حذف کردن ویروس Google Chrome

بپرسید

1

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام ، کسی از دوستان با این ویروس و نحوه از بین بردنش آشنایی داره ؟ در گوگل کروم تمامی سیستم های متصل به یک جیمیل مشترک این ویروس وجود داره .....

با سلام ، کسی از دوستان با این ویروس و نحوه از بین بردنش آشنایی داره ؟ در گوگل کروم تمامی سیستم های متصل به یک جیمیل مشترک این ویروس وجود داره .....||http://tosinso.com/files/get/bb8655bb-39f6-4f4b-996c-de3398334a93||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است