حمیده سلامی
دانشجوی کارشناسی کامپیوتر

آموزش الکترونیکی چیست؟ بررسی مفهوم E-Learning به زبان ساده

يادگيري الکترونیکی به چند دهه قبل بازمی گردد، که در آن زمان با اين نام شناخته نمي شد. در نخستين شکل آن، مطالعات درکامپيوترهای بزرگ موسوم به (frame main )ذخيره شده و دسترسی به آنها از طريق ترمينالهاي ابتدايی امکان پذير بود، اما با اختراع اولين کامپيوترهای شخصی و همزمان با توليد و پيشرفت مرورگرهای وب (web browser)تحول بسيار بزرگی در تکنولوژی آموزشی ايجاد گرديد.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

بعضی از اشخاص و سازمانها به سرعت خود را با آخرين تغييرات تکنولوژي تطبيق دادند در حالیکه در بيشترسازمانها زمان زيادی برای ارزيابی، خريد و به کارگيری سخت افزارها و نرم افزارهای جديد لازم بود. به دليل نقش مهم و اساسی وسايل ذخيره و انتقال اطلاعات در يادگيري الکترونیکی در ابتدا به معرفی تاريخچه آنها پرداخته ميشود. در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 ميلادی، برنامه هاي آموزشی عمدتا بر روی فلاپی ديسک‌ها عرضه ميشدند. هر فلاپی ديسک53 اينچی ظرفيت ذخيره سازی 441 مگابايت اطلاعات را دارد که تقريبا معادل 5/1 ميليون حرف يا 700 صفحه متن معمولی است.

نرم افزارهای ذخيره سازی اطلاعات ميتوانند اين مقدار را تقريبا به پنج برابر افزايش دهنداما در اين حالت برای دسترسی به اطلاعات بايد ابتدا با استفاده از همان نرم افزارها مطالب بر روی ديسک سخت کامپيوتر نصب شوند. با توجه به حجم زياد فايلهاي صوتی و تصويری نمي توان برای ذخيره برنامه هاي چند رسانه اي به راحتی از فلاپی ديسک‌ها استفاده نمود زيرا بدون استفاده از نرم افزارهای فشرده سازی، برروی هر ديسکت ميتوان تنها حدود شش ثانيه فيلم را با کيفيت پايين ذخيره کرد.

به همين دليل برنامه هاي آموزشی اوليه که بر روی فلاپی ها عرضه ميشدند عمدتا مبتنی بر متن و محدود به تعدادي تصاوير ساده بودند. البته اين بدان معنی نيست که نميتوان ازفلاپی ديسک برای عرضه برنامه هاي چند رسانه اي آموزشی استفاده کردبلکه برای ارائه يک برنامه آموزشی ساده چندرسانه اي به تعدادبسيار زيادی ديسکت نياز است. البته انواع جديد فلاپی ديسک‌ها(مانند زيپ ديسک‌ها يا سوپر ديسک‌ها) که قابليت ذخيره سازی بسيار بيشتری دارند نيز به بازار آمده اند، اما به دليل نياز روزافزون به وسايل ذخيره سازی با ظرفيت و سرعت بسيار بالاتر، امروزه ديگر کمتر از فلاپی ديسک‌ها برای عرضه برنامه هاي آموزش ويادگيري الکترونيکی استفاده ميشود.


||https://tosinso.com/files/get/bd738bbb-64f8-4ebb-bd61-98eb2bb9faa3||

! تاریخچه:
--
يادگيري الکترونیکی به چند دهه قبل بازمی گردد، که در آن زمان با اين نام شناخته نمي شد. در نخستين شکل آن، مطالعات درکامپيوترهای بزرگ موسوم به (frame main )ذخيره شده و دسترسی به آنها از طريق ترمينالهاي ابتدايی امکان پذير بود، اما با اختراع اولين کامپيوترهای شخصی و همزمان با توليد و پيشرفت مرورگرهای وب (web browser)تحول بسيار بزرگی در تکنولوژی آموزشی ايجاد گرديد. بعضی از اشخاص و سازمانها به سرعت خود را با آخرين تغييرات تکنولوژي تطبيق دادند در حالیکه در بيشترسازمانها زمان زيادی برای ارزيابی، خريد و به کارگيری سخت افزارها و نرم افزارهای جديد لازم بود. به دليل نقش مهم و اساسی وسايل ذخيره و انتقال اطلاعات در يادگيري الکترونیکی در ابتدا به معرفی تاريخچه آنها پرداخته ميشود. در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 ميلادی، برنامه هاي آموزشی عمدتا بر روی فلاپی ديسک‌ها عرضه ميشدند. هر فلاپی ديسک5/3 اينچی ظرفيت ذخيره سازی 44/1 مگابايت اطلاعات  را دارد که تقريبا معادل 5/1 ميليون حرف يا 700 صفحه متن معمولی است.

