فعال کردن نمایش اطلاعات لمس (Touch Data) در سیستم عامل اندروید

با سلام ، این مطلب در ادامه نکته فعال سازی گزینه های توسعه دهنده و مواردی در سطح کاربر های عادی در این گزینه است ، در این مطلب روش فعال سازی نمایش اطلاعات لمس صفحه نمایش را توضیح می دهم

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
سرفصل های این مطلب
  1. مراحل فعال سازی

مراحل فعال سازی


1- در منوی تنظیمات وارد گزینه های توسعه دهنده (Developer Options) شوید

با سلام ، این مطلب در ادامه نکته فعال سازی گزینه های توسعه دهنده و مواردی در سطح کاربر های عادی در این گزینه است ، در این مطلب روش فعال سازی نمایش اطلاعات لمس صفحه نمایش را توضیح می دهم 

!! مراحل فعال سازی
--
1- در منوی تنظیمات وارد گزینه های توسعه دهنده (Developer Options) شوید||http://tosinso.com/files/get/39aec1c1-7685-410f-98a2-901e11569c21||
2-در بخش ورودی(Input) گزینه نمایش اطلاعات لمس ها (Show Touch Data) را فعال کنید||http://tosinso.com/files/get/7d465cd9-452f-4681-9bd8-4b10d495f6e2||
بعد از فعال سازی این گزینه به ازای هر لمس یک محور مکان نمای دوبعدی نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/0c02cfce-e675-4eb0-ac5a-d17fff4bd36d||
این گزینه از قابلیت چند لمسی نیز پشتیبانی می کند و به ازای هر لمس یک محور ویژه نمایش می دهد||http://tosinso.com/files/get/773316b5-f4f8-4ca4-8b0b-89a0b994fc67||
در هنگام لمس صفحه مسیر لمس شده نیز به صورت یک منحنی نمایش داده می شود که بعد از قطع لمس این مسیر به طور کامل نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/7376a026-f2e5-47d6-977a-cd8c983fa3b0||


در قسمت بالای صفحه اطلاعاتی نمایش داده می شود که به شرح زیر است
P: این قسمت مربوط به تعداد لمس های همزمان است 
در صورتی که صفحه لمس نشده باشد 0/1 و هنگامی که n لمس همزمان انجام شده باشد n/n است

X و Y: این قسمت مربوط به  مختصات نقطه لمس شده است
بعد از برداشتن لمس از صفحه نمایش این گزینه ها تبدیل به dX و dY میشود
dX و dY : میزان تفاوت مختصات نقطه شروع و پایان لمس

Xv و Yv: این قسمت مربوط به سرعت لحظه ای لمس میباشد

Prs: این قسمت مربوط به میزان فشار وارد شده توسط انگشت به صفحه است

Size: این قسمت مربوط به اندازه و ابعاد لمس کننده است
مثلا اگر با نوک انگشت لمس کنید مقداری کوچک و اگر با تمام انگشت لمس کنید مقدار بزرگی را نمایش می دهد

نکته: در هنگام چند لمسی تمامی قسمت های نمایش اطلاعات برای آخرین لمس ثبت می شودان شاء الله در نکته های بعدی موارد دیگری از این گزینه را توضیح می دهم
امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد
با تشکر

نویسنده:سید محمد مهدی میردهقان
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

2-در بخش ورودی(Input) گزینه نمایش اطلاعات لمس ها (Show Touch Data) را فعال کنید

با سلام ، این مطلب در ادامه نکته فعال سازی گزینه های توسعه دهنده و مواردی در سطح کاربر های عادی در این گزینه است ، در این مطلب روش فعال سازی نمایش اطلاعات لمس صفحه نمایش را توضیح می دهم 

