تخفیف های ویژه عیدانه توسینسو
تا 60 درصد تخفیف ویژه
00ساعت 00دقیقه 00ثانیه
TOSINSO King
امیرحسین کریم پور cover امیرحسین کریم پور

امیرحسین کریم پور

مدیر ارشد توسینسو و متخصص سرویس های مایکروسافت و سیستم عامل لینوکس
ایران
آذربایجان شرقی
تبریز
48 ارتباط
درباره من
امیرحسین کریم پور ، مدیر ارشد TOSINSO ، متخصص شبکه ، تخصص در حوزه سیستم عامل های کلاینت و سرور مایکروسافت و سرویس های مربوطه ، سیستم عامل لینوکس و ... سابقه همکاری و فعالیت در سازمان های مختلف در قالب پروژه ، مشاوره ، تدریس و رفع اشکال ، علاقه مند به حوزه امنیت اطلاعات و تست نفوذ سنجی ...
511
مطلب
11
ویدیو و پادکست
116
راهکار
568
نظر و پست
پنل فعالیت
01 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 فروردین 1398

بدون فعالیت

03 فروردین 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

04 فروردین 1398

بدون فعالیت

05 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 فروردین 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 فروردین 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

08 فروردین 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

09 فروردین 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 فروردین 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 فروردین 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

12 فروردین 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

13 فروردین 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

14 فروردین 1398

26 پست سوال: 520 امتیاز

1 نکته: 50 امتیاز

جمع امتیازات: 570

15 فروردین 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

16 فروردین 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 نکته: 50 امتیاز

جمع امتیازات: 110

17 فروردین 1398

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 360

18 فروردین 1398

27 پست سوال: 540 امتیاز

1 نکته: 50 امتیاز

جمع امتیازات: 590

19 فروردین 1398

1 نظر: 20 امتیاز

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 260

20 فروردین 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 فروردین 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

22 فروردین 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

23 فروردین 1398

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

24 فروردین 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

3 نکته: 150 امتیاز

جمع امتیازات: 350

25 فروردین 1398

16 پست سوال: 320 امتیاز

1 نکته: 50 امتیاز

1 آموزش: 75 امتیاز

جمع امتیازات: 445

26 فروردین 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

27 فروردین 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

28 فروردین 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

1 نکته: 50 امتیاز

جمع امتیازات: 290

29 فروردین 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

30 فروردین 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

31 فروردین 1398

22 پست سوال: 440 امتیاز

جمع امتیازات: 440

01 اردیبهشت 1398

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

02 اردیبهشت 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

03 اردیبهشت 1398

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

04 اردیبهشت 1398

29 پست سوال: 580 امتیاز

جمع امتیازات: 580

05 اردیبهشت 1398

27 پست سوال: 540 امتیاز

جمع امتیازات: 540

06 اردیبهشت 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

07 اردیبهشت 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

08 اردیبهشت 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

09 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

10 اردیبهشت 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

11 اردیبهشت 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

12 اردیبهشت 1398

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

13 اردیبهشت 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

14 اردیبهشت 1398

19 پست سوال: 380 امتیاز

جمع امتیازات: 380

15 اردیبهشت 1398

26 پست سوال: 520 امتیاز

جمع امتیازات: 520

16 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 380

17 اردیبهشت 1398

24 پست سوال: 480 امتیاز

جمع امتیازات: 480

18 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

41 پست سوال: 820 امتیاز

جمع امتیازات: 840

19 اردیبهشت 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

20 اردیبهشت 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 اردیبهشت 1398

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

22 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

31 پست سوال: 620 امتیاز

جمع امتیازات: 640

23 اردیبهشت 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

24 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

25 اردیبهشت 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

26 اردیبهشت 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 اردیبهشت 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 اردیبهشت 1398

