آموزش مدیریت آپلود و دانلود اینترنت برای یک رنج IP در میکروتیک

چگونه میزان آپلود و دانلود اینترنت برای یک محدوده IP خاص را در میکروتیک کنترل کنیم؟ برای اینکه بتونیم پهنای باند رو بطور مساوی برای یک سری IP پراکنده از یک رنج را تقسیم و کنترل کنیم تنظیمات زیر را به ترتیب دنبال کنید.مراحل را طبق تصاویر پیش بروید ، مرحله اول تعریف آدرس لیست های هم نام

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
شماره 1

مرحله دوم تعریف 4 منگل، که 2تا مربوط به دانلود و 2 تاهم مربوط به آپلود است

شماره2

مرحله سوم تعریف نوع صف تقسیم بندی است

شماره 3

مرحله چهارم تعریف ساختار صف، بر اساس نوع صف های تعریف شده است

شماره 4

مرحله پنجم تست سرعت برای کاربران که رنج IP تعریف شده در آدرس لیست را دارند.

شماره 5

نظرات