درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من
پیشنهادات ارتباط
تبلیغات

ارتباط ها: 0 نفر

مطالب منتشر شده: 17

رتبه در توسینسو: 1

درباره من
سوابق کاری
  • دانشکده دندانپزشکی ارومیه (کارشناس it) از 1396 تا کنون به عنوان نیروی طرحی
  • بیمارستان علوی اردبیل (کارشناس it) از 1394 تا 1394 به عنوان نیروی طرحی
سوابق تحصیلی
  • شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا (س) (مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی) از 1394 تا کنون
  • علامه طباطبايي (مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی) از 1394 تا 1394
  • علوم پزشکی شهیدبهشتی (فناوری اطلاعات سلامت) از 1388 تا 1392
تخصص ها
  • هیچ تخصصی وارد نشده است

زبان ها
  • هیچ زبانی وارد نشده است

پروژه ها
  • هیچ پروژه ای وارد نشده است

مدارک تخصصی
  • هیچ مدرکی وارد نشده است

arrow