی سیستم ، عدم اتصال فلش نا مطمئن به سیستم ها و موارد مشابه توجه به یک نکته مهم است و آن اینکه سعی کنیم در اینترنت با احتیاط قدم بزنیم و این یعنی اینکه از بازکردن لینک های ناشناس پرهیز کنیم.

نویسنده : علیرضا(ARAF)

منبع:ITPRO(Search engine results increasingly poisoned with malicious links)

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد


علیرضا عابدینی
علیرضا عابدینی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات هستم ، مدرس دوره های کامپیوتر ، مدیر فناوری اطلاعات و دارای گواهینامه های MCSA ، CCNA ، CEH و Network Plus و خوشحالم از اینکه می تونم دانشم رو در توسینسو به اشتراک بگذارم

نظرات