!! مراحل فعال سازی
--
1- در منوی تنظیمات وارد گزینه های توسعه دهنده (Developer Options) شوید||http://tosinso.com/files/get/39aec1c1-7685-410f-98a2-901e11569c21||
2-در بخش ورودی(Input) گزینه نمایش اطلاعات لمس ها (Show Touch Data) را فعال کنید||http://tosinso.com/files/get/7d465cd9-452f-4681-9bd8-4b10d495f6e2||
بعد از فعال سازی این گزینه به ازای هر لمس یک محور مکان نمای دوبعدی نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/0c02cfce-e675-4eb0-ac5a-d17fff4bd36d||
این گزینه از قابلیت چند لمسی نیز پشتیبانی می کند و به ازای هر لمس یک محور ویژه نمایش می دهد||http://tosinso.com/files/get/773316b5-f4f8-4ca4-8b0b-89a0b994fc67||
در هنگام لمس صفحه مسیر لمس شده نیز به صورت یک منحنی نمایش داده می شود که بعد از قطع لمس این مسیر به طور کامل نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/7376a026-f2e5-47d6-977a-cd8c983fa3b0||


در قسمت بالای صفحه اطلاعاتی نمایش داده می شود که به شرح زیر است
P: این قسمت مربوط به تعداد لمس های همزمان است 
در صورتی که صفحه لمس نشده باشد 0/1 و هنگامی که n لمس همزمان انجام شده باشد n/n است

X و Y: این قسمت مربوط به  مختصات نقطه لمس شده است
بعد از برداشتن لمس از صفحه نمایش این گزینه ها تبدیل به dX و dY میشود
dX و dY : میزان تفاوت مختصات نقطه شروع و پایان لمس

Xv و Yv: این قسمت مربوط به سرعت لحظه ای لمس میباشد

Prs: این قسمت مربوط به میزان فشار وارد شده توسط انگشت به صفحه است

Size: این قسمت مربوط به اندازه و ابعاد لمس کننده است
مثلا اگر با نوک انگشت لمس کنید مقداری کوچک و اگر با تمام انگشت لمس کنید مقدار بزرگی را نمایش می دهد

نکته: در هنگام چند لمسی تمامی قسمت های نمایش اطلاعات برای آخرین لمس ثبت می شودان شاء الله در نکته های بعدی موارد دیگری از این گزینه را توضیح می دهم
امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد
با تشکر

نویسنده:سید محمد مهدی میردهقان
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

بعد از فعال سازی این گزینه به ازای هر لمس یک محور مکان نمای دوبعدی نمایش داده میشود

با سلام ، این مطلب در ادامه نکته فعال سازی گزینه های توسعه دهنده و مواردی در سطح کاربر های عادی در این گزینه است ، در این مطلب روش فعال سازی نمایش اطلاعات لمس صفحه نمایش را توضیح می دهم 

!! مراحل فعال سازی
--
1- در منوی تنظیمات وارد گزینه های توسعه دهنده (Developer Options) شوید||http://tosinso.com/files/get/39aec1c1-7685-410f-98a2-901e11569c21||
2-در بخش ورودی(Input) گزینه نمایش اطلاعات لمس ها (Show Touch Data) را فعال کنید||http://tosinso.com/files/get/7d465cd9-452f-4681-9bd8-4b10d495f6e2||
بعد از فعال سازی این گزینه به ازای هر لمس یک محور مکان نمای دوبعدی نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/0c02cfce-e675-4eb0-ac5a-d17fff4bd36d||
این گزینه از قابلیت چند لمسی نیز پشتیبانی می کند و به ازای هر لمس یک محور ویژه نمایش می دهد||http://tosinso.com/files/get/773316b5-f4f8-4ca4-8b0b-89a0b994fc67||
در هنگام لمس صفحه مسیر لمس شده نیز به صورت یک منحنی نمایش داده می شود که بعد از قطع لمس این مسیر به طور کامل نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/7376a026-f2e5-47d6-977a-cd8c983fa3b0||


در قسمت بالای صفحه اطلاعاتی نمایش داده می شود که به شرح زیر است
P: این قسمت مربوط به تعداد لمس های همزمان است 
در صورتی که صفحه لمس نشده باشد 0/1 و هنگامی که n لمس همزمان انجام شده باشد n/n است

