گرفتن کوئری از جدول sql

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}


1کارت کارخامدریافت شد1401      04        2504       
2کارت کارمخدوشتحویل شد1401      04        3504       
3کارت شناساییصادرهدریافت شد1401      04        5502       
4برگ ترددالمثثنیدریافت شد1401      04        1503       
5کارت شناساییمفقوددریافت شد1401      04        1501       
ردیف مدرکنوعوضعیت تحویلسالماهتعدادشعبه


سلام در جدول فوق چطور میتونم برای هر نوع مدرک بگم هر شعبه چه تعداد مخدوش یا صادره یا مفقودی از هر مدرکی در وضعیتای مختلف تحویل (تحویل شد /دریافت شد) تا الان داره ؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است