آموزش نصب اکسچنج سرور 2013 در ویندوز سرور 2012

مایکروسافت در تاریخ 25Feb2014 محصول Exchange 2013 SP1 را منتشر کرد. با انتشار Edge Transport Server Role، در نهایت Exchange 2013 یک محصول کامل شد. در حال حاضر Exchange 2013 از سه نقش :

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
سرفصل های این مطلب
  1. Exchange 2013 SP1 Installation Steps
  1. Mailbox server role 
  2. Client Access server role 
  3. Edge Transport server role

تشکیل شده است. محصول Exchange 2013 همچنین با ویژگی های جدیدی معرفی شد.پیش نیاز های متفاوتی بسته به سناریتون قبل از نصب Exchange 2013 وجود دارد، پس مطمئن شوید قبل از نصب همه پیش نیاز ها را بسته به سناریوتان انجام دهید.

وب سایت توسینسو

پیش نیاز های مورد نیاز برای سناریو ما عبارتند از :

  1. Active Directory forest functional level باید حداقل windows server 2003
  2. Active Directory Site باید شامل یک Global Catalog Server و یک Domain Controller قابل نوشتن
  3. Exchange Server باید join به Domain باشد
  4. Windows update را انجام دهید و Mail server را restart کنید
  5. NET Framework 4.5 را نصب کنید و windows management Framework 4.0 را نصب کنید

در بیشتر اوقات این موارد بصورت Deafult نصب میشود.قبل از نصب Exchange 2013 SP1 اول بعضی از برنامه های پیش نیاز را نصب کنیم. اول Remote Server Administration Toolkit و دیگر قسمت ها رو روی Mail Server نصب کنیم.پس ابتدا به Mail server لاگین کنید و بعد Powershell را باز کنید و عبارت زیر را تایپ کنید :

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

سپس دستور زیر را اجرا کنید و بقیه پیش نیاز ها را نیز نصب کنید :

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation
وب سایت توسینسو

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0 و Core Runtime 64-bit را دانلود و نصب کنید.اگر در هنگام نصب به Error زیر برخورد کردید :

وب سایت توسینسو

برای حل این مشکل باید media foundation feature را در Sever manager در Mail server نصب کنید.

وب سایت توسینسو

حالا دوباره Microsoft Unified Communications Managed API 4.0 را نصب کنید و بعد از نصب همه پیش نیاز ها شروع به نصب Exchange server 2013 SP1 می کنیم.

Exchange 2013 SP1 Installation Steps

حالا فایل نصبی Exchange server 2013 SP1 را اجرا کنید.میتوانید Update ها را چک و دانلود کنید ولی من نمیخوام این کار را انجام بدهم.

وب سایت توسینسو

در این قسمت گزینه accept license agreement را انتخاب و روی Next کلیک می کنید

وب سایت توسینسو

در اینجا گزینه do not recommended settings را انتخاب و گزینه Next را انتخاب مبکنیم

وب سایت توسینسو

در اینجا Roles هایی مربوط به Exchange server را انتخاب مب کنیم و بعد Next را کلیک می کنیم. من در اینجا Mailbox Role و client Access role را انتخاب می کنیم.

وب سایت توسینسو

در اینجا محل ذخیره Exchange را انتخاب مب کنید که باید به غیر از درایو C انتخاب می کنید ولی من در اینجا پیشفرض را انتخاب میکنم:

وب سایت توسینسو

یک نام برای Exchange سازمانتان تایپ کنید. و بعد disable malware را انتخاب نکنید :

وب سایت توسینسو

سرور خود بعضی از پیشنیاز ها را چک می کند و اگر مشکلی نباشد می توانید روی Next کلیک کنید:

وب سایت توسینسو

صبر میکنید تا مراحل نصب کامل شود.

وب سایت توسینسو

سپس با مجوز Administrator لاگین کنید.شما میتوانید Exchange Admin Center را باز کنید با لینک زیر :

https://localhost/ecp
وب سایت توسینسو

اگر اطلاعات مربوط به Exchnge تان را میخواهید دستور زی را در Powershell تایپ کنید:

Get-ExchangeServer | fl name,edition,admindisplayversion
وب سایت توسینسو
  • حضرت علی (ع) : گناهی که تورو پشیمان کند بهتر است از کار نیکی که تورو مغرور کند. موفق باشید

نظرات