X و Y: این قسمت مربوط به  مختصات نقطه لمس شده است
بعد از برداشتن لمس از صفحه نمایش این گزینه ها تبدیل به dX و dY میشود
dX و dY : میزان تفاوت مختصات نقطه شروع و پایان لمس

Xv و Yv: این قسمت مربوط به سرعت لحظه ای لمس میباشد

Prs: این قسمت مربوط به میزان فشار وارد شده توسط انگشت به صفحه است

Size: این قسمت مربوط به اندازه و ابعاد لمس کننده است
مثلا اگر با نوک انگشت لمس کنید مقداری کوچک و اگر با تمام انگشت لمس کنید مقدار بزرگی را نمایش می دهد

نکته: در هنگام چند لمسی تمامی قسمت های نمایش اطلاعات برای آخرین لمس ثبت می شودان شاء الله در نکته های بعدی موارد دیگری از این گزینه را توضیح می دهم
امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد
با تشکر

نویسنده:سید محمد مهدی میردهقان
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

این گزینه از قابلیت چند لمسی نیز پشتیبانی می کند و به ازای هر لمس یک محور ویژه نمایش می دهد

با سلام ، این مطلب در ادامه نکته فعال سازی گزینه های توسعه دهنده و مواردی در سطح کاربر های عادی در این گزینه است ، در این مطلب روش فعال سازی نمایش اطلاعات لمس صفحه نمایش را توضیح می دهم 

!! مراحل فعال سازی
--
1- در منوی تنظیمات وارد گزینه های توسعه دهنده (Developer Options) شوید||http://tosinso.com/files/get/39aec1c1-7685-410f-98a2-901e11569c21||
2-در بخش ورودی(Input) گزینه نمایش اطلاعات لمس ها (Show Touch Data) را فعال کنید||http://tosinso.com/files/get/7d465cd9-452f-4681-9bd8-4b10d495f6e2||
بعد از فعال سازی این گزینه به ازای هر لمس یک محور مکان نمای دوبعدی نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/0c02cfce-e675-4eb0-ac5a-d17fff4bd36d||
این گزینه از قابلیت چند لمسی نیز پشتیبانی می کند و به ازای هر لمس یک محور ویژه نمایش می دهد||http://tosinso.com/files/get/773316b5-f4f8-4ca4-8b0b-89a0b994fc67||
در هنگام لمس صفحه مسیر لمس شده نیز به صورت یک منحنی نمایش داده می شود که بعد از قطع لمس این مسیر به طور کامل نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/7376a026-f2e5-47d6-977a-cd8c983fa3b0||


در قسمت بالای صفحه اطلاعاتی نمایش داده می شود که به شرح زیر است
P: این قسمت مربوط به تعداد لمس های همزمان است 
در صورتی که صفحه لمس نشده باشد 0/1 و هنگامی که n لمس همزمان انجام شده باشد n/n است

X و Y: این قسمت مربوط به  مختصات نقطه لمس شده است
بعد از برداشتن لمس از صفحه نمایش این گزینه ها تبدیل به dX و dY میشود
dX و dY : میزان تفاوت مختصات نقطه شروع و پایان لمس

Xv و Yv: این قسمت مربوط به سرعت لحظه ای لمس میباشد

Prs: این قسمت مربوط به میزان فشار وارد شده توسط انگشت به صفحه است

Size: این قسمت مربوط به اندازه و ابعاد لمس کننده است
مثلا اگر با نوک انگشت لمس کنید مقداری کوچک و اگر با تمام انگشت لمس کنید مقدار بزرگی را نمایش می دهد

نکته: در هنگام چند لمسی تمامی قسمت های نمایش اطلاعات برای آخرین لمس ثبت می شودان شاء الله در نکته های بعدی موارد دیگری از این گزینه را توضیح می دهم
امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد
با تشکر

نویسنده:سید محمد مهدی میردهقان
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

در هنگام لمس صفحه مسیر لمس شده نیز به صورت یک منحنی نمایش داده می شود که بعد از قطع لمس این مسیر به طور کامل نمایش داده میشود