1 نظر: 20 امتیاز

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 260

29 اردیبهشت 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

30 اردیبهشت 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

31 اردیبهشت 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

01 خرداد 1398

بدون فعالیت

02 خرداد 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

03 خرداد 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

04 خرداد 1398

27 پست سوال: 540 امتیاز

جمع امتیازات: 540

05 خرداد 1398

16 پست سوال: 320 امتیاز

جمع امتیازات: 320

06 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

07 خرداد 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

08 خرداد 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

09 خرداد 1398

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

10 خرداد 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

11 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

12 خرداد 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

13 خرداد 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

14 خرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 خرداد 1398

بدون فعالیت

16 خرداد 1398

بدون فعالیت

17 خرداد 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

18 خرداد 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

19 خرداد 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

20 خرداد 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 خرداد 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

22 خرداد 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

23 خرداد 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 خرداد 1398

بدون فعالیت

25 خرداد 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 خرداد 1398

33 پست سوال: 660 امتیاز

جمع امتیازات: 660

27 خرداد 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

28 خرداد 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

29 خرداد 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 خرداد 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

31 خرداد 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

01 تیر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 تیر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

03 تیر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 تیر 1398

بدون فعالیت

05 تیر 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

06 تیر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

08 تیر 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

09 تیر 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

10 تیر 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

11 تیر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 تیر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 تیر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

14 تیر 1398

بدون فعالیت

15 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 380

16 تیر 1398

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

17 تیر 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

18 تیر 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

19 تیر 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

20 تیر 1398

26 پست سوال: 520 امتیاز

جمع امتیازات: 520

21 تیر 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

22 تیر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 240

23 تیر 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

24 تیر 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

25 تیر 1398

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

26 تیر 1398

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

27 تیر 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

28 تیر 1398

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

29 تیر 1398

20 پست سوال: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

30 تیر 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

31 تیر 1398

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

01 مرداد 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

02 مرداد 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 مرداد 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 140

05 مرداد 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 مرداد 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

07 مرداد 1398

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

08 مرداد 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

09 مرداد 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

10 مرداد 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

11 مرداد 1398

3 نظر: 60 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

12 مرداد 1398

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 360

13 مرداد 1398

1 نظر: 20 امتیاز

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 240

14 مرداد 1398

20 پست سوال: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

15 مرداد 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

16 مرداد 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

17 مرداد 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

18 مرداد 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

19 مرداد 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

20 مرداد 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

21 مرداد 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

22 مرداد 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

23 مرداد 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 مرداد 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

25 مرداد 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 مرداد 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

27 مرداد 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

28 مرداد 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

29 مرداد 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 مرداد 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

31 مرداد 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

01 شهریور 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

02 شهریور 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

03 شهریور 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 شهریور 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

05 شهریور 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 شهریور 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

07 شهریور 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

08 شهریور 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

09 شهریور 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

10 شهریور 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

11 شهریور 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

12 شهریور 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

13 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 شهریور 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

15 شهریور 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

16 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

17 شهریور 1398

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 شهریور 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 شهریور 1398

بدون فعالیت

20 شهریور 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 شهریور 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

22 شهریور 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 شهریور 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

24 شهریور 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

25 شهریور 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 شهریور 1398

3 نظر: 60 امتیاز

16 پست سوال: 320 امتیاز

جمع امتیازات: 380

27 شهریور 1398

بدون فعالیت

28 شهریور 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

29 شهریور 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 شهریور 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

31 شهریور 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

01 مهر 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 مهر 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 مهر 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

04 مهر 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

05 مهر 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

06 مهر 1398

21 پست سوال: 420 امتیاز

جمع امتیازات: 420

07 مهر 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

08 مهر 1398

19 پست سوال: 380 امتیاز

جمع امتیازات: 380

09 مهر 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

10 مهر 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

11 مهر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 مهر 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

13 مهر 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

14 مهر 1398

28 پست سوال: 560 امتیاز

جمع امتیازات: 560

15 مهر 1398

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

16 مهر 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

17 مهر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

18 مهر 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

19 مهر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 مهر 1398

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

21 مهر 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

22 مهر 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

23 مهر 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

24 مهر 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

25 مهر 1398

بدون فعالیت

26 مهر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 مهر 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 مهر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

