معرفی انواع حالت شبکه در VMware Workstation : انواع vNetwork

زمانیکه شما برای پیاده سازی یک سناریوی شبکه، دسترسی به تعداد زیادی کامپیوتر و یا سخت افزارهای مربوطه ندارید، می توانید از نرم افزارهای شبیه سازی استفاده کنید. در میان این نرم افزارها که معمولا برای لابراتوارها از هایپروایزرهای نوع دوم استفاده می شوند، می توان به قویترین آنها یعنی VMWare Workstation اشاره کرد.این نوع از هایپروایزرها برای نصب و به تبع عملیات ورود و خروج ها در سطح CPU,RAM,Storage,Network به یک سیستم عامل میزبان نیاز دارند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

قابل ذکر است نوع دیگر هایپروایزرها یعنی هایپر وایزرهای نوع اول، مستقیم روی سخت افزار نصب می شوند.مثل: ESXi در ماشین مجازی شما امکان اضافه کردن چندین کارت شبکه مجازی را خواهید داشت. این کارتها بسته به نیاز شما در تعداد و همچنین وضعیت ارتباطشون می توانند شخصی سازی بشوند.از نظر تعداد کارت شبکه مجازی حداکثر ده کارت شبکه مجازی به هر ماشین مجازی می توان اختصاص داد.

10Virtual Network

اما از نظر وضعیت ارتباطی سه حالت پیش فرض و چند حالت قابل ایجاد وجود دارد که در زیر به آنها می پردازیم.

Type Of Virtaul Network

حالت Bridge

این حالت به ماشین مجازی، در صورتی که کارت شبکه فیزیکی رایانه شما با یک کابل به سویچ و یا روتر متصل شده باشد، امکان ارتباط با محیط بیرون و همچنین با خود رایانه میزبان را می دهد.

Bridge

این نوع از DHCP سرور داخلی برخوردار نیست.در صورتی که در تنظیمات Virtual Network Editor در قسمت Bridge to مقدارAutomatic را با انتخاب تمام کارت شبکه های فیزیکی، را انتخاب نکرده باشیم، می توانیم به تعداد کارت شبکه فیزیکی موجود روی Hostو حداکثر تا هفت کارت شبکه فیزیکی را با هفت کارت شبکه مجازی در وضعیت Bridge ایجاد کنیم.

Virtual Network Editor
Bridge To

بر روی هر ماشین مجازی تا 10 عدد کارت شبکه مجازی می توان ایجاد کرد.

حالت NAT

این حالت به ماشین مجازی امکان ارتباط با تمام محیط های ممکن را می دهد.

NAT

این نوع از DHCP سرور داخلی می تواند استفاده کند.در تنظیمات Virtual Network Editor تنها یک شبکه می تواند در وضعیت NAT باشد .بر روی هر ماشین مجازی تا 10 عدد کارت شبکه مجازی می توان ایجاد کرد.

حالت Host-Only

این حالت به ماشین مجازی فقط اجازه ارتباط با رایانه میزبان را می دهد.

Host-Only

این نوع از DHCP سرور داخلی می تواند استفاده کند.در تنظیمات Virtual Network Editor حدود 20 کارت شبکه مجازی می تواند در و ضعیت Host-Only باشد .بر روی هر ماشین مجازی تا 10 عدد کارت شبکه مجازی می توان ایجاد کرد.

حالت Custom

در این حالت ماشین مجازی بر حسب VMnet انتخابی عمل می کند.این نوع از DHCP سرور داخلی می تواند استفاده کند.در تنظیمات Virtual Network Editor 20 حالت VMnet قابل تعریف می باشد .بر روی هر ماشین مجازی تا 10 عدد کارت شبکه مجازی می توان ایجاد کرد.

حالت LAN Segment

در این حالت ماشین مجازی فقط می تواند با ماشین های مجازی موجود در همان LAN Segment ایجاد شده در ارتباط باشد.هیچ گونه ارتباطی با محیط بیرون و یا حتی رایانه میزبان وجود ندارد.

LAN-Segment

این نوع از DHCP سرور داخلی برخوردار نیست.در تنظیمات Vmware Workstation محدودیتی در تعریف LAN Segment با نام های مختلف وجود ندارد.بر روی هر ماشین مجازی تا 10 عدد کارت شبکه مجازی می توان ایجاد کرد.


نظرات