تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Master
محمد حسن پزشکیان cover محمد حسن پزشکیان

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت و نفوذ ، بدافزار نویس و دوستدار بزن بکش :)
ایران
مرکزی
اراک
4 ارتباط
Iranonymous.org
درباره من
عاشق امنیت - یه بدافزار نویس شرور - دوست دار رمزنگاری و شبکه های بیسیم - سابقه مدیریت بخش نفوذ تیم امنیتی هکران ناشناس ایران - فعالیت در تعمیرات کامپیوتر. علاقه مند به : (روان شناسی ،محصولات Adobe ، تردستی، ورزش های رزمی) کسب دو مقام برنز در مسابقات کشوری کیوکوشین (اویاما کاراته)
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

02 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 فروردین 1399

بدون فعالیت

04 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

06 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

09 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 220

10 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 فروردین 1399

8 نظر: 160 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 280

12 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 260

13 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

14 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

15 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

16 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

17 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 280

19 فروردین 1399

بدون فعالیت

20 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

21 فروردین 1399

بدون فعالیت

22 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

23 فروردین 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

25 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

بدون فعالیت

28 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 فروردین 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

30 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 پادکست: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

31 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

01 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

02 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 اردیبهشت 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1399

4 مقاله: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

09 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 120

10 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

11 اردیبهشت 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

12 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

13 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 اردیبهشت 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 140

18 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

20 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 اردیبهشت 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

22 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

23 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 260

24 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

25 اردیبهشت 1399

7 نظر: 140 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 260

26 اردیبهشت 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

27 اردیبهشت 1399

5 نظر: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

28 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

30 اردیبهشت 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

31 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

07 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 خرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

13 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 100

14 خرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 280

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 خرداد 1399

بدون فعالیت

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

20 خرداد 1399

بدون فعالیت

21 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

بدون فعالیت

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

28 خرداد 1399

9 نظر: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 تیر 1399

8 نظر: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

03 تیر 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

بدون فعالیت

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

19 تیر 1399

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

20 تیر 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

05 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 مرداد 1399

بدون فعالیت

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

بدون فعالیت

15 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

19 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

20 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

21 مرداد 1399

بدون فعالیت

22 مرداد 1399

بدون فعالیت

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

25 مرداد 1399

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

26 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 مرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

29 مرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 مرداد 1399

8 نظر: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

08 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

10 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 شهریور 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 شهریور 1399

