تابع پایتون

بپرسید
  • 930****75 930****75
  • 55 ماه قبل
  • 55 ماه قبل
  • 274 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

در قسمت ورودی ها تابع , ورودی را به چه شکل باید بنویسیم که کاربر به تعداد دلخواه ورودی وارد کند( البته در تابع)؟

تابعی بنویسید که یک لیست از اعداد صحیح را به عنوان پارامتر دریافت کند و .....

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است