علی قلعه بان
دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات

آموزش جستجو در MySQL با PHP به زبان ساده

چگونه با کدهای PHP در MySQL جستجو کنیم؟ در این نکته قصد دارم تا نحوه یک جستجوی ساده در بانک اطلاعاتی mysql رو به همراه سورس کد اموزش بدم فرض کنید بانک اطلاعاتی کوچکی حاوی اسم ,شماره تلفن و ایمیل دوستان داریم و میخواهیم بر اساس اسم یا تلفن یا ایمیل در این بانک اطلاعاتی جستجو انجام دهیم در این سناریو فرض بر این است این بانک اطلاعاتی از قبل ایجاد شده و اطلاعاتی درون ان موجود میباشد . ابتدا قبل از همه چیز باید اطلاعات دیتابیس خود را از قبیل نام دیتابیس , نام کاربری و پسورد دسترسی را داشته باشید در ابتدا بایستی یک فایل HTML ایجاد نماییم تا مطلبی را که در بانک اطلاعاتی به دنبال ان خواهیم گشت در تکست باکس موجود در این فایل وارد نماییم برای این کار یک فایل با نام index.html ایجاد نموده و کد زیر را در ان کپی کنید

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
<html>
<body>
<form action="verify.php" method="post">
<p>Your age: <input type="text" name="id" /></p>
<p><input type="submit" /></p>
</form>
</body>
</html>

همانطور که در کد می بینید در تکست باس موجود مطلب یا کلمه ای که در بانک اطلاعاتی به دنبال ان هستید را باید وارد کنید سپس با استفاده از POSt این مطلب یا کلمه به فایل پی اچ پی ارسال و وجود چنین کلمه ای در بانک اطلاعاتی بررسی و اعلام خواهد شد . حال برای ساختن فایل پی اچ پی فایلی با نام verify.php میسازیم و کد زیر را در ان کپی میکنیم

<?php
$id=(int)$_POST['id'];
$servername = "your server normally localhost";
$username = "database username";
$password = "password";
$dbname = "database name";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "SELECT name ,family  FROM your table  WHERE  id  =$id";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
echo "<table border=1><tr><th>name</th><th>family</th><th>id</th></tr>";
// output data of each row
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo "<tr><td>".$row["name"]."</td><td>".$row["family"]." ".$row["id"]."</td></tr>";
}
echo "</table>";
} else {
echo "0 results";
}
$conn->close();
?>

همانطور که در کد مشاهده میکنید ابتدا فایل پی اچ پی با توجه به اطلاعات وارد شده به بانک اطلاعاتی لاگین کرده سپس به بانک وصل میشود سپس با استفاده از دستور Select به دنبال کلمه یا مطلبی که شما وارد کرده اید در بانک اطلاعاتی خواهد گشت و در صورت یافتن ان فیلدهای مربوطه را نیز برای شما نمایش خواهد داد .


نظرات