مشکل در نمایش سایت در حالت موبایل و صفحه نمایشات کوچک

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام

یک فروشگاه دارم که تحت سیستم اپن کارت می باشد.

یک قالب دانلود کردم و اونو واسه خودم سفارشی کردم ولی الان مشکلی که دارم توی باز کردن منو در حالت موبایل و یا صفحات با رزولیشن کوچک میباشد.

صفحه قبل از باز شدن منو ...

با سلام
یک فروشگاه دارم که تحت سیستم اپن کارت می باشد.
یک قالب دانلود کردم و اونو واسه خودم سفارشی کردم ولی الان مشکلی که دارم توی باز کردن منو در حالت موبایل و یا صفحات با رزولیشن کوچک میباشد.
لینک سایت را میزارم و تصویر نحوه نمایش ، دوستان اگه راهنمایی کنند ممنون و سپاس گذارم ...
|لینک سایت ::http://miadshop.com/new|
صفحه قبل از باز شدن منو ...
||http://tosinso.com/files/get/81c00199-51cd-42a9-acc5-857fee76738b||
زمانی که در حالت زبان فارسی منو را باز میکنم ، به این صورت درهم ریختگی ایجاد میشود.
||http://tosinso.com/files/get/1f650200-dd57-4881-9e36-d4f225237037||
در صورتی که در منوی انگلیسی منوی سایت به صورت زیر باز می شود.
||http://tosinso.com/files/get/18d2d792-4e67-4749-b181-8427735615a1||
حتی توی دموی قالب و حالت زبان عربی این مشکل وجود ندارد.
|لینک دمو قالب::http://www.themelexus.com/demo/opencart/superstore/demo1/index.php?route=common/home|

زمانی که در حالت زبان فارسی منو را باز میکنم ، به این صورت درهم ریختگی ایجاد میشود.

با سلام
یک فروشگاه دارم که تحت سیستم اپن کارت می باشد.
یک قالب دانلود کردم و اونو واسه خودم سفارشی کردم ولی الان مشکلی که دارم توی باز کردن منو در حالت موبایل و یا صفحات با رزولیشن کوچک میباشد.
لینک سایت را میزارم و تصویر نحوه نمایش ، دوستان اگه راهنمایی کنند ممنون و سپاس گذارم ...
|لینک سایت ::http://miadshop.com/new|
صفحه قبل از باز شدن منو ...
||http://tosinso.com/files/get/81c00199-51cd-42a9-acc5-857fee76738b||
زمانی که در حالت زبان فارسی منو را باز میکنم ، به این صورت درهم ریختگی ایجاد میشود.
||http://tosinso.com/files/get/1f650200-dd57-4881-9e36-d4f225237037||
در صورتی که در منوی انگلیسی منوی سایت به صورت زیر باز می شود.
||http://tosinso.com/files/get/18d2d792-4e67-4749-b181-8427735615a1||
حتی توی دموی قالب و حالت زبان عربی این مشکل وجود ندارد.
|لینک دمو قالب::http://www.themelexus.com/demo/opencart/superstore/demo1/index.php?route=common/home|

در صورتی که در منوی انگلیسی منوی سایت به صورت زیر باز می شود.

با سلام
یک فروشگاه دارم که تحت سیستم اپن کارت می باشد.
یک قالب دانلود کردم و اونو واسه خودم سفارشی کردم ولی الان مشکلی که دارم توی باز کردن منو در حالت موبایل و یا صفحات با رزولیشن کوچک میباشد.
لینک سایت را میزارم و تصویر نحوه نمایش ، دوستان اگه راهنمایی کنند ممنون و سپاس گذارم ...
|لینک سایت ::http://miadshop.com/new|
صفحه قبل از باز شدن منو ...
||http://tosinso.com/files/get/81c00199-51cd-42a9-acc5-857fee76738b||
زمانی که در حالت زبان فارسی منو را باز میکنم ، به این صورت درهم ریختگی ایجاد میشود.
||http://tosinso.com/files/get/1f650200-dd57-4881-9e36-d4f225237037||
در صورتی که در منوی انگلیسی منوی سایت به صورت زیر باز می شود.
||http://tosinso.com/files/get/18d2d792-4e67-4749-b181-8427735615a1||
حتی توی دموی قالب و حالت زبان عربی این مشکل وجود ندارد.
|لینک دمو قالب::http://www.themelexus.com/demo/opencart/superstore/demo1/index.php?route=common/home|

حتی توی دموی قالب و حالت زبان عربی این مشکل وجود ندارد.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است