29 مهر 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

30 مهر 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

01 آبان 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

02 آبان 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 آبان 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 آبان 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 آبان 1398

19 پست سوال: 380 امتیاز

جمع امتیازات: 380

06 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 280

08 آبان 1398

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 360

09 آبان 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

10 آبان 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 آبان 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

12 آبان 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 آبان 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

14 آبان 1398

1 نظر: 20 امتیاز

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 200

15 آبان 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 آبان 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 آبان 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

18 آبان 1398

24 پست سوال: 480 امتیاز

جمع امتیازات: 480

19 آبان 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

20 آبان 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 آبان 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

22 آبان 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

23 آبان 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 آبان 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

25 آبان 1398

بدون فعالیت

26 آبان 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 آبان 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

28 آبان 1398

بدون فعالیت

29 آبان 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

30 آبان 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

01 آذر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 آذر 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

03 آذر 1398

23 پست سوال: 460 امتیاز

جمع امتیازات: 460

04 آذر 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

05 آذر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 آذر 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 آذر 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 آذر 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 180

10 آذر 1398

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

11 آذر 1398

22 پست سوال: 440 امتیاز

جمع امتیازات: 440

12 آذر 1398

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

13 آذر 1398

20 پست سوال: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

14 آذر 1398

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

15 آذر 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

16 آذر 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

17 آذر 1398

16 پست سوال: 320 امتیاز

جمع امتیازات: 320

18 آذر 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

19 آذر 1398

3 نظر: 60 امتیاز

27 پست سوال: 540 امتیاز

جمع امتیازات: 600

20 آذر 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 آذر 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

22 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 240

23 آذر 1398

22 پست سوال: 440 امتیاز

جمع امتیازات: 440

24 آذر 1398

16 پست سوال: 320 امتیاز

جمع امتیازات: 320

25 آذر 1398

31 پست سوال: 620 امتیاز

جمع امتیازات: 620

26 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

29 پست سوال: 580 امتیاز

جمع امتیازات: 600

27 آذر 1398

1 نظر: 20 امتیاز

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 280

28 آذر 1398

14 پست سوال: 280 امتیاز

جمع امتیازات: 280

29 آذر 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

30 آذر 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

01 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 380

02 دی 1398

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 360

03 دی 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

04 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 280

05 دی 1398

25 پست سوال: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

06 دی 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 دی 1398

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

08 دی 1398

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

09 دی 1398

19 پست سوال: 380 امتیاز

جمع امتیازات: 380

10 دی 1398

16 پست سوال: 320 امتیاز

جمع امتیازات: 320

11 دی 1398

41 پست سوال: 820 امتیاز

جمع امتیازات: 820

12 دی 1398

19 پست سوال: 380 امتیاز

جمع امتیازات: 380

13 دی 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

14 دی 1398

29 پست سوال: 580 امتیاز

جمع امتیازات: 580

15 دی 1398

24 پست سوال: 480 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 580

16 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

38 پست سوال: 760 امتیاز

جمع امتیازات: 780

17 دی 1398

41 پست سوال: 820 امتیاز

جمع امتیازات: 820

18 دی 1398

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 360

19 دی 1398

1 نظر: 20 امتیاز

23 پست سوال: 460 امتیاز

جمع امتیازات: 480

20 دی 1398

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

21 دی 1398

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

22 دی 1398

22 پست سوال: 440 امتیاز

جمع امتیازات: 440

23 دی 1398

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 360

24 دی 1398

21 پست سوال: 420 امتیاز

جمع امتیازات: 420

25 دی 1398

16 پست سوال: 320 امتیاز

جمع امتیازات: 320

26 دی 1398

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 دی 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

