آموزش تبدیل دیسک دینامیک (Dynamic) به دیسک بیسیک (Basic)

چگونه دیسک داینامیک ( Dynamic )  را به بیسیک ( Basic ) تبدیل کنیم؟ برای تبدیل کردن Dynamic Disk به Basic Disk سه روش وجود دارد که دو روش اصلی آن از طریق ویندوز و دستورات خط فرمان انجام می شود و یک روش آن که بدون از دست رفتن اطلاعات انجام می شود از طریق استفاده از نرم افزارهای جانبی مدیریت پارتیشن در ویندوز انجام می شوند ، برای یادگیری روشهای تبدیل دیسک داینامیک به بیسیک مراحل زیر را دنبال کنید : 

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

روش 1 : تبدیل Dynamic Disk به Basic Disk با کنسول Disk Management

 در روش اول قبل از انجام هر کاری باید از همه ی volume های دیسکی که قصد برگداندن آن به حالت اصلی را داریم backup بگیریم. در کنسول disk management روی تک تک volume های دیسک مورد نظر راست کلیک و گزینه delete volume را میزنیم. بعد از حذف کردن همه ی volume ها روی دیسک راست کلیک نموده و گزینه Convert to basic disk را میزنیم.

 • نکته :دیسک نباید هیچ volume و یا داده ای داشته باشه و اگر داده ی مهمی دارید باید آن را به یک volume در دیسکی دیگر منتقل کنید و یا از آن backup بگیرید.وقتی که دیسک را از حالت dynamic به basic تبدیل کردید فقط می توانید پارتیشن ها و درایو های منطقی روی آن دیسک ایجاد نمائید ، در روش دوم از دستورات خط فرمان میتوان استفاده کرد:
 1. مانند روش قبلی یک backup از همه volume های دیسک مورد نظر میگیریم.
 2. در کنسول command propmt دستور Diskpart را تایپ می کنیم.
 3. در دستور Diskpart ، دستور list disk را تایپ می کنیم تا لیستی از شماره دیسک هایی که قصد تغییر دادن آنها را داریم نمایش دهد.
 4. در همان دستور <شماره دیسک> select disk را تایپ می کنیم.
 5. <شماره دیسک> detail disk را تایپ می کنیم.
 6. برای هر volume که روی دیسک قرار دارد در همان دستور Diskpart باید <شماره volume> select volume را تایپ و بعد دستور delete volume را بزنیم.
 7. در همان دستورDiskpart برای آن دیسکی که قصد تغییرش را داریم دستور <شماره دیسک>select disk را تایپ نموده و در آخر Convert basic را جهت تغییر به حالت Basicتایپ میکنیم.

روش 2 : تبدیل Dynamic Disk به Basic Disk با دستورات خط فرمان

 • List Disk لیستی از دیسک ها و اطلاعاتی مانند سایز و مقدار فضای آزادو اینکه دیسک Dynamic و یا basic است و نوع پارتیشن که آیا GPT و یا MBR است را نمایش می دهد.
 • Select Disk : شماره دیسک دیسک مورد نظر که با شماره ،آن را مشخص کردیم را انتخاب و عملیات بعدی روی آن صورت می گیرد.
 • Detail Disk : شماره دیسک مشخصات دیسک انتخاب شده وvolume های آن را نمایش می دهد.
 • Select Volume : شماره Volume Volume که به وسیله شماره آن تعیین شده را انتخاب می کند و اگر volume مشخص نشده بود آخرین Volume انتخاب شده را در نظر میگیرد، شما همچنین می توانید volume مورد نظر را با اسم درایو هم انتخاب کنید.
 • Delete volume Volume انتخاب شده را حذف می کند شما نمی توانید volume های سیستمی و یا Volume های مربوط به Boot سیستم را حذف کنید.
 • Convert basic در صورت خالی بودن Dynamic دیسک را به Basic تبدیل میکند.

اگر می خواهید بدون از دست دادن اطلاعات پارتیشن داینامیک خود را به بیسیک تغییر دهید بایستی از طریق آموزش زیر اینکار را انجام دهید :


نظرات