درخواست های ارتباط
جستجو تنظیمات
لیست دوستان من
پیشنهادات ارتباط
تبلیغات

ارتباط ها: 0 نفر

مطالب منتشر شده: 26

رتبه در توسینسو: 1

درباره من
عطرهای خوب به قدری خوبند که حتی شیشه های خالی شان هم بوی خوب می دهد! آدمهای خوب مثل عطرهای خوبند به قدری خوب که همیشه یادشان به آدم حس خوبی میدهد حتی اگر از این آدمها دور باشی باز هم خوبی شان نصیبت میشود...
سوابق کاری
سوابق تحصیلی
  • هیچ سابقه تحصیلی وارد نشده است

تخصص ها
  • هیچ تخصصی وارد نشده است

زبان ها
  • انگلیسی
  • فارسی
پروژه ها
  • هیچ پروژه ای وارد نشده است

مدارک تخصصی
  • هیچ مدرکی وارد نشده است

arrow