بدون فعالیت

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

بدون فعالیت

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

بدون فعالیت

06 مهر 1399

بدون فعالیت

07 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 مهر 1399

بدون فعالیت

09 مهر 1399

بدون فعالیت

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

بدون فعالیت

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

بدون فعالیت

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

بدون فعالیت

20 مهر 1399

بدون فعالیت

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

بدون فعالیت

23 مهر 1399

بدون فعالیت

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

بدون فعالیت

29 مهر 1399

بدون فعالیت

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

بدون فعالیت

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

بدون فعالیت

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

بدون فعالیت

18 آبان 1399

بدون فعالیت

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

بدون فعالیت

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

بدون فعالیت

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

بدون فعالیت

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

بدون فعالیت

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

بدون فعالیت

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

بدون فعالیت

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

بدون فعالیت

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

بدون فعالیت

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

بدون فعالیت

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
Offensive Part
Iranonymous.org
01 فروردین 1396 - 01 اسفند 1397
مدیریت بخش نفوذ تیم امنیتی هکران ناشناس ایران
تحصیلات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تخصص ها
کاردیستری
رشته رزمی نینجوتسو
رشته رزمی موی تای
رشته رزمی کیوکوشین
رشته رزمی جوجیتسو برزیلی
تسلط کامل به فتوشاپ
تست نفوذ وایرلس
تست نفوذ شبکه
تردستی کلوزآپ
پریمیر
بدافزار نویسی
افترافکت
مشاهده 10 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
Lynda : Audition CC Essential Training
5BD446CC963342FB8E351A62C6169D0F
01 شهریور 1399
Certification of Completion of Adobe Audition Essentials from Lynda
Lynda : Premiere Pro Guru: Outputs and Media Encoder
D4CD5D3D81A944A98340A4610BFB0A07
01 شهریور 1399
Certification of Completion of Media Encoder from Lynda
Skillshare Complete Video Editing with Adobe Premiere Pro CC 2020
01 شهریور 1399
Certification of Completion of Editing with Adobe Premiere pro CC from Skillshare (Beginner to Advanced)
Lynda : Ethical Hacking ,System Hacking
64FC17DC48B94D989A441E788FCADB19
01 مرداد 1399
System Hacking Certification included Privilege Escalation , Covering Tracks etc From Lynda / LinkedIn
Skillshare Adobe Illustrator CC – Essentials Training
01 مرداد 1399
Certification of Completion of Adobe illustrator CC Essentials Training from Skillshare
lynda : Premiere Pro Guru: Working with Prelude
C227D0F0467B4AE6A710F38A9DA700B8
01 مرداد 1399
Skillshare Adobe After Effects CC for Beginners
01 مرداد 1399
Certification of Completion of Adobe AE CC for beginners from Skillshare
Udemy Certified Adobe Lightroom Masterclass Course
UC-08b1f1ab-f688-4df9-bede-341e48b38be0
01 تیر 1399
Lynda : Advanced Kali Linux
4991C1F1EB1449D28ABE81713BDC3EF1
01 تیر 1399
Advanced Penetration Testing with Kali Linux
Skillshare Adobe Photoshop CC Complete Training Course
01 تیر 1399
Certification of Completion of Adobe Photoshop CC from Skillshare (Beginner to Advanced)
Udemy Certified CEH
UC-3e607a92-788d-443a-bf33-5b431def2d22
01 خرداد 1399
CEH Crash course
Lynda : Adobe Bridge CC: Tips, Tricks, and Techniques
CFF99B2AD28D4934B6399CD7E1306DE1
01 خرداد 1399
Certification of Completion of Adobe Bridge CC from Lynda
ICSI | CNSS Certified Network Security Specialist
https://verify.accredible.com/result
01 خرداد 1399
This course provides a holistic view of modern network security including operating system hardening, firewalls, intrusion-detection systems, VPNs and Encryption. Physical Security, Standards, System Security and Security Policies are also included.
Practical Ethical Hacking
UC-4632687d-2745-4fcb-bddb-aa794c86627d
01 اردیبهشت 1399
Learn how to hack like a pro by a pro. Up to date practical hacking techniques with absolutely no filler
Udemy Certified Practical Ethical Hacker
UC-4632687d-2745-4fcb-bddb-aa794c86627d
01 اردیبهشت 1399
Complete Practical Hacking Course
Exdemy Certified How Do Hackers Hack
01 اسفند 1398
Certification of Completion of How Do Hackers Hack from Exdemy or ZDresearch
Udemy Certified Mr Robot Real Life Scenarios Pentester Vol 2
UC-94d96303-4236-41bb-adee-71b4be5c2419
01 بهمن 1398
Learn Ethical Hacking Step by Step and do it like MrRobot in Advanced Level with Real Life Scenarios
IR Offsec Web Attacks/Vulnerability Analysis and Discovery Workshop
W474854
01 شهریور 1398
Two Days Workshop for Analyzing And Discovering Web Application Attacks and Vulnerabilities From Elementary to Advanced
Kait CBT Certified CEH
01 اسفند 1396
CEH Certification of Completion From Kait (Iran Pentesting Academy)
Kait CBT Certified Wireless Penetration Tester
01 اسفند 1396
Certification of Completion of Wireless Penetration Tester from Kait (Iran Pentesting Academy)
مشاهده 18 مورد بیشتر
پروژه ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
زبان انگلیسی (سطح: متوسط)
فارسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
Tha Don

در آینده دور کارشناس

کاظم تقندیکی

کارشناس ارشد مهندس نرم افزار ، متخصص علم داده (داده کاوی، یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی و ...) و مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای

محمد قاسمی

کامبیز ذوقی

predators

سعید شمسیان

+9****+57

محمدمهدی رضایی

Client_hacking

vahid_xml

امیر حسین محمدی

هکر کلاه خاکستری ، متخصص تست نفوذ انواع وب سرور ، شبکه و Application

+9****+60

proton

امیررضا حسینی

محمد جواد انصاری

padidehco

پوریا بهمنی

امیرحسین محمدی

+9****+79

v4lirez4v

سبحان فرجام نیا

میلاد فشی

behbod ra

+9****+54

حامد امامی

حسین احمدی

بنیانگذار توسینسو و برنامه نویس و توسعه دهنده ارشد وب