مشکل با پیغام آنتی ویروس

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

||https://tosinso.com/files/get/41ec45d8-e914-40e8-87db-06188527e1b9||

||https://tosinso.com/files/get/55843ae9-2a8d-4c7a-a829-8220e0c6ec59||

سلام
این پیغام مدام رو سیستم میاد ، راهکارش چیه ؟

||https://tosinso.com/files/get/41ec45d8-e914-40e8-87db-06188527e1b9||

||https://tosinso.com/files/get/55843ae9-2a8d-4c7a-a829-8220e0c6ec59||

سلام
این پیغام مدام رو سیستم میاد ، راهکارش چیه ؟

سلام

این پیغام مدام رو سیستم میاد ، راهکارش چیه ؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است