چک مقدار مقدار space در jquery

بپرسید
 • iran58 iran58
 • 63 ماه قبل
 • 21 ماه قبل
 • 279 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

من کد زیر را نوشته ام

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <script src="js/jquery-2.1.3.min.js"></script>

</head>

<body>
  <label>Name</label>
  <input type="text" id="test">
  <a href="" id="submit">check</a>


  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#submit").click(function() {
        var b = $('#test').val();
        if (b === "") {
          alert(1);

        } else {
          alert(2);
        }
      });
    });
  </script>
</body>

</html>

اگر یک space وارد کنم بدرستی کار میکند اما اگر چندتاspace درست کار نمیکند

حال من چگونه میتوانم کدم را تغییر بدهم اگر کاربر چندتا space وارد کرد دوباره

alert(1);

را نمایش بدهد

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است