تا %60 تخفیف خرید برای 6 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO King
جعفر قنبری شوهانی cover جعفر قنبری شوهانی

جعفر قنبری شوهانی

مهندس و مدرس زیرساخت و امنیت و مدیر ارشد وب سایت توسینسو
ایران
خراسان رضوی
مشهد
378 ارتباط
شرکت توزیع برق مشهد
دانشگاه علمی کاربردی
درباره من
جعفر قنبری شوهانی ، مهندس و مدرس شبکه ، آشنایی من با شبکه برمی گرده به سال 1382 که دوره NT و Novel رو گذروندم و الان بیشتر از 10 ساله سابقه اجرایی در سطح Enterprise (بانک ها ، موسسه مالی ، ادارات دولتی ، سرویس پروایدر) را دارم و در حال حاضر به عنوان مهندس شبکه در شرکت توزیع برق مشهد و به عنوان مدیر ارشد و مدرس شبکه در سایت ToSinSo مشغول به کار هستم. در اکثرا حوزه های شبکه کار کردم و تجربه دارم اما تخصص اصلیم رو در حوزه زیرساخت و امنیت اون میدونم ، به طور کلی در زمینه های سیسکو ، شبکه های مایکروسافتی ، VoIP ، مانیتورینگ و NOC ، محصولات امنیتی فورتی نت ، طراحی و پیاده سازی مرکز داده ، مجازی سازی ، وایرلس و ... تخصص دارم. کانال اختصاصی من در تلگرام https://telegram.me/ghanbarinetwork
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

بدون فعالیت

03 فروردین 1399

بدون فعالیت

04 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 فروردین 1399

بدون فعالیت

06 فروردین 1399

بدون فعالیت

07 فروردین 1399

بدون فعالیت

08 فروردین 1399

بدون فعالیت

09 فروردین 1399

بدون فعالیت

10 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 140

11 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

14 فروردین 1399

بدون فعالیت

15 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

16 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 فروردین 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

18 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 فروردین 1399

بدون فعالیت

20 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 فروردین 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

22 فروردین 1399

بدون فعالیت

23 فروردین 1399

بدون فعالیت

24 فروردین 1399

بدون فعالیت

25 فروردین 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 فروردین 1399

5 نظر: 100 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 180

30 فروردین 1399

بدون فعالیت

31 فروردین 1399

بدون فعالیت

01 اردیبهشت 1399

5 نظر: 100 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

03 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 اردیبهشت 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

05 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

06 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

07 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

08 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

09 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

10 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

11 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 120

14 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

15 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

16 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

17 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

19 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

20 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

22 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

23 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

27 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

28 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

29 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

30 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

31 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 خرداد 1399

بدون فعالیت

02 خرداد 1399

بدون فعالیت

03 خرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

05 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

06 خرداد 1399

بدون فعالیت

07 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 60

08 خرداد 1399

بدون فعالیت

09 خرداد 1399

بدون فعالیت

10 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 60

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 خرداد 1399

بدون فعالیت

19 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 خرداد 1399

بدون فعالیت

21 خرداد 1399

بدون فعالیت

22 خرداد 1399

بدون فعالیت

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

28 خرداد 1399

بدون فعالیت

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

03 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

14 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

22 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

23 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 تیر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

25 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

04 مرداد 1399

بدون فعالیت

05 مرداد 1399

بدون فعالیت

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

بدون فعالیت

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

بدون فعالیت

11 مرداد 1399

بدون فعالیت

12 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

14 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 مرداد 1399

بدون فعالیت

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

19 مرداد 1399

بدون فعالیت

20 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

26 مرداد 1399

بدون فعالیت

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

29 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 شهریور 1399

بدون فعالیت

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

بدون فعالیت

10 شهریور 1399

بدون فعالیت

11 شهریور 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

16 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

17 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

18 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

19 شهریور 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

20 شهریور 1399

بدون فعالیت

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 شهریور 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 شهریور 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

بدون فعالیت

29 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

30 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

31 شهریور 1399

بدون فعالیت

01 مهر 1399

بدون فعالیت

02 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

بدون فعالیت

06 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

07 مهر 1399

بدون فعالیت

08 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مهر 1399

بدون فعالیت

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

13 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

17 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

بدون فعالیت

20 مهر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

21 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

22 مهر 1399

بدون فعالیت

23 مهر 1399

بدون فعالیت

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

29 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

بدون فعالیت

05 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

بدون فعالیت

10 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

15 آبان 1399

بدون فعالیت

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

18 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

26 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

28 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

02 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

06 آذر 1399

بدون فعالیت

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 200

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

17 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 آذر 1399

بدون فعالیت

19 آذر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

23 آذر 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

بدون فعالیت

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

بدون فعالیت

07 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

بدون فعالیت

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

14 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

23 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 80

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

30 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 بهمن 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

05 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

12 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

13 بهمن 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 بهمن 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 بهمن 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 بهمن 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

