ارتباط بین دفتر و کارخانه با تلفن

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام و وقت بخیر

جهت ارتباط بین دفتر و کارخانه با یه تلفن، زمانی که از بیرون با تلفن تماس گرفته میشود جهت ارتباط با دفتر شماره 1 و جهت ارتباط با کارخانه شماره 2

برای این نوع ارتباط چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ 

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران