رفع مشکل تبدیل شدن قالب rtl به ltr در قالب فارسی Bootstrap

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

باسلام خدمت اساتید محترم ، من با استفاده از یک قالب bootstrap فارسی شده و تکنولوژی ASP.NET MVC اقدام به طراحی یک وب سایت کرده ام.در هنگام طراحی صفحه ی ثبت نام ، پس استفاده از helper های زیر veiw صفحه ی جاری از حالت rtl به ltr تغییر کرد به نحوی که textboxها به سمت راست و labelها به سمت چپ آن ها رفتند.احتراماً،برای رفع مشکل راهنمایی نمایید.

@Html.TextBoxFor(x => x.Family, new { Placeholder = "نام خانوادگی" })

@Html.ValidationMessageFor(x => x.Family)
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است