علی قلعه بان
دانشجوی دکتری فناوری اطلاعات

آموزش کپی کردن اطلاعات یک دیتابیس به دیتابیس دیگر در SQL Server

در صورتیکه بخواهید اطلاعات موجود در جدولی را در یک دیتابیس به جدولی در دیتابیس دیگر و یا دیتابیس موجود منتقل کنید میتوانید از دستورات زیر کمک بگیرید .دستور برای حالتی که هر دو جدول در یک دیتابیس باشند و تمامی فیلدهای جداول عین هم باشند

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
INSERT INTO newTable
SELECT * FROM oldTable

دستور برای حالتی که هر دو جدول در یک دیتابیس باشند ولی فیلدهای مبدا و مقصد متفاوت باشند

INSERT INTO newTable (col1, col2, col3)
SELECT column1, column2, column3
FROM oldTable

دستور برای حالتی باشدکه دو جدول در دو دیتابیس متفاوت قرار داشته باشند

SELECT *
INTO SecondDB.TableName
FROM FirstDatabase.TableName
Select * into DestinationDB.dbo.tableName from SourceDB.dbo.SourceTable 


دستور برای حالت شرطی که در صورتی که هر فیلد شامل شرط مذکور باشد کپی گردد

select *into <destination_database.dbo.destination table> from _
<source_database.dbo.source table> where 1 = 2

و یا از طریق wizard اگر بخواهید انجام بدهید بصورت زیر

Microsoft SQL Management Studio
ابتدا از طریق مسیر زیر در منو از بانک خود بک آپ بگیرید 
Backup original database to file (db -> Task -> Backup)

سپس یک بانک خالی ایجاد کنید

بعد از این مرحله پنجره را بسته و طبق شکل زیر پنجره restore را بازکنید

وب سایت توسینسو

بک آپ مورد نظر را که از دیتابیس مورد نظر گرفته اید را انتخاب کنید

وب سایت توسینسو

مسیر را بر روی دیتابیسی که میخواهید اطلاعات کپی شود انتخاب کنید

وب سایت توسینسو

مسیر و نام فایل ها را ویرایش کرده و به نام مدنظر تغییر دهید و تیک ریستور را بزنید

وب سایت توسینسو

گزینه های WITH REPLACE و WITH KEEP_REPLICATION را تیک بزنید

وب سایت توسینسو

نظرات