مشکل نوشتن کد محاسبه ک.م.م بین اعداد

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

کدی که نوشتم ک.م.م رو متاسفانه حساب نمیکنه!!مشکل از کجاست؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

static void Main(string[] args)
    {
      int bigger, smaller, num1, num2, kmm, bmm;

      Console.WriteLine("enter 2 numbers:");
      num1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      num2 = int.Parse(Console.ReadLine());

      bigger = (num1 > num2 ? num1 : num2);

      kmm = num1 * num2;
      for(int i= kmm; kmm >= bigger; i--)
      {
        if((i % num1 == 0) && (i % num2 == 0))
        {
          kmm = i;
        }
      }

      bmm = 1;
      smaller = (num1 < num2 ? num1 : num2);
      for(int i = 2; i <= smaller; i++)
      {
        if (num1 % 1 == 0 && num2 % i == 0)
          bmm = i;
      }
      Console.WriteLine("kmm({0},{1}) ={2} and bmm({3},{4}) ={5} ", num1, num2, kmm, num1, num2, bmm);
      Console.ReadKey();
    }
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است