تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
TOSINSO Master
کاظم تقندیکی cover کاظم تقندیکی

کاظم تقندیکی

کارشناس ارشد مهندس نرم افزار ، متخصص علم داده (داده کاوی، یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی و ...) و مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای
ایران
خراسان جنوبی
بیرجند
4 ارتباط
شرکت علم داده
دانشکده فنی پسران بیرجند
درباره من
فوق لیسانس مهندسی نرم افزار از دانشگاه اصفهان, مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای ، فعال در حوزه های وب معنایی، بازیابی اطلاعات، متن کاوی، پایگاه داده ها و سایر حوزه های مدیریت داده، سئو کلاه سفید، دیجیتال مارکتینگ، علاقمند به برنامه نویسی پایتون با بیش از صد پروژه موفق در حوزه های یادگیری ماشین، علم داده ها، پردازش زبان طبیعی، داده کاوی، پردازش تصویر و... برای سفارش انجام پروژه با شماره 09157202653 (واتس اپ، تلگرام و تماس تلفنی) و ایمیل taghandiky@gmail.com در تماس باشید.
پنل فعالیت
01 فروردین 1399

بدون فعالیت

02 فروردین 1399

بدون فعالیت

03 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 فروردین 1399

بدون فعالیت

05 فروردین 1399

بدون فعالیت

06 فروردین 1399

بدون فعالیت

07 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

08 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 فروردین 1399

بدون فعالیت

11 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

12 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 فروردین 1399

بدون فعالیت

14 فروردین 1399

بدون فعالیت

15 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

16 فروردین 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

17 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 فروردین 1399

بدون فعالیت

19 فروردین 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

20 فروردین 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

21 فروردین 1399

بدون فعالیت

22 فروردین 1399

بدون فعالیت

23 فروردین 1399

بدون فعالیت

24 فروردین 1399

بدون فعالیت

25 فروردین 1399

بدون فعالیت

26 فروردین 1399

بدون فعالیت

27 فروردین 1399

بدون فعالیت

28 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

29 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 فروردین 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

31 فروردین 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

01 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

03 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

05 اردیبهشت 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

06 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

07 اردیبهشت 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

08 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

11 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

13 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

14 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

15 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

16 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

19 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

20 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

21 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

22 اردیبهشت 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

24 اردیبهشت 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

25 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

26 اردیبهشت 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

27 اردیبهشت 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

28 اردیبهشت 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

29 اردیبهشت 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

30 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

31 اردیبهشت 1399

بدون فعالیت

01 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

02 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

03 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

04 خرداد 1399

بدون فعالیت

05 خرداد 1399

بدون فعالیت

06 خرداد 1399

10 فیلم آموزشی: 1,000 امتیاز

جمع امتیازات: 1000

07 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

08 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

09 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

10 خرداد 1399

بدون فعالیت

11 خرداد 1399

بدون فعالیت

12 خرداد 1399

بدون فعالیت

13 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 خرداد 1399

بدون فعالیت

15 خرداد 1399

بدون فعالیت

16 خرداد 1399

بدون فعالیت

17 خرداد 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

18 خرداد 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

19 خرداد 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

20 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 خرداد 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