نرم افزارهای ذخيره سازی اطلاعات ميتوانند اين مقدار را تقريبا به پنج برابر افزايش دهنداما در اين حالت برای دسترسی به اطلاعات بايد ابتدا با استفاده از همان نرم افزارها مطالب بر روی ديسک سخت کامپيوتر نصب شوند. با توجه به حجم زياد فايلهاي صوتی و تصويری نمي توان برای ذخيره برنامه هاي چند رسانه اي به راحتی از فلاپی ديسک‌ها استفاده نمود زيرا بدون استفاده از نرم افزارهای فشرده سازی، برروی هر ديسکت ميتوان تنها حدود شش ثانيه فيلم را با کيفيت پايين ذخيره کرد. به همين دليل برنامه هاي آموزشی اوليه که بر روی فلاپی ها عرضه ميشدند عمدتا مبتنی بر متن و محدود به تعدادي تصاوير ساده بودند. البته اين بدان معنی نيست که نميتوان ازفلاپی ديسک برای عرضه برنامه هاي چند رسانه اي آموزشی استفاده کردبلکه برای ارائه يک برنامه آموزشی ساده چندرسانه اي به تعدادبسيار زيادی ديسکت نياز است. البته انواع جديد فلاپی ديسک‌ها(مانند زيپ ديسک‌ها يا سوپر ديسک‌ها) که قابليت ذخيره سازی بسيار بيشتری دارند نيز به بازار آمده اند، اما به دليل نياز روزافزون به وسايل ذخيره سازی با ظرفيت و سرعت بسيار بالاتر، امروزه ديگر کمتر از فلاپی ديسک‌ها برای عرضه برنامه هاي آموزش ويادگيري الکترونيکی استفاده ميشود.


||https://tosinso.com/files/get/120d7d19-efb8-4ed0-be68-33b7fc25afeb||

! مفهوم يادگيري الکترونیکی (E-Learning):
--
به طور کلی منظور از  E-Learning یا يادگيري الکترونیکی بهره گیری از سیستمهاي آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، سي دي هاي Multimedia ،نشریه هاي الکترونیکی و خبرنامه هاي مجازی و نظیر این هاست که هدف آن کاستن از ميزان ترددها، صرفه جویی در زمان، هزینه و همچنين یادگیری بهتر، سريع تروآسانتر است. یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است وافراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده مي سازد. یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست.

یادگیری، تغییری است که در اثرتدریس مطالب و مهارتهای گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد ميشود كه ممکن است این رفتار درکوتاه مدت قابل مشاهده و یا حتي غیرقابل مشاهده باشد.سیستمهاي E-Learning و سيستمهايي كه امکان یادگیری ازراه دور را فراهم مي‌کنند بسيار متنوع هستند ولي اولين مسئله آگاهی علاقه مندان از نوع این سیستمها و انتخاب صحیح و نحوه درست استفاده از آنها است. این سیستمها گاهي ميتوانند جایگزین کلاسهای حضوری هم باشند. در یادگیری الکترونیکی غیر ازاینترنت، سي دي هاي آموزشی، ویدئوهای آموزشی، از ماهواره نيز استفاده ميشود.آمار نشان داده است که در سال 1999 بالاترین روش آموزش 53% استفاده از سي ديهاي آموزشی بوده است ولی در سال 2004 E-Learning مقام اول را در آموزش کسب کرده است.در یادگیری الكترونيكي همزمان (Synchronous)این امکان وجود دارد كه استاد و فراگير به صورت همزمان با هم روبرو شوند و در اتاقهای گفتگو(Room Chat)با هم مباحثه کنند ولی در روش غیرهمزمان (Asynchronous )فراگيران سوالات خود رامطرح مي كنند و استاد نيز در زمان دیگری که مشخص کرده است به سوالات پاسخ ميدهد .

