راه اندازی EIGRP در سویچ لایه سه و InterVLAN Routing

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام. در سناریو زیر از یک سویچ لایه سه برای Intervlan استفاده کردم. روتینگ رو روش فعال کردم و از پروتکل EIGRP می خوام براش استفاده کنم. حالا برای ارتباط این سویچ با روتر و در نهایت دسرسی به شبکه متصل به روتر باید چیکار کنم؟ ایا باید در سویچ Vlan Interface بسازم؟

سلام. در سناریو زیر از یک سویچ لایه سه برای Intervlan  استفاده کردم. روتینگ رو روش فعال کردم و از پروتکل EIGRP  می خوام براش استفاده کنم. حالا برای ارتباط این سویچ با روتر و در نهایت دسرسی به شبکه متصل به روتر باید چیکار کنم؟ ایا باید در سویچ Vlan Interface  بسازم؟ ||http://tosinso.com/files/get/1df192a7-eb5a-49c2-bc55-1d61939b7c3d||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است