22 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

23 خرداد 1399

بدون فعالیت

24 خرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 خرداد 1399

بدون فعالیت

26 خرداد 1399

بدون فعالیت

27 خرداد 1399

بدون فعالیت

28 خرداد 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

29 خرداد 1399

بدون فعالیت

30 خرداد 1399

بدون فعالیت

31 خرداد 1399

بدون فعالیت

01 تیر 1399

بدون فعالیت

02 تیر 1399

بدون فعالیت

03 تیر 1399

بدون فعالیت

04 تیر 1399

2 نظر: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

05 تیر 1399

بدون فعالیت

06 تیر 1399

بدون فعالیت

07 تیر 1399

بدون فعالیت

08 تیر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 تیر 1399

بدون فعالیت

10 تیر 1399

بدون فعالیت

11 تیر 1399

بدون فعالیت

12 تیر 1399

بدون فعالیت

13 تیر 1399

بدون فعالیت

14 تیر 1399

بدون فعالیت

15 تیر 1399

بدون فعالیت

16 تیر 1399

بدون فعالیت

17 تیر 1399

بدون فعالیت

18 تیر 1399

بدون فعالیت

19 تیر 1399

بدون فعالیت

20 تیر 1399

بدون فعالیت

21 تیر 1399

بدون فعالیت

22 تیر 1399

بدون فعالیت

23 تیر 1399

بدون فعالیت

24 تیر 1399

بدون فعالیت

25 تیر 1399

بدون فعالیت

26 تیر 1399

بدون فعالیت

27 تیر 1399

بدون فعالیت

28 تیر 1399

بدون فعالیت

29 تیر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

30 تیر 1399

بدون فعالیت

31 تیر 1399

بدون فعالیت

01 مرداد 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

02 مرداد 1399

بدون فعالیت

03 مرداد 1399

بدون فعالیت

04 مرداد 1399

بدون فعالیت

05 مرداد 1399

بدون فعالیت

06 مرداد 1399

بدون فعالیت

07 مرداد 1399

بدون فعالیت

08 مرداد 1399

بدون فعالیت

09 مرداد 1399

بدون فعالیت

10 مرداد 1399

بدون فعالیت

11 مرداد 1399

بدون فعالیت

12 مرداد 1399

بدون فعالیت

13 مرداد 1399

بدون فعالیت

14 مرداد 1399

بدون فعالیت

15 مرداد 1399

بدون فعالیت

16 مرداد 1399

بدون فعالیت

17 مرداد 1399

بدون فعالیت

18 مرداد 1399

بدون فعالیت

19 مرداد 1399

بدون فعالیت

20 مرداد 1399

بدون فعالیت

21 مرداد 1399

بدون فعالیت

22 مرداد 1399

بدون فعالیت

23 مرداد 1399

بدون فعالیت

24 مرداد 1399

بدون فعالیت

25 مرداد 1399

بدون فعالیت

26 مرداد 1399

بدون فعالیت

27 مرداد 1399

بدون فعالیت

28 مرداد 1399

بدون فعالیت

29 مرداد 1399

بدون فعالیت

30 مرداد 1399

بدون فعالیت

31 مرداد 1399

بدون فعالیت

01 شهریور 1399

بدون فعالیت

02 شهریور 1399

بدون فعالیت

03 شهریور 1399

بدون فعالیت

04 شهریور 1399

بدون فعالیت

05 شهریور 1399

بدون فعالیت

06 شهریور 1399

بدون فعالیت

07 شهریور 1399

بدون فعالیت

08 شهریور 1399

بدون فعالیت

09 شهریور 1399

23 فیلم آموزشی: 2,300 امتیاز

جمع امتیازات: 2300

10 شهریور 1399

بدون فعالیت

11 شهریور 1399

8 فیلم آموزشی: 800 امتیاز

جمع امتیازات: 800

12 شهریور 1399

بدون فعالیت

13 شهریور 1399

بدون فعالیت

14 شهریور 1399

بدون فعالیت

15 شهریور 1399

4 فیلم آموزشی: 400 امتیاز

جمع امتیازات: 400

16 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

17 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

19 شهریور 1399

بدون فعالیت

20 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 شهریور 1399

بدون فعالیت

22 شهریور 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

23 شهریور 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

24 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 340

25 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

26 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 140

27 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

28 شهریور 1399

2 پست سوال: 40 امتیاز

جمع امتیازات: 40

29 شهریور 1399

1 پست سوال: 20 امتیاز

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 320

30 شهریور 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

31 شهریور 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

01 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 مهر 1399

بدون فعالیت

03 مهر 1399

بدون فعالیت

04 مهر 1399

بدون فعالیت

05 مهر 1399

بدون فعالیت

06 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

07 مهر 1399

بدون فعالیت

08 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

10 مهر 1399

بدون فعالیت

11 مهر 1399

بدون فعالیت

12 مهر 1399

بدون فعالیت

13 مهر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

14 مهر 1399

بدون فعالیت

15 مهر 1399

بدون فعالیت

16 مهر 1399

بدون فعالیت

17 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

18 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

19 مهر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

20 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

21 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

22 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

23 مهر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

24 مهر 1399

بدون فعالیت

25 مهر 1399

بدون فعالیت

26 مهر 1399

بدون فعالیت

27 مهر 1399

بدون فعالیت

28 مهر 1399

بدون فعالیت

29 مهر 1399

بدون فعالیت

30 مهر 1399

بدون فعالیت

01 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

02 آبان 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

03 آبان 1399

بدون فعالیت

04 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

05 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

06 آبان 1399

بدون فعالیت

07 آبان 1399

بدون فعالیت

08 آبان 1399

بدون فعالیت

09 آبان 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

10 آبان 1399

بدون فعالیت

11 آبان 1399

بدون فعالیت

12 آبان 1399

بدون فعالیت

13 آبان 1399

بدون فعالیت

14 آبان 1399

بدون فعالیت

15 آبان 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

16 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

18 آبان 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

19 آبان 1399

بدون فعالیت

20 آبان 1399

بدون فعالیت

21 آبان 1399

3 فیلم آموزشی: 300 امتیاز

جمع امتیازات: 300

22 آبان 1399

بدون فعالیت

23 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 پست سوال: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 40