همانگونه که فناوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری ازفرایندهای کاری روزمره همانند |تجارت الکترونیک ::https://academic.tosinso.com/articles/35822/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA|، پست الکترونیک،دولت الکترونیک و... مورد استفاده قرارمی گیرد، حوزه یادگیری الکترونیکی یا E-Learning نيز از این نوع فناوری بهره برده است.یادگیری هاي مبتنی برفناوری هاي نوین اطلاعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین درمفاهیم آموزش سنتی، توانسته اند بسیاری از كمبودهاي نظام های آموزشی را رفع کرده و دگرگونی هاي اساسی درآموزش به وجود آورند. با استفاده از دنیای مجازی در یادگیری، ميتوان به روشهای نوین و کارآمدی ازیادگیری دست یافت.
 
علت کاربردفناوری اطلاعاتی و ارتباطی دریادگیری، آموزش بهتر و سریعترمي باشد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش، نوع جدیدی ازیادگیری را به وجود آورده و ضرورتی در یادگیری حضوری نمي باشد. بدين ترتيب یادگیری درمحیط هايي غیر ازکلاس امکان پذیراست، به نحوی که مي توان اطلاعات را به راحتی با سایر یادگیرندگان به اشتراک گذاشت. این تحول سبب تغییر نقش اساتيد و نیز نقش کتابخانه ها شده است. به این ترتیب،نوع جدید یادگیری، یادگیری الکترونیکی نام گرفت .در يادگيري الكترونيكي حذف محدودیتهای مکاني، زماني و سن یادگیرنده که روزگاری ناممكن مي نمود، امروزه دیگر محدودیت بزرگی به نظرنمی رسد. ازطرفی باید توجه داشت که با به وجود آمدن نیازهای گسترده درمیان جوامع، ادامه استفاده از روشهای سنتی در نظامهاي آموزشی ممكن نخواهد بود. 

یادگیری مبتنی بر رایانه، یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات، کلاسهای مجازی، کتابخانه هاي مجازی و... راه را برای پیدایش شیوه هاي نوین آموزش و يادگيري، هموار ساخته اند.به طور كلي به مجموعه فعالیتهای آموزشی که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم ازصوتی، تصویری، شبکه هاي مجازی رایانهاي صورت ميگیرد یادگیری الکترونیکی گفته ميشود.
|یادگیری الکترونیکی::https://academic.tosinso.com/articles/35834/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F|، نظامی مبتنی برفناوری اطلاعاتی و ارتباطی همانند سخت افزار، نرم افزار و شبکه هاي رایانه اي  به منظور ایجاد، نگهداری، توسعه و در دسترس قرار دادن موادمطالعاتی/ آموزشی برای دانشجویان مي باشد که فعالیتهای مطالعاتی/ آموزشی راهدایت كرده و ارزیابی دانشجویان را بدون نیاز به وجود محلی برای یادگیرندگان و اساتيد امکان پذیرمی سازد .

*ITPRO باشید.*

نویسنده مقاله:خانم لیلا غلامحسینی
لینک مقاله اصلی:|مقاله اصلی::http://eprints.ajaums.ac.ir/1495/1/journal%20of%20paramedicine%20faculty%20No.5_split_6.pdf|نویسنده:hamideh-smi7
منبع:tosinso.com
هرگونه نشر و کپی برداری از مطلب تنها با *ذکر منبع* و *نام نویسنده اصلی مقاله* مجاز می باشد.

یادگیری الکترونیک ( E-Learning ) چه مفهومی دارد؟

به طور کلی منظور از E-Learning یا يادگيري الکترونیکی بهره گیری از سیستمهاي آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، سي دي هاي Multimedia ،نشریه هاي الکترونیکی و خبرنامه هاي مجازی و نظیر این هاست که هدف آن کاستن از ميزان ترددها، صرفه جویی در زمان، هزینه و همچنين یادگیری بهتر، سريع تروآسانتر است. یادگیری به طورکلی، فعالیتی دگرگون کننده است وافراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده مي سازد. یادگیری درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست.

