احمد  توسلی
بیکار ، فقط مرخصی ندارم !!!

آموزش رفع خطای Trust Relationship Failed در شبکه دومین

هنگامی که کامپیوتری را عضو اکتیو دایرکتوری می کنیم بین این کامپیوتر و اکتیودایرکتوری کانال امنی به نام secure channel ایجاد می شود این ارتباط همچنانکه که این کامپیوتر عضو اکتیودایرکتوری است برقرار خواهد ماند ، این کانال را گاهی Trust هم می گویند ، ممکن است ناگهان این Trust دچار مشکل شود و کامپیوتر نتواند لاگین کند و برنامه های تحت گروپ پالیسی را اجرا کند ، فرم کلی این پیام به صورت زیر می باشد :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
The trust relationship between this workstation and the primary domain failed

مدیران تجربی یا افرادی مثله اصغر زیر پله :) اغلب کامپیوتر را از دامین خارج می کنند و در یک گروه موقتاً عضو می کنند و مجددا عضو دامین می کنند که البته جواب هم می دهد ، حساب کاربری قبلی در اکتیو دایرکتوری حذف می شود و مجددا حساب کاربری جدیدی ساخته می شود

اما این راهکار نقطه ضعفی هم دارد هنگامی که شما کامپیوتری را به اینصورت مجدد عضو دامین می کنید باعث می شود تا حساب کاربری و یک پارامتر SID قدیمی حذف و مجدد حساب کاربری با پارامتر جدیدی نوشته شود اگر کاربر یا کامپیوتر شما ( حتی اگر نام کامپیوتر یا Computer name تغییر نکند ) باعث می شود اگر عضو گروه های مختلفی است عضویت در آن ها را از دست بدهد اما راه حل بهتر و مطمئن تری هم هست که می توان از بخش Active Directory Users and Computers استفاده کرد و اما این راه حل :

  1. بر روی نام کامپیوتر مورد نظر راست کلیک کنید و Reset Computer را انتخاب و Yes را بزنید و کامپیوتر مجددا عضو دامین می شود سپس آن را ری استارت کنید
  2. در پاورشل با سطح دسترسی ادمینیستریتور با دستور  ComputerSecureChannel -Repair اجرا کنید برای بازسازی بخش secure channel در خط فرمان یا همان CMD دستور DSMOD computer Computer_DN -reset را وارد می کنید

 احمد  توسلی
احمد توسلی

بیکار ، فقط مرخصی ندارم !!!

Update, Backup & Security رمز موفقیت ادمین و پایداری شبکه

نظرات