نوشتن فرمول در word

چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
*چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم*

||http://tosinso.com/files/get/3a62f1bc-fb84-48f2-9430-26031f50b8cc||

اگر شما دانش آموز یا دانشجو هستید احتمالا نیاز خواهید داشت که در بعضی از متونی که تایپ می کنید از فرمول ها و معادلات ریاضی و فیزیک و … استفاده کنید. در اینجا یاد می گیریم چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم .
وقتی در Word مشغول تایپ هستید هر جا نیاز به نوشتن معادلات ریاضی داشتید، کافی است ابتدا وارد قسمت Insert در بالای ورد شوید.
سپس روی Equation کلیک کنید و گزینه Insert New Equation را بزنید تا بتوانید یک فرمول را از نو بنویسید. همچنین می توانید از حالت های پیش فرض موجود در صورتی که به آنچه می خواهید بنویسید نزدیکند استفاده کنید تا سریعتر کارتان انجام شود.

||http://tosinso.com/files/get/121dc848-ae83-44f5-8fb3-e2fb5116a8dd||

حالا با استفاده از ابزاری که در قسمت DESIGN در زیر EQUATION TOOLS باز می شود می توانید هر فرمولی را بنویسید. عنوان مثال برای نوشتن خط کسری از گزینه Fraction استفاده کرده ایم و برای نوشتن توان آنرا از Script انتخاب نموده ایم. عدد پی را هم میتوان از قسمت Symbols در سمت چپ انتخاب کرد

||http://tosinso.com/files/get/3134fb29-99f7-4304-aded-fe2499815562||

||http://tosinso.com/files/get/52737111-65e6-4359-8484-ce3459f74351||

اگر شما دانش آموز یا دانشجو هستید احتمالا نیاز خواهید داشت که در بعضی از متونی که تایپ می کنید از فرمول ها و معادلات ریاضی و فیزیک و … استفاده کنید. در اینجا یاد می گیریم چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم .

وقتی در Word مشغول تایپ هستید هر جا نیاز به نوشتن معادلات ریاضی داشتید، کافی است ابتدا وارد قسمت Insert در بالای ورد شوید.

شما میتوانید برای آموزش ورد به بخش دوره های آموزشی وب سایت مراجعه کنید.

سپس روی Equation کلیک کنید و گزینه Insert New Equation را بزنید تا بتوانید یک فرمول را از نو بنویسید. همچنین می توانید از حالت های پیش فرض موجود در صورتی که به آنچه می خواهید بنویسید نزدیکند استفاده کنید تا سریعتر کارتان انجام شود.

*چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم*

||http://tosinso.com/files/get/3a62f1bc-fb84-48f2-9430-26031f50b8cc||

اگر شما دانش آموز یا دانشجو هستید احتمالا نیاز خواهید داشت که در بعضی از متونی که تایپ می کنید از فرمول ها و معادلات ریاضی و فیزیک و … استفاده کنید. در اینجا یاد می گیریم چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم .
وقتی در Word مشغول تایپ هستید هر جا نیاز به نوشتن معادلات ریاضی داشتید، کافی است ابتدا وارد قسمت Insert در بالای ورد شوید.
سپس روی Equation کلیک کنید و گزینه Insert New Equation را بزنید تا بتوانید یک فرمول را از نو بنویسید. همچنین می توانید از حالت های پیش فرض موجود در صورتی که به آنچه می خواهید بنویسید نزدیکند استفاده کنید تا سریعتر کارتان انجام شود.

||http://tosinso.com/files/get/121dc848-ae83-44f5-8fb3-e2fb5116a8dd||

حالا با استفاده از ابزاری که در قسمت DESIGN در زیر EQUATION TOOLS باز می شود می توانید هر فرمولی را بنویسید. عنوان مثال برای نوشتن خط کسری از گزینه Fraction استفاده کرده ایم و برای نوشتن توان آنرا از Script انتخاب نموده ایم. عدد پی را هم میتوان از قسمت Symbols در سمت چپ انتخاب کرد

||http://tosinso.com/files/get/3134fb29-99f7-4304-aded-fe2499815562||

||http://tosinso.com/files/get/52737111-65e6-4359-8484-ce3459f74351||

حالا با استفاده از ابزاری که در قسمت DESIGN در زیر EQUATION TOOLS باز می شود می توانید هر فرمولی را بنویسید. عنوان مثال برای نوشتن خط کسری از گزینه Fraction استفاده کرده ایم و برای نوشتن توان آنرا از Script انتخاب نموده ایم. عدد پی را هم میتوان از قسمت Symbols در سمت چپ انتخاب کرد

*چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم*

||http://tosinso.com/files/get/3a62f1bc-fb84-48f2-9430-26031f50b8cc||

اگر شما دانش آموز یا دانشجو هستید احتمالا نیاز خواهید داشت که در بعضی از متونی که تایپ می کنید از فرمول ها و معادلات ریاضی و فیزیک و … استفاده کنید. در اینجا یاد می گیریم چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم .
وقتی در Word مشغول تایپ هستید هر جا نیاز به نوشتن معادلات ریاضی داشتید، کافی است ابتدا وارد قسمت Insert در بالای ورد شوید.
سپس روی Equation کلیک کنید و گزینه Insert New Equation را بزنید تا بتوانید یک فرمول را از نو بنویسید. همچنین می توانید از حالت های پیش فرض موجود در صورتی که به آنچه می خواهید بنویسید نزدیکند استفاده کنید تا سریعتر کارتان انجام شود.

||http://tosinso.com/files/get/121dc848-ae83-44f5-8fb3-e2fb5116a8dd||

حالا با استفاده از ابزاری که در قسمت DESIGN در زیر EQUATION TOOLS باز می شود می توانید هر فرمولی را بنویسید. عنوان مثال برای نوشتن خط کسری از گزینه Fraction استفاده کرده ایم و برای نوشتن توان آنرا از Script انتخاب نموده ایم. عدد پی را هم میتوان از قسمت Symbols در سمت چپ انتخاب کرد

||http://tosinso.com/files/get/3134fb29-99f7-4304-aded-fe2499815562||

||http://tosinso.com/files/get/52737111-65e6-4359-8484-ce3459f74351||
*چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم*

||http://tosinso.com/files/get/3a62f1bc-fb84-48f2-9430-26031f50b8cc||

اگر شما دانش آموز یا دانشجو هستید احتمالا نیاز خواهید داشت که در بعضی از متونی که تایپ می کنید از فرمول ها و معادلات ریاضی و فیزیک و … استفاده کنید. در اینجا یاد می گیریم چگونه در Word فرمول ریاضی تایپ کنیم .
وقتی در Word مشغول تایپ هستید هر جا نیاز به نوشتن معادلات ریاضی داشتید، کافی است ابتدا وارد قسمت Insert در بالای ورد شوید.
سپس روی Equation کلیک کنید و گزینه Insert New Equation را بزنید تا بتوانید یک فرمول را از نو بنویسید. همچنین می توانید از حالت های پیش فرض موجود در صورتی که به آنچه می خواهید بنویسید نزدیکند استفاده کنید تا سریعتر کارتان انجام شود.

||http://tosinso.com/files/get/121dc848-ae83-44f5-8fb3-e2fb5116a8dd||

حالا با استفاده از ابزاری که در قسمت DESIGN در زیر EQUATION TOOLS باز می شود می توانید هر فرمولی را بنویسید. عنوان مثال برای نوشتن خط کسری از گزینه Fraction استفاده کرده ایم و برای نوشتن توان آنرا از Script انتخاب نموده ایم. عدد پی را هم میتوان از قسمت Symbols در سمت چپ انتخاب کرد

||http://tosinso.com/files/get/3134fb29-99f7-4304-aded-fe2499815562||

||http://tosinso.com/files/get/52737111-65e6-4359-8484-ce3459f74351||

محسن آرمان منش
محسن آرمان منش

مهندس فناوری اطلاعات دارای مدرک : windows server 2008 , , network+ , , windows 7 , , میکرو کنترلرها در رباتیک AVR , ,

نظرات