حجت رستمی
دانشجوی رشته شبکه و متخصص Passive

Fog Computing چیست و چه مفهومی دارد ؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
||http://tosinso.com/files/get/cb99143c-c568-4a59-9748-2e65f4f015fb||

*Fog computing* در واقع یک ویژگی برای  cloud computing یا (محاسبات ابری )است که برخی از  transactions ها و منابع مورد استفاده را در لبه ( edge ) شبکه قرار میدهد که هدف اصلی آن ایجاد کانال هایی برای دسترسی به فضا های ذخیره سازی ابر و بهره برداری بهینه از آنها میشود.*fog computing *توانایی کاهش نیاز به پهنای باند را ممکن میکند با این توضیح و استدلال که بدون ارسال هر bit از اطلاعات بر روی کانالهای cloud (ابر) در حقیقت آنها را در یک نقطه ، قابل دسترسی وجمع آوری میکند ، مانند روتر ها ، این عمل به شما امکان تدوین یک استراتژی از داده ها و اطلاعات رو میده تا همه داده هایی که مورد نیاز نیستند در فضای ذخیره سازی ابر(cloud storage) قرار نگیرند استفاده از چنین راهبردی به مدیران پروژه ها امکان کاهش هذینه ها و بهبود بازدهی در این فضا ها را خواهد داد .   

توضیحات cisco در مورد طراحی cloud computing (محاسبات ابری )  که در نتیجه یک تجربه کاری برتر  و استفاده  در یک جغرافیای گسترده و توضیع شده  میباشد، به این ترتیب است که برای مثال برای به روز نگه داشتن مجموعه بزرگی از اطلاعات که توسط برخی از کارشناسان و متخصصین در اثر استفاده از تجهیزاتی که به تولید مقدار زیادی از اطلاعات در مورد عملکرد و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مورد یک قطعه با کارایی بالا انجامیده است به این شکل است که ، در زمانی که نیازی به ارسال این اطلاعات به ابر نیست . میتوان آنها را به سیستم های *fog computing* که شما آنها را به صورت تجمیع شده در جایی از لبه شبکه قرارداده اید ارسال کنید . *Fog computing* همچنین دارای کاربرد های خاص مربوط به اینترنت میباشد که شامل همه قطعات و تجهیزاتی است که به اینترنت جهانی متصل شده اند .*itpro  باشید *

نویسنده : حجت رستمی
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران 
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر نام منبع و نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

Fog computing در واقع یک ویژگی برای cloud computing یا (محاسبات ابری )است که برخی از transactions ها و منابع مورد استفاده را در لبه ( edge ) شبکه قرار میدهد که هدف اصلی آن ایجاد کانال هایی برای دسترسی به فضا های ذخیره سازی ابر و بهره برداری بهینه از آنها میشود.fog computing توانایی کاهش نیاز به پهنای باند را ممکن میکند با این توضیح و استدلال که بدون ارسال هر bit از اطلاعات بر روی کانالهای cloud (ابر) در حقیقت آنها را در یک نقطه ، قابل دسترسی وجمع آوری میکند ، مانند روتر ها ، این عمل به شما امکان تدوین یک استراتژی از داده ها و اطلاعات رو میده تا همه داده هایی که مورد نیاز نیستند در فضای ذخیره سازی ابر(cloud storage) قرار نگیرند استفاده از چنین راهبردی به مدیران پروژه ها امکان کاهش هذینه ها و بهبود بازدهی در این فضا ها را خواهد داد .

توضیحات cisco در مورد طراحی cloud computing (محاسبات ابری ) " که در نتیجه یک تجربه کاری برتر " و استفاده " در یک جغرافیای گسترده و توضیع شده " میباشد، به این ترتیب است که برای مثال برای به روز نگه داشتن مجموعه بزرگی از اطلاعات که توسط برخی از کارشناسان و متخصصین در اثر استفاده از تجهیزاتی که به تولید مقدار زیادی از اطلاعات در مورد عملکرد و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مورد یک قطعه با کارایی بالا انجامیده است به این شکل است که ، در زمانی که نیازی به ارسال این اطلاعات به ابر نیست . میتوان آنها را به سیستم های fog computing که شما آنها را به صورت تجمیع شده در جایی از لبه شبکه قرارداده اید ارسال کنید . Fog computing همچنین دارای کاربرد های خاص مربوط به اینترنت میباشد که شامل همه قطعات و تجهیزاتی است که به اینترنت جهانی متصل شده اند .itpro باشید

نویسنده : حجت رستمی

منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر نام منبع و نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد


حجت رستمی
حجت رستمی

دانشجوی رشته شبکه و متخصص Passive

دانشجوی رشته اینترنت و شبکه های گسترده علاقه مند به یادگیری active شبکه

نظرات