رفع مشکل Device/Credential Guard are not compatible در vmware

شاید تابحال به این مشکل برخوردید که می خواهید vmware را اجرا کنید و یکی از سیستم های ساخته شده را روشن کنید ولی با پیغام زیر مواجه می شوید:

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
VMware Workstation and Device/Credential Guard are not compatible. VMware Workstation can be run after disabling Device/Credential Guard. Please visit http://www.vmware.com/go/turnoff_CG_DG for more details.

این بیشتر در ترکیب windows 10 - vmware workstation pro - hyperV رخ می دهد.این به دلیل تداخل قوانین hyperV و vmware به وجود می آید. پس باید برای اجرای آن قید HyperV را بزنید.پس باید غیر فعال شود. با دستور زیر آن را غیر فعال کنید:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

حالا سیستم را reset کنید و وقتی بالا آمد دیگر مشکلی نخواهید داشت.اگر زمانی هم خواستید از HyperV استفاده کنید مجددا می توانید آن را با دستور زیر فعال کنید:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

reset یادتان نرود.


نظرات