احمد جهلولی
متخصص سرویس های مایکروسافت

Room Mailbox چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد.

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.

نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.

بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد.

یکی از قابلیت جالب Exchange 2010 به بعد اضافه کردن resource های سازمان به عنوان یک Mailbox و رزرو کردن انها می باشد. فرض کنید چندین سالن و لابی در سازمان وجود دارد که برای جلسات مسئولین برای نون بری چند بدبخت فلک زده (که غیر از خدا کسی را ندارند) ایجاده شده است. در شرایط معمول رزرو کردن چنین جاهای با منشی یا کشیک مربوطه می باشد ولی شما با نصب Exchange در سازمان می توانید تمام جلسات و قرار ملاقاتها را بصورت اتوماتیک و شیک توسط Exchange و Outlook on the web and Microsoft outlook ایجاد و مدیریت کنید.یکی از Recipient های اکسچنج با نام Room mailbox وجود دارد که با استفاده از آن می توان سالن ها و اتاقهای جلسات را به این Recipient اختصاص داد و آن را برای جلسات نون بری :) رزرو کرد.برای ایجاد چنین قابلیتی اولین قدم ایجاد یک room mailbox می باشد. 
||http://tosinso.com/files/get/bfead578-da2f-482d-b329-6ef6f77ab843||
||http://tosinso.com/files/get/03c15c4d-ba4f-4c1d-b4fd-8538d2c15198||
می توانید اطلاعات تکمیلی و ظرفیت این اتاق و بقیه پارامترها را مشخص کنید.
نکته: Room mailbox مانند بقیه Recipientهای می باشد و یک User در ADایجاد می کند با این تفاوت که User ایجاد شده بصورت Disabled می باشد.
بعد از ایجاد شدن می توانید تنظیمات را آن ویرایش کنید:
||http://tosinso.com/files/get/be7e9498-9ecf-4b36-9478-c3a821335bce||
در قسمت بالا می توانید تعین کنید خود room mailbox درخواست متینگ ها را کنترول کند یا این وظیفه را به شخص دیگری واگذر کند.
||http://tosinso.com/files/get/3663ef31-8e33-440d-b636-be56167faf85||
در این قسمت تنظیماتی چون مدت زمانی که می توان یک سالن را رزرو کرد و ایا این قرار ملاقات در ساعات اداری برگذار شود یا خیر... وجود دارد.
||http://tosinso.com/files/get/f91f8021-4090-4ecd-b0a5-3f42719c510f||
در این قسمت می توان یک SMTP Domain برای این نوع میل باکس درنظر گرفت. الان فرض کنید مدیر IT یک سازمان می خواهد یک جلسه با مدیریت و بخش های دیگری برگذار کند می تواند به راحتی در نرم افزار Outlook یا اینترفیس های دیگر در قسمت calendar یک new appointment ایجاد کند:
||http://tosinso.com/files/get/74664cd5-d915-42c1-83b8-6de86f6f4ffd||
||http://tosinso.com/files/get/733e6482-f232-4e08-bf8d-d0358a07e9fe||
بعد از مشخص کردن موضوع دعوت نامه گذینه مشخص را کلیک کنید:
||http://tosinso.com/files/get/e60cea23-98b7-4498-9bee-3924d1b045bb||
گروهی که میخواهیم این دعوت نامه را دریافت کنند را مشخص می کنیم و دکمه Rooms را کلیک تا سالن ملاقات را برای تاریخ مشخص رزرو کنیم
||http://tosinso.com/files/get/9a739cb0-6abb-4a9f-9e6c-41a0abb3e4a4||
بعد از اتمام دکمه Send را کلیک کنید تا دعوت نامه ارسال شود.اگر شما کنترول رزرو کردن این room را به کس دیگه ای واگذار کرده ید باید آن شخص این درخواست را تائید کند:
||http://tosinso.com/files/get/311be716-4f5d-4eed-b434-d5b58d6f9266||
بعد از تائید شدن درخواست مدیرانی که این درخواست برای آنها فرستاده شده باید این قرار ملاقات را تائید کنند.
||http://tosinso.com/files/get/11f95362-5212-4c8b-b962-af9f892338f7||
با تائید این درخواست یک notification در Calendar کاربر ایجاد خواهد شد. 
||http://tosinso.com/files/get/2a3796b2-742e-4074-9671-274e9be23cfa||
در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. 

نویسنده : احمد جهلولی
منبع : |جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو::https://microsoft.tosinso.com|
هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد

در اینجا تنظیمات ما تمام شده است ولی یک مرحله دیگر باقی مانده است و آن هم فرهنگ سازی استفاده از این قابلیت هستش....... خدا می دونه چقدر طول میکشه. در آخر توصیه می کنم حتما فصل 16 کتاب Mastering Microsoft exchange server 2016 را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

نویسنده : احمد جهلولی

منبع : جزیره سرویس های شبکه مایکروسافت وب سایت توسینسو

هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد


احمد جهلولی
احمد جهلولی

متخصص سرویس های مایکروسافت

Skilled Technologist with experience configuring computers, servers and peripheral devices to work within established company and security parameters. Adept at managing permissions, filters and file sharing. Devoted troubleshooter with deep understanding of system architecture and diagnostics.

نظرات