24 آبان 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

25 آبان 1399

بدون فعالیت

26 آبان 1399

بدون فعالیت

27 آبان 1399

بدون فعالیت

28 آبان 1399

بدون فعالیت

29 آبان 1399

بدون فعالیت

30 آبان 1399

بدون فعالیت

01 آذر 1399

بدون فعالیت

02 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

03 آذر 1399

بدون فعالیت

04 آذر 1399

بدون فعالیت

05 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

06 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 220

07 آذر 1399

بدون فعالیت

08 آذر 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

09 آذر 1399

بدون فعالیت

10 آذر 1399

بدون فعالیت

11 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

12 آذر 1399

بدون فعالیت

13 آذر 1399

بدون فعالیت

14 آذر 1399

بدون فعالیت

15 آذر 1399

بدون فعالیت

16 آذر 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

17 آذر 1399

بدون فعالیت

18 آذر 1399

بدون فعالیت

19 آذر 1399

بدون فعالیت

20 آذر 1399

بدون فعالیت

21 آذر 1399

بدون فعالیت

22 آذر 1399

بدون فعالیت

23 آذر 1399

بدون فعالیت

24 آذر 1399

بدون فعالیت

25 آذر 1399

بدون فعالیت

26 آذر 1399

بدون فعالیت

27 آذر 1399

بدون فعالیت

28 آذر 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

29 آذر 1399

بدون فعالیت

30 آذر 1399

بدون فعالیت

01 دی 1399

بدون فعالیت

02 دی 1399

بدون فعالیت

03 دی 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

04 دی 1399

بدون فعالیت

05 دی 1399

بدون فعالیت

06 دی 1399

بدون فعالیت

07 دی 1399

بدون فعالیت

08 دی 1399

بدون فعالیت

09 دی 1399

بدون فعالیت

10 دی 1399

بدون فعالیت

11 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 120

12 دی 1399

1 فیلم آموزشی: 100 امتیاز

جمع امتیازات: 100

13 دی 1399

بدون فعالیت

14 دی 1399

بدون فعالیت

15 دی 1399

بدون فعالیت

16 دی 1399

بدون فعالیت

17 دی 1399

بدون فعالیت

18 دی 1399

بدون فعالیت

19 دی 1399

بدون فعالیت

20 دی 1399

2 فیلم آموزشی: 200 امتیاز

جمع امتیازات: 200

21 دی 1399

بدون فعالیت

22 دی 1399

1 نظر: 20 امتیاز

جمع امتیازات: 20

23 دی 1399

بدون فعالیت

24 دی 1399

بدون فعالیت

25 دی 1399

بدون فعالیت

26 دی 1399

بدون فعالیت

27 دی 1399

بدون فعالیت

28 دی 1399

بدون فعالیت

29 دی 1399

بدون فعالیت

30 دی 1399

بدون فعالیت

01 بهمن 1399

بدون فعالیت

02 بهمن 1399

بدون فعالیت

03 بهمن 1399

بدون فعالیت

04 بهمن 1399

بدون فعالیت

05 بهمن 1399

بدون فعالیت

06 بهمن 1399

بدون فعالیت

07 بهمن 1399

بدون فعالیت

08 بهمن 1399

بدون فعالیت

09 بهمن 1399

بدون فعالیت

10 بهمن 1399

بدون فعالیت

11 بهمن 1399

بدون فعالیت

12 بهمن 1399

بدون فعالیت

13 بهمن 1399

بدون فعالیت

14 بهمن 1399

بدون فعالیت

15 بهمن 1399

بدون فعالیت

16 بهمن 1399

بدون فعالیت

17 بهمن 1399

بدون فعالیت

18 بهمن 1399

بدون فعالیت

19 بهمن 1399

بدون فعالیت

20 بهمن 1399

بدون فعالیت

21 بهمن 1399

بدون فعالیت

22 بهمن 1399

بدون فعالیت

23 بهمن 1399

بدون فعالیت

24 بهمن 1399

بدون فعالیت

25 بهمن 1399

بدون فعالیت

26 بهمن 1399

بدون فعالیت

27 بهمن 1399

بدون فعالیت

28 بهمن 1399

بدون فعالیت

29 بهمن 1399

بدون فعالیت

30 بهمن 1399

بدون فعالیت

01 اسفند 1399

بدون فعالیت

02 اسفند 1399

بدون فعالیت

03 اسفند 1399

بدون فعالیت

04 اسفند 1399

بدون فعالیت

05 اسفند 1399

بدون فعالیت

06 اسفند 1399

بدون فعالیت

07 اسفند 1399

بدون فعالیت

08 اسفند 1399

بدون فعالیت

09 اسفند 1399

بدون فعالیت

10 اسفند 1399

بدون فعالیت

11 اسفند 1399

بدون فعالیت

12 اسفند 1399

بدون فعالیت

13 اسفند 1399

بدون فعالیت

14 اسفند 1399

بدون فعالیت

15 اسفند 1399

بدون فعالیت

16 اسفند 1399

بدون فعالیت

17 اسفند 1399

بدون فعالیت

18 اسفند 1399

بدون فعالیت

19 اسفند 1399

بدون فعالیت

20 اسفند 1399

بدون فعالیت

21 اسفند 1399

بدون فعالیت

22 اسفند 1399

بدون فعالیت

23 اسفند 1399

بدون فعالیت

24 اسفند 1399

