معرفی 7 نسخه سی شارپ و قابلیت های هر کدام

نسخه‌هایی از C # عبارتند از:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
  1. C # 1.0 منتشر شد با دات نت 1.0 و VS2002 (ژانویه 2002)
  2. C # 1.2 (غریب به اندازه کافی). با دات نت 1.1 و VS2003 (آوریل 2003) منتشر شد. اولین نسخه پاسخ Dispose در IEnumerator در زمان اجرا IDisposable
  3. C # 2.0 منتشر شد با دات نت 2.0 و VS2005 (نوامبر 2005). ویژگی های عمده جدید: generics، anonymous methods, nullable types, iterator blocks
  4. C # 3.0 منتشر شد با دات نت 3.5 و VS2008 (نوامبر 2007). ویژگی های عمده جدید: lambda expressions, extension methods, expression trees, anonymous types, implicit typing (var), query expressions
  5. C # 4.0 با دات نت 4 و VS2010 (آوریل 2010) منتشر شد. ویژگی های عمده جدید: late binding (dynamic), delegate and interface generic variance, more COM support, named arguments and optional parameters
  6. C # 5.0 منتشر شد با دات نت 4.5 و VS2012 (اوت 2012). ویژگی های اصلی: async programming, caller info attributes. Breaking change.
  7. C # 6.0 منتشر شد با دات نت 4.6 و VS2015 (جولای 2015). ویژگی های: using directives to import static members, exception filters, binary literals and digit separators, indexed members and element initializers, await in catch and finally, extension Add methods in collection initializers.

نظرات