حل مشکل نصب kerio vpn روی Windows 10 build 2004

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
سلام به همه دوستان ، اگر که شما هم مثل بنده با مشکل نصب kerio vpn client روی جدید ترین نسخه ویندوز یعنی Windows 10 build 2004 مواجه هستید این آموزش را دنبال کنید
حل مشکل نصب kerio vpn روی Windows 10 build 2004
برای حل این مشکل باید مسیر زیر را دنبال کنید
C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\{D5A12C06-B51E-43F7-A1E9-5EF9FE8DFC80}
نکته : ممکن هست hash کد متفاوت باشد
از نرم افزار 7zip برای exteract استفاده نمایید
حل مشکل نصب kerio vpn روی Windows 10 build 2004
از مسیر extract شده فایل kvnet را انتخاب و با کلیک راست نصب نمایید
حل مشکل نصب kerio vpn روی Windows 10 build 2004
در صورت فعال بودن UAC از دکمه YES استفاده نمایید
حل مشکل نصب kerio vpn روی Windows 10 build 2004
در صورت انجام مراحل بدون مشکل پبفام نصب موفقیت آمیز نمایش داده می شود
حل مشکل نصب kerio vpn روی Windows 10 build 2004
پس از نمایش پیغام مجدد نصب نرم افزار kerio vpn client را از نو شروع کنید
حل مشکل نصب kerio vpn روی Windows 10 build 2004
مشاهده میکنید که این بار نرم افزار بدون مشکل نصب می گردد
حل مشکل نصب kerio vpn روی Windows 10 build 2004
موید باشید

نظرات