درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من
پیشنهادات ارتباط
تبلیغات

ارتباط ها: 9 نفر

مطالب منتشر شده: 427

رتبه در توسینسو: 1

درباره من
وب یعنی زندگی...
سوابق کاری
سوابق تحصیلی
  • دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان (کامپیوتر نرم افزار)
تخصص ها
  • هیچ تخصصی وارد نشده است

زبان ها
  • هیچ زبانی وارد نشده است

پروژه ها
  • هیچ پروژه ای وارد نشده است

مدارک تخصصی
  • هیچ مدرکی وارد نشده است

arrow