تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Master
محمد حسن پزشکیان cover محمد حسن پزشکیان

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت و نفوذ ، رد تیم و دوستدار بزن بکش :)
ایران
مرکزی
اراک
4 ارتباط
Iranonymous.org
درباره من
عاشق امنیت - یه ردتیم پنتستر شرور - دوست دار رمزنگاری و شبکه های بیسیم - علاقه مند به یه سری از محصولات ادوبی و روانشناسی و کمی هم تردستی رومیزی - دوستدار بزن بکش و دارای احکام بین المللی و داخلی کمربند مشکی در سبک های کیوکوشین ، هاپکیدو ، کیک بوکسینگ ، نینجوتسو و چند تام قهرمانی کشوری
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

02 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 فروردین 1399

بدون فعالیت

04 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

05 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

06 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

09 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 220

10 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 فروردین 1399

8 نظر: 160 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 280

12 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 260

13 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

14 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

15 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

16 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

17 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 280

19 فروردین 1399

بدون فعالیت

20 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

21 فروردین 1399

بدون فعالیت

22 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

23 فروردین 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

25 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

بدون فعالیت

28 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 فروردین 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

30 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 پادکست: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

31 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

01 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

02 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 اردیبهشت 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1399

4 مقاله: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

09 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 120

10 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

11 اردیبهشت 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

12 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

13 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 اردیبهشت 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 140

18 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

20 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

21 اردیبهشت 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

22 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

23 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

5 پست سوال: 100 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 260

24 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

25 اردیبهشت 1399

7 نظر: 140 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 260

26 اردیبهشت 1399

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

27 اردیبهشت 1399

5 نظر: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

28 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

30 اردیبهشت 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

31 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

02 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

07 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 خرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

13 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 100

14 خرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 280

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 خرداد 1399

بدون فعالیت

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

20 خرداد 1399

بدون فعالیت

21 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

بدون فعالیت

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

28 خرداد 1399

9 نظر: 180 امتیاز

جمع امتیازات: 180

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 تیر 1399

8 نظر: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

03 تیر 1399

7 نظر: 140 امتیاز

جمع امتیازات: 140

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

بدون فعالیت

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

19 تیر 1399

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

20 تیر 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 تیر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

05 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 مرداد 1399

بدون فعالیت

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

بدون فعالیت

15 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

19 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

20 مرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

21 مرداد 1399

بدون فعالیت

22 مرداد 1399

بدون فعالیت

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

25 مرداد 1399

2 مقاله: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

26 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 مرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

29 مرداد 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 مرداد 1399

8 نظر: 160 امتیاز

جمع امتیازات: 160

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

08 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

10 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 شهریور 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 شهریور 1399

بدون فعالیت

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

بدون فعالیت

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

بدون فعالیت

06 مهر 1399

بدون فعالیت

07 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

10 مهر 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

15 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 مهر 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

