علیرضا عابدینی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

آموزش بدست آوردن MAC از IP با استفاده از دستور ARP

از دستور ARP که مخفف Address Resolution Protocol است ، جهت استخراج آدرس MAC ( media access control address) از نشانی IP استفاده می شود. این دستور، دستور بسیار مهمی است، به این دلیل که در یک شبکه کامپیوتری، سیستمها از طریق آدرس (Internet Protocol )IP همدیگر را پیدا می کنند اما ارتباط بین آنها از طریق آدرس MAC صورت می گیرد.وقتی یک رایانه می خواهد اطلاعات را به یک سیستم دیگری ارسال کند باید آدرس MAC دستگاه مقصد را بداند، برای انجام این کار ARP یک بسته اطلاعاتی را برای دانستن آدرس MAC سیستم مقصد به سمت کامپیوتر مربوطه ارسال می کند و موقعی که سیستم مورد نظر این بسته اطلاعاتی را دریافت می کند، آنگاه سیستم مقصد با توجه به درخواست دریافتی از مبدا، آدرس MAC خود را به رایانه درخواست کننده ارسال می کند .

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران
سرفصل های این مطلب
 1. پارامترهای مختلف دستور ARP
 • نکته : در لایه ی network قسمت packet تشکیل می گردد و در اینجا پروتکل arp اجرا می شود تا بتوانیم physical address طرف مقابل را به دست آوریم.

آدرس های MAC در جدول ARP CACHE بطور موقت نگهداری می گردد. جدول ARP CACHE شامل کلیه آدرس های MAC و آدرس های IP متناظر آنها ست.قابل توجه اینکه جدول ARP CACHE همیشه توسط سیستم مبدا قبل از ارسال بسته اطلاعاتی بررسی می گردد تا در صورت وجود در جدول اقدام به ارسال بسته ARP نشود و آدرس MAC در دسترس قرار گیرد. دستور ARP جدول ARP CACHE را نمایش و امکان اصلاح آن را فراهم می نماید.قالب این دستور به صورت زیر می باشد:


ARP -S  INET -ADDR  ETH-ADDR [IF-ADDR]
ARP -D INET -ADDR  [IF-ADDR]
ARP -A INET -ADDR  [-N IF-ADDR]
وب سایت توسینسو

پارامترهای مختلف دستور ARP

 • پارامتر –A: محتویات ورودی های فعلی ARP را نشان میدهد و اگر میزبان ما بیش از یک کارت شبکه داشته باشد، این ورودی ها برای هر جدول ARP بصورت مجزا نشان داده خواهند شد.در واقع محتویات جدول ARP CACHE را نمایش می دهد.
 • پارامتر –G: * مشابه پارامتر –A می باشد
 • پارامتر INET-ADDR : یک نشانی اینترنت تعریف می کند.
 • پارامتر ETH-ADDR: * یک آدرس فیزیکی تعریف می کند
 • پارامتر IF-ADDR: * آدرس اینترنت کارتی را مشخص می کند که جدول ترجمه نشانی اش باید تغییر یابد.اگر آن را وارد نکنیم اولین کارت قابل دسترس استفاده خواهد شد.
 • پارامتر –N: * مدخل ARP کارت شبکه تعریف شده توسط IF-ADDR را مشخص می کند.
 • پارامتر –D: * حذف محتویات جدول ARP CACHE.
 • پارامتر –S: یک نگاشت ایستا به نهانگاه ARP اضافه می کند. نگشت های ایستا تا موقعی که رایانه مجددا راه اندازی نشده ، باقی خواهند ماند.
وب سایت توسینسو

  علیرضا عابدینی
  علیرضا عابدینی

  کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و مدرس کامپیوتر

  کارشناس ارشد فناوری اطلاعات هستم ، مدرس دوره های کامپیوتر ، مدیر فناوری اطلاعات و دارای گواهینامه های MCSA ، CCNA ، CEH و Network Plus و خوشحالم از اینکه می تونم دانشم رو در توسینسو به اشتراک بگذارم

  نظرات