یادگیری، تغییری است که در اثرتدریس مطالب و مهارتهای گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد ميشود كه ممکن است این رفتار درکوتاه مدت قابل مشاهده و یا حتي غیرقابل مشاهده باشد.سیستمهاي E-Learning و سيستمهايي كه امکان یادگیری ازراه دور را فراهم مي‌کنند بسيار متنوع هستند ولي اولين مسئله آگاهی علاقه مندان از نوع این سیستمها و انتخاب صحیح و نحوه درست استفاده از آنها است.

این سیستمها گاهي ميتوانند جایگزین کلاسهای حضوری هم باشند. در یادگیری الکترونیکی غیر ازاینترنت، سي دي هاي آموزشی، ویدئوهای آموزشی، از ماهواره نيز استفاده ميشود.آمار نشان داده است که در سال 1999 بالاترین روش آموزش 53% استفاده از سي ديهاي آموزشی بوده است ولی در سال 2004 E-Learning مقام اول را در آموزش کسب کرده است.در یادگیری الكترونيكي همزمان (Synchronous)این امکان وجود دارد كه استاد و فراگير به صورت همزمان با هم روبرو شوند و در اتاقهای گفتگو(Room Chat)با هم مباحثه کنند ولی در روش غیرهمزمان (Asynchronous )فراگيران سوالات خود رامطرح مي كنند و استاد نيز در زمان دیگری که مشخص کرده است به سوالات پاسخ ميدهد .

همانگونه که فناوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری ازفرایندهای کاری روزمره همانند تجارت الکترونیک ، پست الکترونیک،دولت الکترونیک و... مورد استفاده قرارمی گیرد، حوزه یادگیری الکترونیکی یا E-Learning نيز از این نوع فناوری بهره برده است.یادگیری هاي مبتنی برفناوری هاي نوین اطلاعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین درمفاهیم آموزش سنتی، توانسته اند بسیاری از كمبودهاي نظام های آموزشی را رفع کرده و دگرگونی هاي اساسی درآموزش به وجود آورند. با استفاده از دنیای مجازی در یادگیری، ميتوان به روشهای نوین و کارآمدی ازیادگیری دست یافت.

علت کاربردفناوری اطلاعاتی و ارتباطی دریادگیری، آموزش بهتر و سریعترمي باشد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش، نوع جدیدی ازیادگیری را به وجود آورده و ضرورتی در یادگیری حضوری نمي باشد. بدين ترتيب یادگیری درمحیط هايي غیر ازکلاس امکان پذیراست، به نحوی که مي توان اطلاعات را به راحتی با سایر یادگیرندگان به اشتراک گذاشت. این تحول سبب تغییر نقش اساتيد و نیز نقش کتابخانه ها شده است.

به این ترتیب،نوع جدید یادگیری، یادگیری الکترونیکی نام گرفت .در يادگيري الكترونيكي حذف محدودیتهای مکاني، زماني و سن یادگیرنده که روزگاری ناممكن مي نمود، امروزه دیگر محدودیت بزرگی به نظرنمی رسد. ازطرفی باید توجه داشت که با به وجود آمدن نیازهای گسترده درمیان جوامع، ادامه استفاده از روشهای سنتی در نظامهاي آموزشی ممكن نخواهد بود.

یادگیری مبتنی بر رایانه، یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات، کلاسهای مجازی، کتابخانه هاي مجازی و... راه را برای پیدایش شیوه هاي نوین آموزش و يادگيري، هموار ساخته اند.به طور كلي به مجموعه فعالیتهای آموزشی که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم ازصوتی، تصویری، شبکه هاي مجازی رایانهاي صورت ميگیرد یادگیری الکترونیکی گفته ميشود.

یادگیری الکترونیکی، نظامی مبتنی برفناوری اطلاعاتی و ارتباطی همانند سخت افزار، نرم افزار و شبکه هاي رایانه اي به منظور ایجاد، نگهداری، توسعه و در دسترس قرار دادن موادمطالعاتی آموزشی برای دانشجویان مي باشد که فعالیتهای مطالعاتی آموزشی راهدایت كرده و ارزیابی دانشجویان را بدون نیاز به وجود محلی برای یادگیرندگان و اساتيد امکان پذیرمی سازد .


حمیده سلامی
حمیده سلامی

دانشجوی کارشناسی کامپیوتر

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر _ IT

نظرات