تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO King
حسین احمدی cover حسین احمدی

حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب
ایران
البرز
کرج
352 ارتباط
وب سایت توسینسو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
درباره من
حسین احمدی ، بنیانگذار TOSINSO ، توسعه دهنده وب و برنامه نویس ، بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای در سطح کلان ، مشاور ، مدیر پروژه و مدرس نهادهای مالی و اعتباری ، تخصص در پلتفرم دات نت و زبان سی شارپ ، طراحی و توسعه وب ، امنیت نرم افزار ، تحلیل سیستم های اطلاعاتی و داده کاوی ...
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 فروردین 1399

4 نظر: 80 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 140

05 فروردین 1399

بدون فعالیت

06 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 فروردین 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

08 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 فروردین 1399

بدون فعالیت

10 فروردین 1399

بدون فعالیت

11 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 فروردین 1399

بدون فعالیت

13 فروردین 1399

بدون فعالیت

14 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 فروردین 1399

بدون فعالیت

16 فروردین 1399

بدون فعالیت

17 فروردین 1399

بدون فعالیت

18 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

19 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

20 فروردین 1399

بدون فعالیت

21 فروردین 1399

بدون فعالیت

22 فروردین 1399

بدون فعالیت

23 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

24 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 فروردین 1399

بدون فعالیت

29 فروردین 1399

بدون فعالیت

30 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

31 فروردین 1399

بدون فعالیت

01 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

02 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

03 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

09 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

10 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

11 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

17 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

19 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

20 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

22 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

24 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

01 خرداد 1399

بدون فعالیت

02 خرداد 1399

بدون فعالیت

03 خرداد 1399

بدون فعالیت

04 خرداد 1399

بدون فعالیت

05 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

06 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 خرداد 1399

بدون فعالیت

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

بدون فعالیت

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 خرداد 1399

بدون فعالیت

13 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

بدون فعالیت

21 خرداد 1399

بدون فعالیت

22 خرداد 1399

بدون فعالیت

23 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

25 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 مقاله: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 320

12 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

18 تیر 1399

5 پست سوال: 100 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 300

19 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

20 تیر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

21 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

22 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

05 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 مرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 مرداد 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 مرداد 1399

