خطای نصب mailserver sql server

بپرسید
  • mona fallah mona fallah
  • 94 ماه قبل
  • 20 ماه قبل
  • 364 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان من میخوام از mailserver sql server استفاده کنم

تنظیمات هم انجام دادم

حالا موقعی که از procedure ران میگیرم این error رو میده

{"SQL Server blocked access to procedure 'dbo.spsenddbmail' of component 'Database Mail XPs' because this component is turned off as part of the security configuration for this server. A system administrator can enable the use of 'Database Mail XPs' by using sp_configure. For more information about enabling 'Database Mail XPs', see \"Surface Area Configuration\" in SQL Server Books Online."}

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است