تا %60 تخفیف خرید برای 3 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO King
محمد عابدینی cover محمد عابدینی

محمد عابدینی

کارشناس ارشد و مدیر جزیره لینوکس و یونیکس توسینسو
ایران
البرز
مهرشهر
35 ارتباط
دانشگاه علمی کاربردی کوشا کرج
درباره من
سلام دوستان از سال ۱۳۸۱ با سیستم عامل های مبتنی بر BSD کار کردم. برگذار کننده دوره های PF و pfsense مدرس دوره های لینوکس ( LPIC303) مقالات و فیلم های آموزشی در زمینه BSD تهیه کردم. یکی از سیستم عامل های مورد علاقه من OpenBSD است. عاشق کار با سیستم عاملهای متن باز عاشق کار با خط فرمان.
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 فروردین 1399

بدون فعالیت

04 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

05 فروردین 1399

بدون فعالیت

06 فروردین 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

07 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

08 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

09 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

10 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

4 فیلم آموزشی: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 460

11 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

12 فروردین 1399

5 نظر: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 فروردین 1399

6 نظر: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 120

14 فروردین 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

15 فروردین 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

16 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 فروردین 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

18 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

19 فروردین 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

20 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

21 فروردین 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

22 فروردین 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

23 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

24 فروردین 1399

بدون فعالیت

25 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

26 فروردین 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

27 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 240

28 فروردین 1399

بدون فعالیت

29 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

30 فروردین 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

31 فروردین 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

01 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

02 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

05 اردیبهشت 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

06 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

07 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

08 اردیبهشت 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

09 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

10 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

12 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

13 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

16 اردیبهشت 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 260

17 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

18 اردیبهشت 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

19 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

22 اردیبهشت 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

23 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 320

24 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

25 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

26 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

27 اردیبهشت 1399

5 نظر: 100 امتیاز

6 پست سوال: 120 امتیاز

جمع امتیازات: 220

28 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

29 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

31 اردیبهشت 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

01 خرداد 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

02 خرداد 1399

4 نظر: 80 امتیاز

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 180

03 خرداد 1399

بدون فعالیت

04 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 خرداد 1399

بدون فعالیت

06 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 خرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 80

08 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 خرداد 1399

بدون فعالیت

10 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

بدون فعالیت

13 خرداد 1399

بدون فعالیت

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

بدون فعالیت

18 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

19 خرداد 1399

بدون فعالیت

20 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

21 خرداد 1399

بدون فعالیت

22 خرداد 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

23 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

24 خرداد 1399

بدون فعالیت

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

3 پست سوال: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

27 خرداد 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

28 خرداد 1399

بدون فعالیت

29 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 تیر 1399

بدون فعالیت

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

08 تیر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 تیر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 تیر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

بدون فعالیت

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

29 تیر 1399

بدون فعالیت

30 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

بدون فعالیت

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

06 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

08 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

10 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

11 مرداد 1399

3 نظر: 60 امتیاز

جمع امتیازات: 60

12 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

بدون فعالیت

15 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

16 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

بدون فعالیت

19 مرداد 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 مرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

22 مرداد 1399

بدون فعالیت

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

بدون فعالیت

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

بدون فعالیت

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

04 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

11 شهریور 1399

بدون فعالیت

12 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

16 شهریور 1399

بدون فعالیت

17 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

18 شهریور 1399

بدون فعالیت

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

بدون فعالیت

21 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

22 شهریور 1399

بدون فعالیت

23 شهریور 1399

بدون فعالیت

24 شهریور 1399

بدون فعالیت

25 شهریور 1399

بدون فعالیت

26 شهریور 1399

بدون فعالیت

27 شهریور 1399

بدون فعالیت

28 شهریور 1399

بدون فعالیت

29 شهریور 1399

بدون فعالیت

30 شهریور 1399

بدون فعالیت

31 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

بدون فعالیت

06 مهر 1399

بدون فعالیت

07 مهر 1399

بدون فعالیت

08 مهر 1399

بدون فعالیت

09 مهر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

بدون فعالیت

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

17 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

18 مهر 1399

بدون فعالیت

19 مهر 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

20 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

21 مهر 1399

بدون فعالیت

22 مهر 1399

بدون فعالیت

23 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

29 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

بدون فعالیت

02 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 آبان 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

05 آبان 1399

بدون فعالیت

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

بدون فعالیت

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 آبان 1399

7 پست سوال: 140 امتیاز

11 فیلم آموزشی: 1,100 امتیاز

جمع امتیازات: 1240

16 آبان 1399

بدون فعالیت

17 آبان 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

18 آبان 1399

2 نظر: 40 امتیاز

17 فیلم آموزشی: 1,700 امتیاز

جمع امتیازات: 1740

19 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

21 آبان 1399

بدون فعالیت

22 آبان 1399

4 فیلم آموزشی: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

23 آبان 1399

بدون فعالیت

24 آبان 1399

بدون فعالیت

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 آبان 1399

4 پست سوال: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

01 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 آذر 1399

بدون فعالیت

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

بدون فعالیت

06 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

08 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

بدون فعالیت

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

16 آذر 1399

بدون فعالیت

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

بدون فعالیت

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

22 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

23 فیلم آموزشی: 2,300 امتیاز

جمع امتیازات: 2320

23 آذر 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 80

24 آذر 1399

4 نظر: 80 امتیاز

7 فیلم آموزشی: 700 امتیاز

جمع امتیازات: 780

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

28 آذر 1399

بدون فعالیت

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

بدون فعالیت

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

1 مقاله: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 دی 1399

1 معرفی ابزار: 30 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 130

04 دی 1399

4 نظر: 80 امتیاز

جمع امتیازات: 80

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

3 نظر: 60 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 160

12 دی 1399

بدون فعالیت

13 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

20 دی 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

بدون فعالیت

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دوره ها
مطالب
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
هیچ آیتمی تعریف نشده است
تحصیلات
فناوری اطلاعات،اینترنت و شبکه های گسترده
دانشگاه علمی کاربردی کوشا کرج
- هم اکنون
فناوری اطلاعات / شبکه های کامپیوتری
دانشگاه علمی کاربردی کوشا کرج
- هم اکنون
تخصص ها
سیستم عامل های مبتنی بر bsd
مدارک تخصصی
mcsa 2003
پروژه ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
bsda
ایمن پردیس
01 خرداد 1390 - 01 مهر 1390
دوره آزمون BSDA
دوره shell scripting
ایمن پردیس
01 اردیبهشت 1390 - هم اکنون
دوره آموزشshell scripting
زبان ها
انگلیسی (سطح: متوسط)
کتاب ها و مقالات
کتاب:
04 اردیبهشت 1395
این کتاب به صورت بخش به بخش در سایت خودم ارایه شده است
کتاب:
این کتاب به صورت الکترونیکی در سایت mabedini.ir قرار داده شده است.
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
+9****+63

+9****+61

علیرضا نعیما

امیرحسین محمدی

ali.eng97

امیررضا حسینی

منصور شریعتمداری

امیر حسین رومیانی

محمد ایمانی

دانشجو

محمد عبدی

محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت و نفوذ ، رد تیم و دوستدار بزن بکش :)

احسان مكرمي

Mohammad shiran

حسین حاتمیان

علی حسین پور

bio1hl

حامد امامی

karrabi.hoseein

آراد وارسته گل محمدی

ali cisco

+9****+09

+9****+54

Client_hacking

naghaviseyedsaeed@yahoo.com

محمد رضا بختیاری