28 دی 1398

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

29 دی 1398

13 پست سوال: 260 امتیاز

جمع امتیازات: 260

30 دی 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

01 بهمن 1398

21 پست سوال: 420 امتیاز

جمع امتیازات: 420

02 بهمن 1398

8 پست سوال: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

03 بهمن 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

04 بهمن 1398

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

05 بهمن 1398

24 پست سوال: 480 امتیاز

جمع امتیازات: 480

06 بهمن 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

07 بهمن 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

08 بهمن 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

09 بهمن 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

18 پست سوال: 360 امتیاز

جمع امتیازات: 380

11 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 260

12 بهمن 1398

25 پست سوال: 500 امتیاز

جمع امتیازات: 500

13 بهمن 1398

17 پست سوال: 340 امتیاز

جمع امتیازات: 340

14 بهمن 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

15 بهمن 1398

1 نظر: 20 امتیاز

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 200

16 بهمن 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

17 بهمن 1398

7 پست سوال: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

18 بهمن 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 بهمن 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

20 بهمن 1398

21 پست سوال: 420 امتیاز

جمع امتیازات: 420

21 بهمن 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

22 بهمن 1398

بدون فعالیت

23 بهمن 1398

15 پست سوال: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

24 بهمن 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

25 بهمن 1398

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

26 بهمن 1398

11 پست سوال: 220 امتیاز

جمع امتیازات: 220

27 بهمن 1398

10 پست سوال: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

28 بهمن 1398

12 پست سوال: 240 امتیاز

جمع امتیازات: 240

29 بهمن 1398

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 بهمن 1398

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

01 اسفند 1398

9 پست سوال: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

02 اسفند 1398

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

03 اسفند 1398

بدون فعالیت

04 اسفند 1398

بدون فعالیت

05 اسفند 1398

بدون فعالیت

06 اسفند 1398

بدون فعالیت

07 اسفند 1398

بدون فعالیت

08 اسفند 1398

بدون فعالیت

09 اسفند 1398

بدون فعالیت

10 اسفند 1398

بدون فعالیت

11 اسفند 1398

بدون فعالیت

12 اسفند 1398

بدون فعالیت

13 اسفند 1398

بدون فعالیت

14 اسفند 1398

بدون فعالیت

15 اسفند 1398

بدون فعالیت

16 اسفند 1398

بدون فعالیت

17 اسفند 1398

بدون فعالیت

18 اسفند 1398

بدون فعالیت

19 اسفند 1398

بدون فعالیت

20 اسفند 1398

بدون فعالیت

21 اسفند 1398

بدون فعالیت

22 اسفند 1398

بدون فعالیت

23 اسفند 1398

بدون فعالیت

24 اسفند 1398

بدون فعالیت

25 اسفند 1398

بدون فعالیت

26 اسفند 1398

بدون فعالیت

27 اسفند 1398

بدون فعالیت

28 اسفند 1398

بدون فعالیت

29 اسفند 1398

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دست آورد ها
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
Question
Post
Comment
Support
مطلب
Video
Podcast
Solution
سوابق کاری
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تحصیلات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تخصص ها
ویندوز سرور
سیستم عامل ویندوز
سیستم عامل لینوکس
اکتیودایرکتوری و ldap
virtual private network
domain naming service
مشاهده 4 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
lpic 1
linux essential
گواهینامه Linux Essentials Specialist با کد آزمون 010-117 Certificate ID : ITPC/LPIA10 جهت مشاهده مدرک به آدرس https://cert.tosinso.com مراجعه کنید
comptia a+
به صورت Self trained
mcsa 2012
به صورت Self trained
مشاهده 2 مورد بیشتر
پروژه ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
علاقه مندی ها
مطالعه
لینوکس
امنیت در حوزه سیستم عامل
اشتراک گذاری دانش و تدریس
مشاهده 2 مورد بیشتر
زبان ها
ترکی آذربایجانی (Proficiency: Medium)
فارسی (Proficiency: Medium)
انگلیسی (Proficiency: Medium)
مشاهده 1 مورد بیشتر
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
بازدیدکنندگان پروفایل
سیدمحمدرضا رضوی

وبمستر و توسعه دهنده وبسایت آکادمی آریانا(ariana-academy.ir) و مجموعه هنری آیتم آرت(itemart.ir)

mtpa

ایمان کاکاوند

+9****+31

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن

مجید رجبی

کارشناس زیر ساخت

حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب

تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....