با سلام ، این مطلب در ادامه نکته فعال سازی گزینه های توسعه دهنده و مواردی در سطح کاربر های عادی در این گزینه است ، در این مطلب روش فعال سازی نمایش اطلاعات لمس صفحه نمایش را توضیح می دهم 

!! مراحل فعال سازی
--
1- در منوی تنظیمات وارد گزینه های توسعه دهنده (Developer Options) شوید||http://tosinso.com/files/get/39aec1c1-7685-410f-98a2-901e11569c21||
2-در بخش ورودی(Input) گزینه نمایش اطلاعات لمس ها (Show Touch Data) را فعال کنید||http://tosinso.com/files/get/7d465cd9-452f-4681-9bd8-4b10d495f6e2||
بعد از فعال سازی این گزینه به ازای هر لمس یک محور مکان نمای دوبعدی نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/0c02cfce-e675-4eb0-ac5a-d17fff4bd36d||
این گزینه از قابلیت چند لمسی نیز پشتیبانی می کند و به ازای هر لمس یک محور ویژه نمایش می دهد||http://tosinso.com/files/get/773316b5-f4f8-4ca4-8b0b-89a0b994fc67||
در هنگام لمس صفحه مسیر لمس شده نیز به صورت یک منحنی نمایش داده می شود که بعد از قطع لمس این مسیر به طور کامل نمایش داده میشود||http://tosinso.com/files/get/7376a026-f2e5-47d6-977a-cd8c983fa3b0||


در قسمت بالای صفحه اطلاعاتی نمایش داده می شود که به شرح زیر است
P: این قسمت مربوط به تعداد لمس های همزمان است 
در صورتی که صفحه لمس نشده باشد 0/1 و هنگامی که n لمس همزمان انجام شده باشد n/n است

X و Y: این قسمت مربوط به  مختصات نقطه لمس شده است
بعد از برداشتن لمس از صفحه نمایش این گزینه ها تبدیل به dX و dY میشود
dX و dY : میزان تفاوت مختصات نقطه شروع و پایان لمس

Xv و Yv: این قسمت مربوط به سرعت لحظه ای لمس میباشد

Prs: این قسمت مربوط به میزان فشار وارد شده توسط انگشت به صفحه است

Size: این قسمت مربوط به اندازه و ابعاد لمس کننده است
مثلا اگر با نوک انگشت لمس کنید مقداری کوچک و اگر با تمام انگشت لمس کنید مقدار بزرگی را نمایش می دهد

نکته: در هنگام چند لمسی تمامی قسمت های نمایش اطلاعات برای آخرین لمس ثبت می شودان شاء الله در نکته های بعدی موارد دیگری از این گزینه را توضیح می دهم
امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد
با تشکر

نویسنده:سید محمد مهدی میردهقان
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

در قسمت بالای صفحه اطلاعاتی نمایش داده می شود که به شرح زیر است

P: این قسمت مربوط به تعداد لمس های همزمان است

در صورتی که صفحه لمس نشده باشد 01 و هنگامی که n لمس همزمان انجام شده باشد nn است

X و Y: این قسمت مربوط به مختصات نقطه لمس شده است

بعد از برداشتن لمس از صفحه نمایش این گزینه ها تبدیل به dX و dY میشود

dX و dY : میزان تفاوت مختصات نقطه شروع و پایان لمس

Xv و Yv: این قسمت مربوط به سرعت لحظه ای لمس میباشد

Prs: این قسمت مربوط به میزان فشار وارد شده توسط انگشت به صفحه است

Size: این قسمت مربوط به اندازه و ابعاد لمس کننده است

مثلا اگر با نوک انگشت لمس کنید مقداری کوچک و اگر با تمام انگشت لمس کنید مقدار بزرگی را نمایش می دهد

نکته: در هنگام چند لمسی تمامی قسمت های نمایش اطلاعات برای آخرین لمس ثبت می شود

ان شاء الله در نکته های بعدی موارد دیگری از این گزینه را توضیح می دهم

امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد

با تشکر

نویسنده:سید محمد مهدی میردهقان

منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد


نظرات