بازاریابی محتوا چیست؟

بازاریابی سنتی با عنوان بیرون گرا (outbound) شناخته می شود - یک آگهی منتشر می شود، طراحی نما ها، مکان های برای نمایش تبلیغات یا تجارت اسکان می شوند، شرکت ها می روند بیرون و مشتری ها را جذب می کنند. در مقابل بازاریابی محتوا با عنوان درونگرا (inbound) شناخته می شود - به این دلیل که طراحی شده تا مشتری ها را به داخل تجارت شما بکشاند. قصد دارد توجه مشتری ها را به شرکت و محصول آن جلب کند بدون آنکه لزوما محصول یا خود برند را اشاعه دهد یا پخش کند.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

بازاریابی سنتی با عنوان بیرون گرا (outbound) شناخته می شود - یک آگهی منتشر می شود، طراحی نما ها، مکان های برای نمایش تبلیغات یا تجارت اسکان می شوند، شرکت ها می روند بیرون و مشتری ها را جذب می کنند. در مقابل بازاریابی محتوا با عنوان درونگرا (inbound) شناخته می شود - به این دلیل که طراحی شده تا مشتری ها را به داخل تجارت شما بکشاند. قصد دارد توجه مشتری ها را به شرکت و محصول آن جلب کند بدون آنکه لزوما محصول یا خود برند را اشاعه دهد یا پخش کند.
<center>
||http://tosinso.com/files/get/aeec6fc1-f9e5-406c-9f78-ecd17298b2cc||
<center>

این ها توصیفات معمولی هستند، اما بیایید نگاهی عمیق تر به آن بیاندازیم ، محتوا خودش یک محصول است، تا خودتان را در معرض فروش قرار دهید، بازاریابی محتوا طراحی شده است تا شما را معرفی کند. آن بخشی از برند شما است، طراحی شده تا داستان شرکت شما، ارزش ها،صدا ها، ایده ها، تجارب و ... را در ویترین شما نمایش دهد و آن را ارتقاء دهد ... و به وسیله آن تماشاگران که مشتریان محتمل هستند را مشغول و متعهد به خود کند.در واقع در بازاریابی محتوای خوب، به خود محصولات شرکت، اغلب هیچ وقت بصورت برجسته اشاره نمی شود.

||http://tosinso.com/files/get/9446353a-881b-43bb-9695-b23b17727efa||

!! چرا بازاریابی محتوا؟ چرا ارزشش را دارد؟*
* اول و بیشتر از همه، بازاریابی محتوا می تواند باعث تفاوت شما باشد. در یک بازار اشباع شده و رقابتی، محتوای عالی می تواند شما را برجسته کند و هویت شما را حک کند! 
* دوم، شنوندگان شما را خیلی بیشتر از مدت زمانی که برای یک آگهی ساده وقت می گذارند، مشغول خود می کند. این می تواند ارتباطات قوی و ادامه دار بسازد - و اگر محتوای شما قابل اشتراک گذاری باشد، حتی به فراتر از اولین خواننده ی آن دسترسی خواهید داشت. 
* سوم، محتوا پیش روی شما را در هزینه های کمتری نسبت به متد های سنتی تبلیغات گسترش می دهد. و محتوای خوب می تواند طولانی مدت باشد و بازکشت سرمایه (ROI) شما را افزایش دهد.
* چهارم، به شما اولویت SEO و اعتبار در موتور جست و جوی گوگل و دیگر موتورهای جست و جو می دهد.

<center>
||http://tosinso.com/files/get/212cdb0e-b103-4d30-ab61-b1f85cb20236||
<center>

نویسنده : کسرا گردینی ( کارشناس و مشاور بازاریابی و فروش )
منبع : |ITPRO::www.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری فقط با ذکر نام و برند نویسنده مجاز می باشد

این ها توصیفات معمولی هستند، اما بیایید نگاهی عمیق تر به آن بیاندازیم ، محتوا خودش یک محصول است، تا خودتان را در معرض فروش قرار دهید، بازاریابی محتوا طراحی شده است تا "شما" را معرفی کند. آن بخشی از برند شما است، طراحی شده تا داستان شرکت شما، ارزش ها،صدا ها، ایده ها، تجارب و ... را در ویترین شما نمایش دهد و آن را ارتقاء دهد ... و به وسیله آن تماشاگران که مشتریان محتمل هستند را مشغول و متعهد به خود کند.در واقع در بازاریابی محتوای خوب، به خود محصولات شرکت، اغلب هیچ وقت بصورت برجسته اشاره نمی شود.