بدون فعالیت

25 اسفند 1399

بدون فعالیت

26 اسفند 1399

بدون فعالیت

27 اسفند 1399

بدون فعالیت

28 اسفند 1399

بدون فعالیت

29 اسفند 1399

بدون فعالیت

30 اسفند 1399

بدون فعالیت

تمامی امتیازات پنل فعالیت بر اساس تعداد مطالب ارسالی در هر روز بوده و ارتباطی به امتیاز اصلی کاربر ندارد

  • پایین
  • بالا
دوره ها
دست آورد ها
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوال
پست
نظر
پشتیبانی
مطلب
ویدیو
پادکست
راهکار
سوابق کاری
مدیرعامل
شرکت علم داده
- هم اکنون
استاد دانشگاه
دانشگاه فنی و حرفه ای
- هم اکنون
معاونت صنایع
گروه کارخانجات مقصود
- 01 خرداد 1398
مشاهده 1 مورد بیشتر
تحصیلات
رشته نرم افزار کامپیوتر
دانشکده فنی پسران بیرجند
01 دی 1395 - هم اکنون
تخصص ها
یادگیری ماشین
علم داده
داده کاوی
پردازش زبان طبیعی
برنامه نویسی پایتون
مشاهده 3 مورد بیشتر
مدارک تخصصی
ارشد نرم افزار
22 آذر 1394
گرایش مدیریت داده، دانشگاه اصفهان، معدل 17.87
لیسانس نرم افزار
30 شهریور 1390
دانشگاه بیرجند، معدل 18.33
فوق دیپلم کامپیوتر
09 تیر 1389
دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران بیرجند، معدل 17.90
مشاهده 1 مورد بیشتر
پروژه ها
ویپ
- هم اکنون
راه اندازی شبکه ویپ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
ثبت اختراع
هیچ آیتمی تعریف نشده است
دوره های آموزشی
هیچ آیتمی تعریف نشده است
زبان ها
هیچ آیتمی تعریف نشده است
کتاب ها و مقالات
مقاله:
01 اسفند 1395
Abstract The aim of this paper is to propose an efficient method for identification of web document topics which is often considered as one of the debatable challenges in many information retrieval systems. Most of the previous works have focused on analyzing the entire text using time-consuming methods and also many of them have used unsupervised approaches to identify the main topic of documents. However, in this paper, it is attempted to exploit the most widely-used Hyper-Text Markup Language (HTML) features to extract topics from web documents using a supervised approach. Hiring an interactive crawler, we firstly try to analyze HTML structures of 5000 webpages in order to identify the most widely-used HTML features. In the next step, the selected features of 1500 webpages are extracted using the same crawler. Suitable topics are given to each web document by users in a …
مقاله:
02 مرداد 1394
It will not take a longtime that the human will apply the networks of sensors in controlling the environment and predict natural disasters. This vast function would create bulks of sensor data to be applied World Wide Web. These bulks of data should be handled and processed a primary manner, which is a difficult task; therefore only the expert in this field can process them. One solution to overcome this drawback is the application of Open Geospatial Consortium (OGC) standard which to the sensor networks would develop the concept of sensor web; hence access to the sensor observations through the web. Data semantic is prerequisite of this process. To overcome this drawback the combination of sensor web and semantic web technology that constitutes the new concept named semantic sensor web should be adopted. The objective of this article is to develop a semantic sensor web
در توسینسو تدریس کنید
بازدیدکنندگان پروفایل
محمد حسن پزشکیان

عاشق امنیت و نفوذ ، رد تیم و دوستدار بزن بکش :)

+9****+36

afshinonms

چاسب مطیری

امیر حسین اردلان

محسن یعقوبی

محمد نصیری

بنیانگذار توسینسو : در حال یادگیری و یاد دادن

h.baniebrahimi@gmail.com

محمد رضا بختیاری

+9****+81

حسین کرباسی

+9****+77

persepolis88

احسان قاسمی

سعید محمدی

miladalavi

رضا جشن ساز

مهدی خادم پیر

سینا صادقی

+9****+74

ARash Ghanei

محمد جواد صبری

مدرس و مشاور رسمی شرکت میکروتیک در ایران

mtpa

مهران کیاء

کارشناس نرم افزار,فعال در زمینه تست نفوذ

محسن طالبی زاده