طراحی سابنتینگ ( Subnetting ) برای 8 زیر شبکه در کلاس A

بپرسید
  • vahid kh vahid kh
  • 91 ماه قبل
  • 26 ماه قبل
  • 1089 نمایش

1

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام.

من یک رنج ip دارم 10.55.161.129 تا 10.55.161.254 میخوام به 8 زیرشبکه تقسیم کنم.اما وقتی بعد از طراحی به صورت جدول زیر در dhcp اسکوپ تعیریف میکنم به ip ها خطای وجود داشتن این اسکوپ و رنج ای پی رو میدهد.

با سلام.
من یک رنج ip دارم 10.55.161.129 تا 10.55.161.254 میخوام به 8 زیرشبکه تقسیم کنم.اما وقتی بعد از طراحی به صورت جدول زیر  در dhcp اسکوپ تعیریف میکنم به ip ها خطای وجود داشتن این اسکوپ و رنج ای پی رو میدهد.
||http://tosinso.com/files/get/b8a44b8f-7c74-4d88-8928-316526b4f3ab||
ایا جدول من درست طراحی شده.؟
از ردیف 10 و 20 به بعد خطای تداخل در ای پی و سابنت میدهد.در صورتی که تازه scope  تغریف کرده ام .ردیف vlan10 را که وارد میکنم باید حتما نتورک ای پی را 28 وارد کنم تا اسکوپ ثبت شود.vlan20 خطای تداخل میدهد.اشکال از کجا میتونه باشه.کجای سابنتینگ من اشتباه است؟
||http://tosinso.com/files/get/ea053d7a-3db7-4620-92bd-cf6be6d62fc1||

||http://tosinso.com/files/get/4297101e-68d2-4249-b311-e918aecfd970||

ایا جدول من درست طراحی شده.؟

از ردیف 10 و 20 به بعد خطای تداخل در ای پی و سابنت میدهد.در صورتی که تازه scope تغریف کرده ام .ردیف vlan10 را که وارد میکنم باید حتما نتورک ای پی را 28 وارد کنم تا اسکوپ ثبت شود.vlan20 خطای تداخل میدهد.اشکال از کجا میتونه باشه.کجای سابنتینگ من اشتباه است؟

با سلام.
من یک رنج ip دارم 10.55.161.129 تا 10.55.161.254 میخوام به 8 زیرشبکه تقسیم کنم.اما وقتی بعد از طراحی به صورت جدول زیر  در dhcp اسکوپ تعیریف میکنم به ip ها خطای وجود داشتن این اسکوپ و رنج ای پی رو میدهد.
||http://tosinso.com/files/get/b8a44b8f-7c74-4d88-8928-316526b4f3ab||
ایا جدول من درست طراحی شده.؟
از ردیف 10 و 20 به بعد خطای تداخل در ای پی و سابنت میدهد.در صورتی که تازه scope  تغریف کرده ام .ردیف vlan10 را که وارد میکنم باید حتما نتورک ای پی را 28 وارد کنم تا اسکوپ ثبت شود.vlan20 خطای تداخل میدهد.اشکال از کجا میتونه باشه.کجای سابنتینگ من اشتباه است؟
||http://tosinso.com/files/get/ea053d7a-3db7-4620-92bd-cf6be6d62fc1||

||http://tosinso.com/files/get/4297101e-68d2-4249-b311-e918aecfd970||

با سلام.
من یک رنج ip دارم 10.55.161.129 تا 10.55.161.254 میخوام به 8 زیرشبکه تقسیم کنم.اما وقتی بعد از طراحی به صورت جدول زیر  در dhcp اسکوپ تعیریف میکنم به ip ها خطای وجود داشتن این اسکوپ و رنج ای پی رو میدهد.
||http://tosinso.com/files/get/b8a44b8f-7c74-4d88-8928-316526b4f3ab||
ایا جدول من درست طراحی شده.؟
از ردیف 10 و 20 به بعد خطای تداخل در ای پی و سابنت میدهد.در صورتی که تازه scope  تغریف کرده ام .ردیف vlan10 را که وارد میکنم باید حتما نتورک ای پی را 28 وارد کنم تا اسکوپ ثبت شود.vlan20 خطای تداخل میدهد.اشکال از کجا میتونه باشه.کجای سابنتینگ من اشتباه است؟
||http://tosinso.com/files/get/ea053d7a-3db7-4620-92bd-cf6be6d62fc1||

||http://tosinso.com/files/get/4297101e-68d2-4249-b311-e918aecfd970||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است