بازاریابی سنتی با عنوان بیرون گرا (outbound) شناخته می شود - یک آگهی منتشر می شود، طراحی نما ها، مکان های برای نمایش تبلیغات یا تجارت اسکان می شوند، شرکت ها می روند بیرون و مشتری ها را جذب می کنند. در مقابل بازاریابی محتوا با عنوان درونگرا (inbound) شناخته می شود - به این دلیل که طراحی شده تا مشتری ها را به داخل تجارت شما بکشاند. قصد دارد توجه مشتری ها را به شرکت و محصول آن جلب کند بدون آنکه لزوما محصول یا خود برند را اشاعه دهد یا پخش کند.
<center>
||http://tosinso.com/files/get/aeec6fc1-f9e5-406c-9f78-ecd17298b2cc||
<center>

این ها توصیفات معمولی هستند، اما بیایید نگاهی عمیق تر به آن بیاندازیم ، محتوا خودش یک محصول است، تا خودتان را در معرض فروش قرار دهید، بازاریابی محتوا طراحی شده است تا شما را معرفی کند. آن بخشی از برند شما است، طراحی شده تا داستان شرکت شما، ارزش ها،صدا ها، ایده ها، تجارب و ... را در ویترین شما نمایش دهد و آن را ارتقاء دهد ... و به وسیله آن تماشاگران که مشتریان محتمل هستند را مشغول و متعهد به خود کند.در واقع در بازاریابی محتوای خوب، به خود محصولات شرکت، اغلب هیچ وقت بصورت برجسته اشاره نمی شود.

||http://tosinso.com/files/get/9446353a-881b-43bb-9695-b23b17727efa||

!! چرا بازاریابی محتوا؟ چرا ارزشش را دارد؟*
* اول و بیشتر از همه، بازاریابی محتوا می تواند باعث تفاوت شما باشد. در یک بازار اشباع شده و رقابتی، محتوای عالی می تواند شما را برجسته کند و هویت شما را حک کند! 
* دوم، شنوندگان شما را خیلی بیشتر از مدت زمانی که برای یک آگهی ساده وقت می گذارند، مشغول خود می کند. این می تواند ارتباطات قوی و ادامه دار بسازد - و اگر محتوای شما قابل اشتراک گذاری باشد، حتی به فراتر از اولین خواننده ی آن دسترسی خواهید داشت. 
* سوم، محتوا پیش روی شما را در هزینه های کمتری نسبت به متد های سنتی تبلیغات گسترش می دهد. و محتوای خوب می تواند طولانی مدت باشد و بازکشت سرمایه (ROI) شما را افزایش دهد.
* چهارم، به شما اولویت SEO و اعتبار در موتور جست و جوی گوگل و دیگر موتورهای جست و جو می دهد.

<center>
||http://tosinso.com/files/get/212cdb0e-b103-4d30-ab61-b1f85cb20236||
<center>

نویسنده : کسرا گردینی ( کارشناس و مشاور بازاریابی و فروش )
منبع : |ITPRO::www.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری فقط با ذکر نام و برند نویسنده مجاز می باشد

چرا بازاریابی محتوا؟ چرا ارزشش را دارد؟*

  • اول و بیشتر از همه، بازاریابی محتوا می تواند باعث تفاوت شما باشد. در یک بازار اشباع شده و رقابتی، محتوای عالی می تواند شما را برجسته کند و هویت شما را حک کند!
  • دوم، شنوندگان شما را خیلی بیشتر از مدت زمانی که برای یک آگهی ساده وقت می گذارند، مشغول خود می کند. این می تواند ارتباطات قوی و ادامه دار بسازد - و اگر محتوای شما قابل اشتراک گذاری باشد، حتی به فراتر از اولین خواننده ی آن دسترسی خواهید داشت.
  • سوم، محتوا پیش روی شما را در هزینه های کمتری نسبت به متد های سنتی تبلیغات گسترش می دهد. و محتوای خوب می تواند طولانی مدت باشد و بازکشت سرمایه (ROI) شما را افزایش دهد.
  • چهارم، به شما اولویت SEO و اعتبار در موتور جست و جوی گوگل و دیگر موتورهای جست و جو می دهد.

