تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
فیلتر مطالب
27 مهر 1392
<p style="text-align: justify;">این مقاله را در حقیقت فقط برای متخصصین شبکه خصوصا متخصصین شبکه در ایران نوشته ام ولی بعضی از آنها می تواند برای افراد دیگری که با گروه کارمندان سر و کار دارند نیز مفید باشد . ماجرا از آنجا شروع می شود که متوجه می شوید فرد یا افرادی خاص دائما در حیطه شم...
آره .. جالب بووود ... همه جا همچین چیزی هست .... چه قدر با پیشنهاد تهیه فرم حال کردم ... خیلی خوووبه مرسی
27 مهر 1392
<h2 style="text-align: justify;"><strong>ریپیتر ( Repeater ) چیست؟<strong&gt;&lt;h2> <p style="text-align: justify;">ترجمه فارسی آن می شود تکرار کننده و در عمل هم چنین کاری را انجام می دهد و سیگنال دریافتی ما را ( اطلاعات ما در قالب صفر و یک ها بص...
سلام ممنونم / عالی بووود مخصوصا اون لطیفه
بارگذاری تصویر