05 اسفند 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

06 اسفند 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دوره ها
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
مهندس شبکه
شرکت توزیع برق مشهد
10 دی 1395 - هم اکنون
مسئول شبکه
موسسه مالی و اعتباری آرمان
01 شهریور 1392 - 17 دی 1395
کارشناس it
موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده)
01 فروردین 1390 - 30 مرداد 1392
کارشناس نصب و راه اندازی
شاتل
01 اردیبهشت 1388 - 30 شهریور 1391
کارشناس it
تعاونی اعتبار وحدت
01 اردیبهشت 1389 - 29 اسفند 1389
کارشناس cs
شاتل
01 اردیبهشت 1388 - 01 اردیبهشت 1389
مشاهده 4 مورد بیشتر
تحصیلات
شبکه های کامپیوتری
دانشگاه علمی کاربردی
01 اسفند 1392 - هم اکنون
کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی
01 مهر 1383 - 30 بهمن 1385
تخصص ها
tia942
solarwinds orion
security+
opmanager
mcitp
fortigate
exchange
elastix
ccnp security
ccnp r&s
ccna wireless
(virtualization (vmware
مشاهده 10 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
ccna r&s
ccna security
ccnp r&s
mcitp
mcsa 2012
مشاهده 3 مورد بیشتر
پروژه ها
راه اندازی فایروال های سیسکو علوم پزشکی مشهد
01 اسفند 1398 - 01 خرداد 1399
راه اندازی ویپ آزمایشگاه
01 بهمن 1398 - 01 بهمن 1398
راه اندازی سامانه مانیتورینگ Solarwinds شرکت آلیس
تعاونی اعتبار وحدت
01 دی 1398 - 01 اسفند 1398
راه اندازی ویپ شرکت تعرفه نیرو
01 آبان 1398 - 01 بهمن 1398
طراحی و پیاده سازی Fortiweb شرکت توزیع برق مشهد
تعاونی اعتبار وحدت
01 اسفند 1397 - 01 آذر 1398
تنظیم و پیکربندی سوئیچ های بازار بزرگ فردوسی
20 شهریور 1395 - 25 شهریور 1395
طراحی و پیاده سازی سیستم فایروال سیسکو 5520 برای امنیت شبکه
موسسه مالی و اعتباری آرمان
01 فروردین 1393 - 01 بهمن 1393
پشتیبانی و نگه داری از کل شبکه
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
اجرای Domain شبکه دفتر صنف پوشاک مشهد
- هم اکنون
اجرای پسیو شبکه برج سرپرستی موسسه آرمان
- هم اکنون
تنظیم و پیکربندی سوئیچ های دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی
- هم اکنون
پیاده سازی ارتباط امن از بستر اینترنت (Clientless SSL VPN)
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
اجرای سیستم امنیتی دفتر منطقه موسسه صالحین (TMG)
- هم اکنون
پیاده سازی شبکه VoIP در سطح چند استان
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
راه اندازی شبکه Wireless سرپرستی موسسه صالحین
- هم اکنون
پیکربندی سوئیچ های شعب و سرپرستی
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
پیاده سازی سیستم مانیتورینگ (NOC)
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
تنظیم و پیکربندی سوئیچ های فرودگاه مشهد
- هم اکنون
نصب و راه اندازی شبکه Domain در سرپرستی موسسه صالحین
موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده)
- هم اکنون
طراحی و پیاده سازی اتاق سرور
موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده)
- هم اکنون
طراحی و پیاده سازی محیط DMZ
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
اجرای پسیو شبکه برج سرپرستی موسسه صالحین
- هم اکنون
راه اندازی شبکه Wireless هتل میامی
- هم اکنون
نصب و راه اندازی شبکه Domain در 65 شعبه صالحین
- هم اکنون
امن سازی روترها و سوئیچ ها
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
تنظیم و پیکربندی سوئیچ های برج نیکا
- هم اکنون
تنظیم و پیکربندی سوئیچ های هتل پردیسان
- هم اکنون
اجرای پسیو شبکه 30 شعبه موسسه آرمان
- هم اکنون
پیاده سازی پروتکل مسیریابی
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
شامل انتخاب پروتکل مسیریابی و پیاده سازی آن در بین تمام روترهای مجموعه
طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر موسسه آرمان
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
اجرای شبکه Workgroup در کارخانه قند رامند
- هم اکنون
اجرای پسیو شبکه دفتر خدمات مسافرتی
- هم اکنون
راه اندازی میل سرور سازمانی
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
اجرای سیستم امنیتی شبکه هتل میامی (TMG)
- هم اکنون
طراحی و پیاده سازی سیستم جلوگیری از نفوذ (IPS)
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
پیاده سازی شبکه ارتباطی بین شعب و سرپرستی
موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده)
- هم اکنون
نصب و راه اندازی HP SAN و HP Server کارخانه نیتا
- هم اکنون
نصب و راه اندازی HP SAN MSA 2040 و RAID بندی موردنیاز و برقراری ارتباط با HP Server Gen9 به صورت Multipath با استفاده از کارت HBA
طراحی و پیاده سازی شبکه Domain به صورت یکپارچه در سطح چند استان
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
اجرای Domain شبکه هتل میامی
- هم اکنون
طراحی و پیاده سازی شبکه ارتباطی بین شعب و سرپرستی موسسه آرمان
موسسه مالی و اعتباری آرمان
- هم اکنون
شامل انتخاب لینک های ارتباطی ، پیکربندی روترها مربوطه و پیاده سازی مدل سه لایه ای سیسکو
مشاهده 38 مورد بیشتر
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
انگلیسی (سطح: متوسط)
فارسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
هیچ آیتمی تعریف نشده است
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
+9****+68

+9****+63

حسین شهبازی لطف آباد

سعید نخعی

+9****+73

+9****+19

ali cisco

علی حسین پور

+9****+90

Mahdi

masoumi

+9****+13

milad

abbasahour

محمد

امیررضا حسینی

وحید ولدبیگی

ehsan.asadi999@gmail.com

محمدحسین فرخ منش

امیرمحمد عابدی

اکبر جعفری