مشکل در اجرای GNS3 بر روی Ubuntu 19.10

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام

من نرم افزار GNS3 رو روی Ubuntu 19.10 نصب کردم

اما اجرا نمیشه

از توی ترمینال هم که اجراش میکنم این ارور رو میده

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/gns3", line 6, in <module>
    from pkg_resources import load_entry_point
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3250, in <module>
    @_call_aside
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3234, in _call_aside
    f(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3263, in _initialize_master_working_set
    working_set = WorkingSet._build_master()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 583, in _build_master
    ws.require(__requires__)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 900, in require
    needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 786, in resolve
    raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'psutil==5.6.7' distribution was not found and is required by gns3-gui

 

psutil==5.6.7 رو هم با دستور  pip install psutil==5.6.7 نصب میکنم . مینویسه

Requirement already satisfied: psutil==5.6.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (5.6.7)

و میگه نصبه

 

به نظرتون مشکل چیه؟

 

,

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است