19 مهر 1399

بدون فعالیت

20 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

بدون فعالیت

23 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

07 آبان 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 آبان 1399

بدون فعالیت

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

1 پادکست: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

بدون فعالیت

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

4 فیلم آموزشی: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 آذر 1399

بدون فعالیت

19 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

بدون فعالیت

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

بدون فعالیت

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
Offensive Part
Iranonymous.org
01 فروردین 1396 - 01 اسفند 1397
مدیریت بخش نفوذ تیم امنیتی هکران ناشناس ایران
تحصیلات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تخصص ها
کاردیستری
رشته رزمی نینجوتسو
رشته رزمی موی تای
رشته رزمی کیوکوشین
رشته رزمی جوجیتسو برزیلی
تسلط کامل به فتوشاپ
تست نفوذ وایرلس
تست نفوذ شبکه
تردستی کلوزآپ
پریمیر
بدافزار نویسی
افترافکت
مشاهده 10 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
حکم بین المللی کمربند مشکی کیوکوشین دان 1
01 دی 1399
حکم بین المللی کیک بوکسینگ WKL دان 2 از آمریکا
01 دی 1399
حکم کمربند مشکی دان 1 کیوکوشین اویاما کاراته از فدراسیون کاراته ایران
41514
01 آذر 1399
Mastering Photoshop Compositing from nucly
01 آبان 1399
Completing Over 10 Courses (One Bundle) about Photoshop Compositing from rikard rodin by nucly
Cybrary : Web Defense Fundamentals
CC-9856a9f1-6212-438f-8f07-6b153292600c
01 آبان 1399
Certification of Completion of Web Defense Fundamentals from Cybrary
Pluralsight : Learn to Think Like a Hacker
REP ID 4127
01 آبان 1399
Certification of Completion of Learn to think like a hacker from droidcon SF at Pluralsight
Pluralsight : Threats, Attacks, and Vulnerabilities for CompTIA Security PLUS
REP ID 4127
01 مهر 1399
Certification of Completion of One Domain of Security Plus Course from Chritopher Rees at Pluralsight
Photoshop Color Grading Masterclass from nucly
01 مهر 1399
Completing Photoshop Color Grading Masterclass Course from rikard rodin by nucly
Photoshop CC 2019 One-on-One: Mastery
DF58273095E94C0F965D279A935A6A28
01 مهر 1399
lynda : Photoshop CC 2019 One-on-One: Mastery
DF58273095E94C0F965D279A935A6A28
01 مهر 1399
An Advanced course about Photoshop 2019 by Deke from Lynda
Lynda : Audition CC Essential Training
DFAACDF1AC0849E38748E503F20CF953
01 شهریور 1399
Certification of Completion of Adobe Audition Essentials from Lynda
Lynda : Premiere Pro Guru: Outputs and Media Encoder
255F1516DB684768BAFDFF87EF4E732E
01 شهریور 1399
Certification of Completion of Media Encoder from Lynda
Skillshare Complete Video Editing with Adobe Premiere Pro CC 2020
01 شهریور 1399
Certification of Completion of Editing with Adobe Premiere pro CC from Skillshare (Beginner to Advanced)
Lynda : Ethical Hacking ,System Hacking
5DCE89F5509741929570D2A7464E77EC
01 مرداد 1399
System Hacking Certification included Privilege Escalation , Covering Tracks etc From Lynda / LinkedIn
Skillshare Adobe Illustrator CC – Essentials Training
01 مرداد 1399
Certification of Completion of Adobe illustrator CC Essentials Training from Skillshare
lynda : Premiere Pro Guru: Working with Prelude
D75BD2A41137460ABDE14D5434C4252A
01 مرداد 1399
Skillshare Adobe After Effects CC for Beginners
01 مرداد 1399
Certification of Completion of Adobe AE CC for beginners from Skillshare
Udemy Certified Adobe Lightroom Masterclass Course
UC-08b1f1ab-f688-4df9-bede-341e48b38be0
01 تیر 1399
Lynda : Advanced Kali Linux
FFDD855306194834A9A0CD9C92CF5B5D
01 تیر 1399
Advanced Penetration Testing with Kali Linux
Skillshare Adobe Photoshop CC Complete Training Course
01 تیر 1399
Certification of Completion of Adobe Photoshop CC from Skillshare (Beginner to Advanced)
Udemy Certified CEH
UC-3e607a92-788d-443a-bf33-5b431def2d22
01 خرداد 1399
CEH Crash course
Lynda : Adobe Bridge CC: Tips, Tricks, and Techniques
FF23089218DA4C66A683B1B789E7F019
01 خرداد 1399
Certification of Completion of Adobe Bridge CC from Lynda
ICSI | CNSS Certified Network Security Specialist
https://verify.accredible.com/result
01 خرداد 1399
This course provides a holistic view of modern network security including operating system hardening, firewalls, intrusion-detection systems, VPNs and Encryption. Physical Security, Standards, System Security and Security Policies are also included.
Practical Ethical Hacking
UC-4632687d-2745-4fcb-bddb-aa794c86627d
01 اردیبهشت 1399
Learn how to hack like a pro by a pro. Up to date practical hacking techniques with absolutely no filler
Udemy Certified Practical Ethical Hacker
UC-4632687d-2745-4fcb-bddb-aa794c86627d
01 اردیبهشت 1399
Complete Practical Hacking Course
Exdemy Certified How Do Hackers Hack
01 اسفند 1398
Certification of Completion of How Do Hackers Hack from Exdemy or ZDresearch
Udemy Certified Mr Robot Real Life Scenarios Pentester Vol 2
UC-94d96303-4236-41bb-adee-71b4be5c2419
01 بهمن 1398
Learn Ethical Hacking Step by Step and do it like MrRobot in Advanced Level with Real Life Scenarios
IR Offsec Web Attacks/Vulnerability Analysis and Discovery Workshop
W474854
01 شهریور 1398
Two Days Workshop for Analyzing And Discovering Web Application Attacks and Vulnerabilities From Elementary to Advanced
Kait CBT Certified CEH
01 اسفند 1396
CEH Certification of Completion From Kait (Iran Pentesting Academy)
Kait CBT Certified Wireless Penetration Tester
01 اسفند 1396
Certification of Completion of Wireless Penetration Tester from Kait (Iran Pentesting Academy)
مشاهده 28 مورد بیشتر
پروژه ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
زبان انگلیسی (سطح: متوسط)
فارسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
امیررضا حسینی

nightsecret

Client_hacking

+9****+63

امیر حسین اردلان

saber .s

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن

احسان شمسی

امیرحسین تنگسیری نژاد

کارشناس، مشاور و مدرس شبکه و امنیت شبکه

هادی خالصی

کارشناس شبکه

حمید رضا محسنیان

+9****+84

behbod ra

پیمان

میلاد فدایی

IT Specialist

رضا جشن ساز

+9****+32

علیرضا کازرونی

predators

+9****+68

امیر حسین رومیانی