محمد مهدی نوری برجی
فریلنسر در حوزه امنیت و برنامه نویسی اندروید و ios

آموزش ساخت و بازسازی RAID Mirror یا RAID 1 در ویندوز

1.در Run دستور compmgmt.msc را وارد کنید.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

ساختن Raid level 1 یا Raid Mirror

وب سایت توسینسو

2.بخش disk management را انتخاب کنید و روی یکی از هارد دیسک ها راست کلیک کنید و روی گزینه Add Mirror Volume کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

3.روی Next کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

4.در اینجا هارد دیسکی را که می خواهید با این هار دیسک Raid Mirror شود را انتخاب کنید و Add را بزنید همچنین در پایین از شما می پرسد که حجم این Raid چقدر باشد.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

5. کلمه اسم مثل E و G و... را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

6.اسم و فرمت Raid Mirror را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

7. روی Finish کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

8.در اینجا به شما میگوید که برای ساختن Raid باید هارد دیسک از بیسیک دیسک به داینامیک دیسک تغیر کند برای ادامه روی Yes کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

9.وقتی که هارد دیسک های شما به این شکل در امد یعنی Raid شما درست شده.

وب سایت توسینسو

10.در This PC می توانید Raid Mirror خود را ببینید و در ان اطلاعات بگذارید.

وب سایت توسینسو

بازسای Raid level 1 یا Raid Mirror


این اطلاعات در Mirror ما وجود دارد.


وب سایت توسینسو

حال اگر یکی از این هار دیسک ها از بین برود باید چه کا رکنیم؟ باید به روش زیر عمل کنید.

1.در Run دستور compmgmt.msc را وارد کنید.

وب سایت توسینسو

2.بخش Disk management را انتخاب کنید میبینید که روی یکی از هارد دیسک ها علامت ضربدر خورده.

وب سایت توسینسو

3.روی هارد دیسک سالم راست کلیک کنید و گزینه remove mirror را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

4.هارد دیسک خراب انتخاب کنید و روی گزینه Remove Mirrorکلیک کنید.

وب سایت توسینسو

5.در اینجا از شما می پرسد که حتما می خواهید این هارد دیسک را حذف کنید برای ادامه روی Yes کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

6.روی هارد دیسکی که حذف نشده راست کلیک کنید و Add Mirror را انتخاب کنید.

وب سایت توسینسو

7.هارد دیسکی که می خواهید با ان Mirror شود را انتخاب کنید و روی گزینه Add Mirror کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

8.در اینجا به شما می گوید که برای ساخت Mirror باید هارد دیسک شما از بیسیک دیسک به داینامیک دیسک تبدیل شود برای ادامه رو ی Yes کلیک کنید.

وب سایت توسینسو

9.وقتی که هارد دیسک های شما به این شکل در امدند یعنی باهم Mirror شده اند و کار شما درست بوده.

وب سایت توسینسو

10.حال به This PC بروید می بینید که Raid شما باز سازی شده.روی ان کلیک کنید می بینید که اطلاعات شما در ان است.

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

محمد مهدی نوری برجی
محمد مهدی نوری برجی

فریلنسر در حوزه امنیت و برنامه نویسی اندروید و ios

فعالیت در زمینه it و security و برنامه نویسی اندروید و ios و OS X

نظرات