بدون فعالیت

16 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 مرداد 1399

بدون فعالیت

20 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 مرداد 1399

بدون فعالیت

22 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

26 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

بدون فعالیت

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 شهریور 1399

بدون فعالیت

04 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

بدون فعالیت

11 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

بدون فعالیت

16 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

17 شهریور 1399

بدون فعالیت

18 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

19 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

20 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

24 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 شهریور 1399

بدون فعالیت

29 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

06 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 مهر 1399

بدون فعالیت

08 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مهر 1399

بدون فعالیت

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

بدون فعالیت

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

بدون فعالیت

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

بدون فعالیت

20 مهر 1399

بدون فعالیت

21 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 مهر 1399

بدون فعالیت

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

بدون فعالیت

29 مهر 1399

بدون فعالیت

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

بدون فعالیت

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 آبان 1399

بدون فعالیت

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

بدون فعالیت

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

بدون فعالیت

12 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

بدون فعالیت

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

بدون فعالیت

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

بدون فعالیت

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

بدون فعالیت

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

بدون فعالیت

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
بنیان گذار و مدیر پروژه
وب سایت توسینسو
01 تیر 1392 - هم اکنون
بنیان گذار، مدیر پروژه و توسعه دهنده پلتفرم در وب سایت توسینسو
برنامه نویس
گروه فناوری اطلاعات ایلیاتک
01 تیر 1393 - 01 تیر 1395
کار بر روی سیستم ها و پرتال های تحت وب
مدیر پروژه و برنامه نویس
مهندسی مهران رایانه
01 بهمن 1391 - 01 بهمن 1394
سرپرست واحد توسعه نرم افزار (وب و ویندوز)
مدیر پروژه و برنامه نویس
وب سایت 1car
01 شهریور 1394 - 01 آذر 1394
کار بر روی وب سایت 1car.ir
برنامه نویس
مهندسی نرم افزار رایورز
01 آبان 1387 - 20 آذر 1390
برنامه نویس در واحد تحقیق و توسعه (R&D)
برنامه نویس
خدمات فنی رنا
01 اردیبهشت 1390 - 01 آذر 1390
کار بر روی پروژه پرتال نمایندگی ها و مشتریان شرکت خدمات فنی رنا (نمایندگی پس از فروش ماشین های سنگین شرکت سایپا دیزل)
برنامه نویس
انتشارات مبتکران
01 بهمن 1387 - 01 آذر 1390
کار بر روی سیستم هوشمند آزمون های تشریحی و چهار گزینه ای
برنامه نویس
افراز سیستم
01 آبان 1386 - 01 اردیبهشت 1387
برنامه نویس وب و ویندوز
برنامه نویس
پرسیت
01 تیر 1383 - 01 شهریور 1386
کار بر روی سیستم های مالی و انبار داری
مشاهده 7 مورد بیشتر
تحصیلات
مهندسی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
01 بهمن 1387 - 01 مهر 1390
کاربرد کامپیوتر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
01 بهمن 1383 - 01 مهر 1387
تخصص ها
word
visual studio
photoshop
linq
jquery
javascript
html
entity framework
design patterns
css
csharp
bootstrap
asp.net web api
asp.net mvc
angularjs
agile
ado.net
access
مشاهده 16 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
پروژه ها
وب سایت کرانمند
01 دی 1394 - 01 خرداد 1395
پیاده سازی وب سایت کرانمند متعلق به مجموعه شزان (http://karanmand.com)
وب سایت ایران فان
01 شهریور 1394 - 20 شهریور 1394
پیاده سازی وب سایت مجموعه تفریحی ایران فان (http://iran-fun.ir)
وب سایت فان هالیدی
وب سایت توسینسو
01 اردیبهشت 1394 - 01 مرداد 1394
طراحی و پیاده سازی وب سایت فان هالیدی (http://funholiday.ir)
وب سایت گردپا
01 تیر 1393 - 01 شهریور 1393
پیاده سازی و بهینه سازی وب سایت فوتبالی گرپا (http://gerdpa.ir)
سیستم حسابداری محراب
مهندسی مهران رایانه
01 تیر 1393 - 01 آذر 1393
سیستم حسابداری مساجد استان تهران
وب سایت فروشگاه تراکی
01 اردیبهشت 1393 - 01 تیر 1393
طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه تراکی (http://traki.ir)
پرتال نمایندگی های شرکت رنا
خدمات فنی رنا
01 اردیبهشت 1390 - 01 آذر 1390
طراحی و پیاده سازی پرتال نمایندگی ها و مشتریان شرکت خدمات فنی رنا با قابلیت ارتباط با سیستم فروش همکاران سیستم
وب سایت ITPro
وب سایت توسینسو
01 فروردین 1390 - هم اکنون
طراحی، پیاده سازی و مدیریت پروژه وب سایت ITPro
سیستم هوشمند آزمون های تشریحی و چهار گزینه
انتشارات مبتکران
01 بهمن 1387 - 01 آذر 1390
پیاده سازی سیستم هوشمند برگزاری آزمون های تشریحی و چهار گزینه ای انتشارات مبتکران
سیستم حسابداری و بودجه دهداری آدران
- هم اکنون
طراحی و پیاده سازی سیستم های حسابداری و بودجه تحت ویندوز دهداری آدران
پروژه FluentMvc
- هم اکنون
پروژه ای برای راحتی مکانیزم Validation در ASP.NET MVC که در آدرس http://fluentmvc.codeplex.com قرار داده شده است.
پیاده سازی سیستم مدیریت محتوای ایلیاتک
گروه فناوری اطلاعات ایلیاتک
- هم اکنون
سیستم مدیریت محتوا با قابلیت پیاده سازی ماژول های مختلف
سیستم انبارداری شرکت پرسیت
پرسیت
- هم اکنون
پیاده سازی سیستم انبارداری دفتر مرکزی و کارخانجات شرکت پرسیت با زبان FoxPro
مشاهده 11 مورد بیشتر
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
فارسی (سطح: متوسط)
انگلیسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
+9****+49

علی حسین پور

محمد حسینی بقائی

مهسا حسنی کبوترخانی

+9****+26

آرمین محمودی

iran58

+9****+76

+9****+27

غلامرضا سلمانیان

امیررضا حسینی

persepolis88

شهاب طاهری

+9****+19

میلاد مشعوفیان

محمد قابل رحمت

حسین یاوری

ماهان حبیبی راد

+9****+04

spider_hn

محسن رنجبر خانقاه

میثم نوظهور عموقین

ali cisco

امیرحسین تنگسیری نژاد

کارشناس، مشاور و مدرس شبکه و امنیت شبکه

محمدرضا آراء

سعید محمدی

+9****+81

+9****+48