بازاریابی سنتی با عنوان بیرون گرا (outbound) شناخته می شود - یک آگهی منتشر می شود، طراحی نما ها، مکان های برای نمایش تبلیغات یا تجارت اسکان می شوند، شرکت ها می روند بیرون و مشتری ها را جذب می کنند. در مقابل بازاریابی محتوا با عنوان درونگرا (inbound) شناخته می شود - به این دلیل که طراحی شده تا مشتری ها را به داخل تجارت شما بکشاند. قصد دارد توجه مشتری ها را به شرکت و محصول آن جلب کند بدون آنکه لزوما محصول یا خود برند را اشاعه دهد یا پخش کند.
<center>
||http://tosinso.com/files/get/aeec6fc1-f9e5-406c-9f78-ecd17298b2cc||
<center>

این ها توصیفات معمولی هستند، اما بیایید نگاهی عمیق تر به آن بیاندازیم ، محتوا خودش یک محصول است، تا خودتان را در معرض فروش قرار دهید، بازاریابی محتوا طراحی شده است تا شما را معرفی کند. آن بخشی از برند شما است، طراحی شده تا داستان شرکت شما، ارزش ها،صدا ها، ایده ها، تجارب و ... را در ویترین شما نمایش دهد و آن را ارتقاء دهد ... و به وسیله آن تماشاگران که مشتریان محتمل هستند را مشغول و متعهد به خود کند.در واقع در بازاریابی محتوای خوب، به خود محصولات شرکت، اغلب هیچ وقت بصورت برجسته اشاره نمی شود.

||http://tosinso.com/files/get/9446353a-881b-43bb-9695-b23b17727efa||

!! چرا بازاریابی محتوا؟ چرا ارزشش را دارد؟*
* اول و بیشتر از همه، بازاریابی محتوا می تواند باعث تفاوت شما باشد. در یک بازار اشباع شده و رقابتی، محتوای عالی می تواند شما را برجسته کند و هویت شما را حک کند! 
* دوم، شنوندگان شما را خیلی بیشتر از مدت زمانی که برای یک آگهی ساده وقت می گذارند، مشغول خود می کند. این می تواند ارتباطات قوی و ادامه دار بسازد - و اگر محتوای شما قابل اشتراک گذاری باشد، حتی به فراتر از اولین خواننده ی آن دسترسی خواهید داشت. 
* سوم، محتوا پیش روی شما را در هزینه های کمتری نسبت به متد های سنتی تبلیغات گسترش می دهد. و محتوای خوب می تواند طولانی مدت باشد و بازکشت سرمایه (ROI) شما را افزایش دهد.
* چهارم، به شما اولویت SEO و اعتبار در موتور جست و جوی گوگل و دیگر موتورهای جست و جو می دهد.

<center>
||http://tosinso.com/files/get/212cdb0e-b103-4d30-ab61-b1f85cb20236||
<center>

نویسنده : کسرا گردینی ( کارشناس و مشاور بازاریابی و فروش )
منبع : |ITPRO::www.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری فقط با ذکر نام و برند نویسنده مجاز می باشد

نویسنده : کسرا گردینی ( کارشناس و مشاور بازاریابی و فروش )

منبع : ITPRO

هرگونه نشر و کپی برداری فقط با ذکر نام و برند نویسنده مجاز می باشد


کسرا گردینی
کسرا گردینی

کسرا گردینی هستم ، مشاور و کارشناس بازاریابی ، فروش و برندینگ

نظرات