بدست اوردن data-id والد تگ img

بپرسید
 • iran58 iran58
 • 63 ماه قبل
 • 63 ماه قبل
 • 391 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

کد زیر را داریم

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">


<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
</head>


<body>
  <table class="table text-center">
    <thead>
      <tr>
      <td>Check</td>
      <td>Row1</td>
      <td>Row2</td>
      <td>Row3</td>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr data-id=1>
      <td class="namecheck">1</td>
      <td><img src="Images/yes.png" class="yes"></td>
      <td><img src="Images/no.png"></td>
      <td>2</td>
      <td>3</td>
      
    </tr>
    <tr data-id=50>
      <td class="namecheck">2</td>
      <td><img src="Images/yes.png" class="yes"></td>
      <td><img src="Images/no.png"></td>
      <td>5</td>
      <td>6</td>
    </tr>
    <tr data-id=20>
      <td class="namecheck">3</td>
      <td><img src="Images/yes.png" class="yes"></td>
      <td><img src="Images/no.png"></td>
      <td>8</td>
      <td>9</td>
    </tr>
    <tr data-id=4>
      <td class="namecheck">4</td>
      <td><img src="Images/yes.png" class="yes"></td>
      <td><img src="Images/no.png"></td>
      <td>11</td>
      <td>12</td>
      
    </tr>
    </tbody>
  </table>
  <hr/>
  <input type="button" value="sddsfsdf" id="selectB">
  <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script src="bootstrap.min.js"></script>
  <script>

  </script>
</body>


</html>

می خواهم وقتی روی عکس مورد نظر کلیک کردم data-id تگ tr والد را بدست اورم

کد زیر را نوشته ام ارور می دهد

var currentTr = this.closest('tr');
			alert(currentTr.data('id'));
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است